Nyhetsbrev avdelning Stockholm

 • #nustickerdettill – nolltolerans mot sexuella trakasserier

  I vågen av Metoo har även kvinnlig vårdpersonal startat ett eget upprop under #nustickerdettill. Jag själv är en av den som har undertecknat den. Vågen av arbetsplatsupprop under #metoo har visat omfattningen av sexuella trakasserier.

 • Fackligt arbete som kraft för jämställdhet och mot trakasserier

  Förra veckan var internationella kvinnodagen och det får mig att fundera mycket kring varför det ens funnits behov av att skapa en sån dag. 2018 och den finns kvar. Det borde väl vara en självklarhet i vårt högteknologiskt utvecklade samhälle att både kvinnor och män har samma rättigheter, samma förutsättningar och behandlas likvärdigt. Ändå är det ju inte så.

 • Hur får vi till bättre löneutveckling?

  I Sverige använder sig samhället av något som inom fackliga kretsar benämns som den ”svenska modellen”. En modell som bygger på att det på arbetsmarknaden finns starka parter som reglerar marknaden med bland annat kollektivavtal. Det är ett sånt kollektivavtal som idag reglerar att vi faktiskt får lön varje månad när vi jobbat.

 • Att födas till en bister verklighet

  Till sommaren är det vår tur att traditionsenligt födas fram som barnmorskor ur en ganska tilltufsad, sned och vind tygvagina. Varje termin sparkas T3:orna ut på detta sätt under barnmorskefesten och med hurraropen skrålandes är således en ny kull barnmorskor redo för arbetsmarknaden.

 • Löneprocessen sett ur en förtroendevalds perspektiv

  Jag arbetar med en ledning som inkluderat mig och mina kollegor. I själva löneprocessen är det jag som förtroendevald som för diskussioner med våra chefer. För mig är det viktigt att vara med i hela processen för att ha möjlighet att påverka och föra fram medlemmarnas åsikter, så att löneprocessen blir en dialog mellan arbetsgivare och medarbetare.

 • Delegeringar, är det vägen framåt?

  Är det bara i mitt huvud som det blir kortslutning, när bemanningsbristen ska ”lösas” med att utöka användandet av delegeringar inom vården?

 • Hur påverkas kommunal hälso- och sjukvård av den nya läkemedelsföreskriften?

  Kommunen ansvarar för den hälso- och sjukvård och rehabilitering som utförs av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast i kommunens särskilda boenden och i dagliga verksamheter. Stockholms läns kommuner har inte övertagit ansvaret för hemsjukvård ännu.

 • Är hot och våld på arbetsplatsen vår nya vardag?

  Under hösten har det vid ett flertal tillfällen förekommit rubriker om hot och våld på arbetsplatser inom hälso- och sjukvården. Är detta ett nytt och allt mer ökande problem eller har det förekommit länge?

 • Tävlingssugen?

  Gillar du att vara med i våra tävlingar med utlottning av fina priser? Håll då koll på webben och facebook under vecka 47, vi släpper en ny tävling varje dag.

 • En annan vård är möjlig – starka ord som berör

  I söndags, den 3:e september var det slut på rean. Vårdpersonal och intresseorganisationer samlades på Sergels torg för att visa att det räcker nu, samt ge förslag på hur vården kan förändras, att ”En annan vård är möjlig”.