Har du arbetat enligt krislägesavtalet i Stockholm?

Krislägesavtalet i Stockholm avaktiverades den 1 september och nu vill vi följa upp hur arbetsgivarna följt det som avtalats. Vi har förstått att det finns flera delar som arbetsgivarna inte hanterat korrekt, detta vill vi agera kring! Hjälp oss att få kunskap om hur det fungerat där du arbetat genom att besvara några korta frågor.

Krislägesavtalet (KLA) möjliggör i sig ett slitsamt arbete och det finns mycket att… Även under en pandemi har arbetsgivaren att förhålla sig till de lagar och regler som gäller. 

Ett flertal problem har uppkommit och adresserats på olika sätt under perioden. 

Du behöver logga in för att delta för att säkerställa att du är medlem i Vårdförbundet, men svaren vi får är anonymiserade. Du får dock gärna välja att ange dina kontaktuppgifter i formuläret, det underlättar för oss om vi behöver gå vidare och agera vid eventuella avtalsbrott.

Enkät för dig som varit aktiverad enligt krislägesavtalet i Stockholm 2020

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Var det tydligt för dig från vilket datum du som individ anvisades första gången till krislägesavtalet?
Hur länge har du varit anvisad till krislägesavtalet totalt?
Har du gått in och ur krislägesavtalet under perioden? (flera val är möjliga)
Ordinarie arbetstid i krislägesavtalet är 48 h/v, tid därutöver är så kallad särskild nödfallsövertid och får inte planeras i förväg. Har du vid något tillfälle då du varit anvisad till krislägesavtalet fått ett schema som innehöll mer genomsnittlig arbetstid än 48 h/v?
Krislägesavtalet säger att arbetstagaren ska erhålla 24 timmars vila i omedelbar anslutning till sista passet som utförs på avtalet, samt innan ev. förnyad anvisning efter 4 veckor (varje 4 veckorsperiod). Har du erhållit vila i omedelbar anslutning till SISTA passet som du utfört på avtalet? l
Har du erhållit vila innan FÖRNYAD anvisning efter respektive fyra-veckorsperiod?
Utöver utebliven vila enligt ovan har det förekommit att arbetsgivaren lagt ut vila genom att ta bort planerat arbetspass, men till exempel lagt in det passet längre fram eller i en timbank. Vi anser att det är fel, man ska inte behöva arbeta igen sin vila. Har något sådant drabbat dig?