Nyhetsbrev avdelning Stockholm

 • En hyllning till professionen!

  Den 15 april är det internationella Biomedicinska analytikerdagen. Vi är tre legitimerade biomedicinska analytiker med olika erfarenheter som vill dela med oss av dessa under några dagar och också beskriva den viktiga roll en biomedicinsk analytiker har inom vården.

 • När får vi chansen att utvecklas?

  I tider när många lever med hög stress, får prioritera bort viktiga saker och känner total trötthet när de ska gå hem från jobbet så kan man verkligen fundera på hur vi kan skapa förutsättningar för utveckling, förbättring och förändring!

 • Delaktighet, engagemang och påverkan!

  Påverkan kan ske på många olika sätt. Som medborgare påverkar du till exempel samhällsutvecklingen genom att delta i val till kommun, landsting och riksdag. Genom att lägga din röst på ett politiskt parti gör du din röst hörd och bidrar till att staka ut en riktning för hur agendan för samhällsutvecklingen skall se ut.

 • Nytt år och nya chanser!

  Att få möjlighet att höja sin lön genom att få fördjupad kunskap, byta jobb eller vara en av de som kvalitetsutvecklar på arbetsplatsen är saker som vi gemensamt behöver agera kring och jobba vidare med som motpart. Både när vi diskuterar förutsättningarna för årets löneöversyn men också individuellt i varje val vi gör, varje dag du är på din arbetsplats.

 • Mitt förtroendeuppdrag & avtalet med SKL

  Alla dessa förändringar har ofta skapat frustration, i alla fall till att börja med, men de skapar också möjligheter att förnya, förbättra och få chans till reell förändring.

 • Din karriär som chef!

  Ofta uppstår det diskussioner på arbetsplatser kring frågan om vem som är chef när chefen inte finns på plats.