Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Emma Jonsson

Nominerade till vice avdelningsordförande

Carin Lhotsky

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner mig redo att lyfta blicken som varit så intensivt naglad på mitt centra Arena och kolla runt. Vart är vi på väg, avdelning Stockholm? Nu har jag arbetat som fackligt förtroendevald på heltid i snart 1,5 år. Jag tycker det är fantastiskt och jag har ambitionen att utvecklas och fortsätta den fackliga resan och se vart den leder.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmarnas engagemang och stolthet över det egna förbundet. Det börjar och slutar där. Sen är arbetsmiljö, övertid och betald vidareutbildning sådant jag tycker är mer än relevant. Men att jobba för ett Vårdförbund som man stolt över att tillhöra, det är nummer 1.

Min bakgrund är

Först var jag student.....som sjuksköterskestudent var jag aktiv inom Vårdförbundet som då hade studentnätverk och jag fick möjlighet att vara med på internationella konferenser och möten som studentrepresentant. Jag var även Vice sedan Ordförande för ENSA (European Nursing Student Association), under sammanlagt 2 år. Sen blev jag klar....som Sjuksköterska har jag jobbat både inom psykiatri, ÖNH och på akutmottagning innan jag landade på Rosenlunds Närakut. Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Mod och Tålamod. Kort och koncis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om politik, inte partipolitik specifikt, men har ett stort intresse för det samhället vi lever i och hur det fungerar och hänger ihop. Så till det milda grad att jag läst 7.5 hp statskunskap och 15 hp ekonomisk historia( genus, makt och arbete, arbetskraft och arbetets organisering) på fritiden. Jag gillar att blanda det högtravande visionära med det dagliga fackliga arbetet (ja, nörd!).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tänk det är så bra så att om 5 år har vi tragglat klart om löneutveckling. Då har polletten trillat ner hos politiker och arbetsgivare och vi skrattar gott åt det där vi sa då om #tackamedlön. Välbetalda och välbemannade tänker vi vidare. Om 5 år är det professionen, min roll som sjuksköterska som är det viktigaste. Hur tas min kompetens tillvara och hur mycket tid och möjlighet ges jag till att utveckla den?

Emma Jonsson

Maria Bergman

Mira Nyberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete, på olika nivåer och uppdrag.  Jag är väl insatt i både Vårdförbundets politik och arbetsgivarna agerande när jag möter dessa i olika sammanhang. Jag är orädd och brukar säga vad jag tycker.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna, våra kollektivavtal, utan dessa sitter alla vi fyra professioner som Vårdförbundet representerar väldigt löst. Sen anser jag att styrkan i att vara många ger kraft åt att driva dessa frågor. Sen måste vi arbeta tillsammans för större kollegialitet för att inte det ska bli försämringar för våra professioner.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning mot barn och unga, har min arbetsplats inom Neonatologi på Karolinska Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt men jag har inga problem att säga min exakta mening oavsett person jag möter. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Fackligt arbete är som droppen som urholkar stenen, ihärdigt och ibland alldeles för långsamt men väldigt ofta går det att både påverka och förändra! Och det är just därför man måste ha långsiktighet och tålamod.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor! Arbetsmiljö, arbetstider och lön, i olika prioriteringsordningar under olika år, beroende på vart man som medlem befinner sig! Men inget av dessa tre främsta villkoren går att prioritera bort någonsin!

Nominerade till styrelseledamot

Alena Cutuk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald sedan 2015. Höst 2020 blev jag förtroendevald med fackligt uppdrag på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ordinarie kongressombud. Det är ett viktigt och roligt uppdrag som jag skulle vilja fortsätta med. Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor.

Med mina engagemang i olika fackliga uppdrag; mina kompetenser inom laboratorievetenskap, forskning; som Leg biomedicinsk analytiker, samt mina nationella- och internationella erfarenheter tycker jag att jag har mycket att bidra med i uppdrag som både ordinarie kongressombud och styrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är

  • Villkor
  • Möjlighet att karriär utvecklas genom hela arbetslivet
  • Stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön
  • Synliggöra och höja yrkesprofessionernas status och yrken
  • Frågor inom laboratorievetenskap med betoning på legitimation, skyddade arbetsuppgifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa, nytänkande och ökad kompetens.

Min bakgrund är

Jag är Leg biomedicinsk analytiker och PhD i Medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Jag har även post-doktorat från Japan. För närvarande jobbar jag som Leg biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har länge haft ett fackligt intresse som växte med tiden och med olika uppdrag jag engagerade mig i. 2015 blev jag förtroendevald och skyddsombud samt samverkansrepresentant. Sedan hösten 2020 har jag ett uppdrag med facklig tid på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, lyhörd, lugn och positiv person som tycker att det alltid finns en möjlighet och lösning.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor. Jag har erfarenheter från en del förtroendevalda roller så som i utökad samverkan vid första stora KS omorganisation, samverkan LNP, Klinisk kemi, MDK, FoUI, ordinarie kongressombud, Leg biomedicinsk analytiker gruppen.

Jag var en av dem som startade Biomedicinsk analytiker gruppen år 2017. Gruppens mål är att belysa och synliggöra biomedicinsk analytikeryrkesgruppen och att jobba för bättre karriärvägar som t ex. specialistutbildning. Mina kollegor och jag ifrågasätter hur biomedicinska analytikers kompetens och kunskaper används eller rättare sagt inte används. Mitt fackliga uppdrag på centra kombinerar jag med kliniskt arbete. Jag anser att det är viktigt för att kunna behålla kompetensen, samt att vara en bra företrädare för medlemmar som gav mig deras förtroende.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag löne-och karriärutveckling, villkor och arbetsmiljö. Att biomedicinska analytikers legitimation stärks. Hoppas att den yrkesgruppen synliggörs mer och att deras kompetens och kunskaper används på ett rätt sätt för att kunna bedriva patientsäker vård. Hoppas att Vårdförbundets röst blir starkare och får politiker och andra beslutsfattare att agera och inte bara ”lyssna”.

Alvaro Fraygola

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att samtliga medlemsgrupper behöver vara representerade i styrelsen, och som engagerad röntgensjuksköterska så tror jag att jag har mycket att bidra med.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön och villkoren. Jag tror inte på lönen som den viktigaste frågan. En hög lön är inte mycket till hjälp när ryggen pajat, när kollegan går hem gråtandes eller semestern dragits in. Visst är lönen viktig, men lika viktigt är det att vi inte ska gå sönder på jobbet, att vi ska orka umgås med de vi älskar efter ett arbetspass och att vi får ledigt när vi behöver. Under pandemin har det varit mycket fokus på "hjältarna" inom vården som ställer upp när det behövs. Men vi är inga superhjältar, vi är människor med samma behov som alla andra.

Min bakgrund är

Röntgensjuksköterska sedan 2009 och har mestadels arbetat på Södersjukhuset där jag också varit förtroendevald för vårdförbundet och skyddsombud. Arbetar idag på strålförberedande på Karolinska i Solna.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, brinner för våra villkor och har lång erfarenhet av praktiskt fackligt arbete i egenskap av förtroendevald.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetstidsförkortning, tid för återhämtning, semester och lön.

Annika Stigmanslid

Carin Lhotsky

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner mig redo att lyfta blicken som varit så intensivt naglad på mitt centra Arena och kolla runt. Vart är vi på väg, avdelning Stockholm? Nu har jag arbetat som fackligt förtroendevald på heltid i snart 1,5 år. Jag tycker det är fantastiskt och jag har ambitionen att utvecklas och fortsätta den fackliga resan och se vart den leder.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmarnas engagemang och stolthet över det egna förbundet. Det börjar och slutar där. Sen är arbetsmiljö, övertid och betald vidareutbildning sådant jag tycker är mer än relevant. Men att jobba för ett Vårdförbund som man stolt över att tillhöra, det är nummer 1.

Min bakgrund är

Först var jag student.....som sjuksköterskestudent var jag aktiv inom Vårdförbundet som då hade studentnätverk och jag fick möjlighet att vara med på internationella konferenser och möten som studentrepresentant. Jag var även Vice sedan Ordförande för ENSA (European Nursing Student Association), under sammanlagt 2 år. Sen blev jag klar....som Sjuksköterska har jag jobbat både inom psykiatri, ÖNH och på akutmottagning innan jag landade på Rosenlunds Närakut. Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Mod och Tålamod. Kort och koncis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om politik, inte partipolitik specifikt, men har ett stort intresse för det samhället vi lever i och hur det fungerar och hänger ihop. Så till det milda grad att jag läst 7.5 hp statskunskap och 15 hp ekonomisk historia( genus, makt och arbete, arbetskraft och arbetets organisering) på fritiden. Jag gillar att blanda det högtravande visionära med det dagliga fackliga arbetet (ja, nörd!).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tänk det är så bra så att om 5 år har vi tragglat klart om löneutveckling. Då har polletten trillat ner hos politiker och arbetsgivare och vi skrattar gott åt det där vi sa då om #tackamedlön. Välbetalda och välbemannade tänker vi vidare. Om 5 år är det professionen, min roll som sjuksköterska som är det viktigaste. Hur tas min kompetens tillvara och hur mycket tid och möjlighet ges jag till att utveckla den?

Cecilia Asp Paulrud

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad fackligt sedan länge, kombinerar styrelseuppdraget med kliniskt arbete, så jag har en fot kvar i verksamheten då jag anser att det är viktigt för att kunna vara en bra företrädare för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, samverkan, lön.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2005. arbetar inom geriatrik, kirurgi/urologi inom slutenvården, samt ett par år på SOS Alarm i Stockholm. För närvarande anställd på Södertälje kommun och LSS-teamet där jag arbetar som ambulerande sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, rak och ärlig i kommunikation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbar arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, god löneutveckling genom hela yrkeslivet, vidareutbildning ska löna sig.

Emma Jonsson

Josefine Lundqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är en engagerad, orädd och driven person. Jag älskar att utmanas och utvecklas!

Mina viktigaste frågor är

Det jag skulle vilja arbeta med och utveckla i Avdelning Stockholms styrelse är att höja våra professioners status, att synliggöra våra yrken. Med det sagt, jag tror att en högre status skulle leda till hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider.  Jag tycker att det får vara slut med att våra professioner ska jämföras, i olika sammanhang, med yrken som inte har samma akademiska grad som Vårdförbundets yrken har.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan fyra år tillbaka, men har arbetat inom vården i tio år. De senaste fyra åren har jag arbetat på infektionsavdelning på Danderyds sjukhus.  Jag har länge haft ett fackligt intresse, har varit förtroendevald i tre år och har nu sedan ett år tillbaka ett uppdrag med facklig tid på Centra Danderyd. Ett uppdrag där jag fått lära mig mycket om fackligt arbete och är otroligt stolt och glad över att få göra!

Mina främsta styrkor är

Jag är positiv, empatisk och kommunikativ, en del kallar mig även för en frisk fläkt!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att utvecklingen med en hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider fortsatt kommer vara viktiga både för Vårdförbundet och våra medlemmar, för att det är ett arbete som ständigt behöver vara i fokus och utvecklas.

Jörgen Ekström

Katarina Averfors

Maria Bergman

Mira Nyberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete, på olika nivåer och uppdrag.  Jag är väl insatt i både Vårdförbundets politik och arbetsgivarna agerande när jag möter dessa i olika sammanhang. Jag är orädd och brukar säga vad jag tycker.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna, våra kollektivavtal, utan dessa sitter alla vi fyra professioner som Vårdförbundet representerar väldigt löst. Sen anser jag att styrkan i att vara många ger kraft åt att driva dessa frågor. Sen måste vi arbeta tillsammans för större kollegialitet för att inte det ska bli försämringar för våra professioner.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning mot barn och unga, har min arbetsplats inom Neonatologi på Karolinska Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt men jag har inga problem att säga min exakta mening oavsett person jag möter. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Fackligt arbete är som droppen som urholkar stenen, ihärdigt och ibland alldeles för långsamt men väldigt ofta går det att både påverka och förändra! Och det är just därför man måste ha långsiktighet och tålamod.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor! Arbetsmiljö, arbetstider och lön, i olika prioriteringsordningar under olika år, beroende på vart man som medlem befinner sig! Men inget av dessa tre främsta villkoren går att prioritera bort någonsin!

Sophia Godau

Nominerade till kongressombud

Alena Cutuk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald sedan 2015. Höst 2020 blev jag förtroendevald med fackligt uppdrag på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ordinarie kongressombud. Det är ett viktigt och roligt uppdrag som jag skulle vilja fortsätta med. Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor.

Med mina engagemang i olika fackliga uppdrag; mina kompetenser inom laboratorievetenskap, forskning; som Leg biomedicinsk analytiker, samt mina nationella- och internationella erfarenheter tycker jag att jag har mycket att bidra med i uppdrag som både ordinarie kongressombud och styrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är

  • Villkor
  • Möjlighet att karriär utvecklas genom hela arbetslivet
  • Stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön
  • Synliggöra och höja yrkesprofessionernas status och yrken
  • Frågor inom laboratorievetenskap med betoning på legitimation, skyddade arbetsuppgifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa, nytänkande och ökad kompetens.

Min bakgrund är

Jag är Leg biomedicinsk analytiker och PhD i Medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Jag har även post-doktorat från Japan. För närvarande jobbar jag som Leg biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har länge haft ett fackligt intresse som växte med tiden och med olika uppdrag jag engagerade mig i. 2015 blev jag förtroendevald och skyddsombud samt samverkansrepresentant. Sedan hösten 2020 har jag ett uppdrag med facklig tid på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, lyhörd, lugn och positiv person som tycker att det alltid finns en möjlighet och lösning.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor. Jag har erfarenheter från en del förtroendevalda roller så som i utökad samverkan vid första stora KS omorganisation, samverkan LNP, Klinisk kemi, MDK, FoUI, ordinarie kongressombud, Leg biomedicinsk analytiker gruppen.

Jag var en av dem som startade Biomedicinsk analytiker gruppen år 2017. Gruppens mål är att belysa och synliggöra biomedicinsk analytikeryrkesgruppen och att jobba för bättre karriärvägar som t ex. specialistutbildning. Mina kollegor och jag ifrågasätter hur biomedicinska analytikers kompetens och kunskaper används eller rättare sagt inte används. Mitt fackliga uppdrag på centra kombinerar jag med kliniskt arbete. Jag anser att det är viktigt för att kunna behålla kompetensen, samt att vara en bra företrädare för medlemmar som gav mig deras förtroende.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag löne-och karriärutveckling, villkor och arbetsmiljö. Att biomedicinska analytikers legitimation stärks. Hoppas att den yrkesgruppen synliggörs mer och att deras kompetens och kunskaper används på ett rätt sätt för att kunna bedriva patientsäker vård. Hoppas att Vårdförbundets röst blir starkare och får politiker och andra beslutsfattare att agera och inte bara ”lyssna”.

Anna Booberg

Anne Danielsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna vara kongressombud för att vara med och påverka Vårdförbundets framtida politik. Jag är förtroendevald med fackligt uppdrag på heltid och bemannar nu centra Solna på Karolinska Universitetssjukhuset. I uppdraget träffar jag många medlemmar och förtroendevalda inom olika verksamheter. Som kongressombud kan jag vara en länk mellan dessa och kongressen för att på så vis föra fram deras idéer och åsikter. Även efter kongressen kunna återkoppla ut besluten till medlemmarna i verksamheterna. Jag har tidigare varit kongressombud och vet att det är ett viktigt och roligt uppdrag.

Jag tycker också att det skulle vara roligt och intressant att pröva på uppdraget som valberedare. Jag är bra på att se människors styrkor och utvecklings möjligheter vilket jag tycker är viktigt för en valberedare.

Mina viktigaste frågor är

Jämställdhet kopplat till god löneutveckling/livslön och karriärvägar. Och den stora frågan nu som vi alla arbetar med; arbetsmiljön, hälsosamma scheman, arbetstider och återhämtning för att orka arbeta kvar i vården.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska och barnmorska och har arbetat 30 år hos samma arbetsgivare men inte samma arbetsplats som tur är.

Mina främsta styrkor är

Jag är oftast lugn och är en god  kommunikatör. Jag tycker om att stötta och coacha förtroendevalda och medlemmar är oftast glad och positiv och kan se möjligheter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har gått Vårdförbundets ledarskapsutbildning " Framtidens fackliga ledare" Jag har haft ett styrelse uppdrag i TCO Stockholm regionen i två år. Jag drivs av grundläggande fackliga värderingar att motverka orättvisor och brinner för jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det är samma frågor som idag löneutveckling och arbetsmiljö. Men jag hoppas att våran röst blir ännu starkare så att beslutsfattarna faktiskt inte bara lyssnar utan också gör det vi säger.

Annika Lingenholm Ersmark

Annika Stigmanslid

Björn Tellström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Ett engagemang för Vårdförbundets alla medlemsgrupper.

Mina viktigaste frågor är

Villkor (lön, arbetsmiljö) samt professionsutveckling.

Min bakgrund är

Ssk sedan 1990 IVA spec 1995 och nu i Falck ambulans.

Mina främsta styrkor är

Engagemanget som inte går över.. varit förtroendevald i olika former sedan tidigt 2000-tal.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tokigt glad morfar :-D

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsatt lön, arbetsmiljö och professionsutveckling.

Carin Lhotsky

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner mig redo att lyfta blicken som varit så intensivt naglad på mitt centra Arena och kolla runt. Vart är vi på väg, avdelning Stockholm? Nu har jag arbetat som fackligt förtroendevald på heltid i snart 1,5 år. Jag tycker det är fantastiskt och jag har ambitionen att utvecklas och fortsätta den fackliga resan och se vart den leder.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmarnas engagemang och stolthet över det egna förbundet. Det börjar och slutar där. Sen är arbetsmiljö, övertid och betald vidareutbildning sådant jag tycker är mer än relevant. Men att jobba för ett Vårdförbund som man stolt över att tillhöra, det är nummer 1.

Min bakgrund är

Först var jag student.....som sjuksköterskestudent var jag aktiv inom Vårdförbundet som då hade studentnätverk och jag fick möjlighet att vara med på internationella konferenser och möten som studentrepresentant. Jag var även Vice sedan Ordförande för ENSA (European Nursing Student Association), under sammanlagt 2 år. Sen blev jag klar....som Sjuksköterska har jag jobbat både inom psykiatri, ÖNH och på akutmottagning innan jag landade på Rosenlunds Närakut. Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Mod och Tålamod. Kort och koncis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om politik, inte partipolitik specifikt, men har ett stort intresse för det samhället vi lever i och hur det fungerar och hänger ihop. Så till det milda grad att jag läst 7.5 hp statskunskap och 15 hp ekonomisk historia( genus, makt och arbete, arbetskraft och arbetets organisering) på fritiden. Jag gillar att blanda det högtravande visionära med det dagliga fackliga arbetet (ja, nörd!).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tänk det är så bra så att om 5 år har vi tragglat klart om löneutveckling. Då har polletten trillat ner hos politiker och arbetsgivare och vi skrattar gott åt det där vi sa då om #tackamedlön. Välbetalda och välbemannade tänker vi vidare. Om 5 år är det professionen, min roll som sjuksköterska som är det viktigaste. Hur tas min kompetens tillvara och hur mycket tid och möjlighet ges jag till att utveckla den?

Cecilia Asp Paulrud

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad fackligt sedan länge, kombinerar styrelseuppdraget med kliniskt arbete, så jag har en fot kvar i verksamheten då jag anser att det är viktigt för att kunna vara en bra företrädare för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, samverkan, lön.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2005. arbetar inom geriatrik, kirurgi/urologi inom slutenvården, samt ett par år på SOS Alarm i Stockholm. För närvarande anställd på Södertälje kommun och LSS-teamet där jag arbetar som ambulerande sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, rak och ärlig i kommunikation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbar arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, god löneutveckling genom hela yrkeslivet, vidareutbildning ska löna sig.

Carina Hansen

Charlotta Dickman

Emma Jonsson

Emma Keltamäki

Ewa Köhler

Gunilla George

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Vårdförbundet har flera viktiga frågor att driva framåt. Det handlar om villkorsfrågor som arbetstid, lön och kompetensutveckling, att verka och utvecklas i sin grundprofession.

Mina viktigaste frågor är

Arbetstidens förläggning, god och hållbar löneutveckling under hela ditt yrkesverksamma liv

Min bakgrund är

Har en lång facklig erfarenhet med mig som jag vill fortsätta att använda . Är 57 år gammal med barn och barnbarn. Avgår från mitt heltidsuppdrag som facklig till hösten men har kvar mitt engagemang och kan bidra och finnas på andra sätt i organisationen.

Mina främsta styrkor är

Önskan att skapa engagemang, driv och att få andra människor att ta plats och kunna växa

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har lång erfarenhet av att arbete med ideella frågor på frivillig basis, drivs av rättvisetänkande och lösningsfokuserad. Har erfarenhet av många roller inom organisationen som förtroendevald på arbetsplats, förtroendevald med tid samt valberedare lokalt samt förbundssvalberedningen

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett fortsatt arbete med var våra fyra professioner finns och i vilken grad våra kunskapsområden används på ett klokt och vettigt sätt. Fortsatt arbete med villkorsfrågor som arbetstid och lön.

Henrietta Berg

Josefine Lundqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är en engagerad, orädd och driven person. Jag älskar att utmanas och utvecklas!

Mina viktigaste frågor är

Det jag skulle vilja arbeta med och utveckla i Avdelning Stockholms styrelse är att höja våra professioners status, att synliggöra våra yrken. Med det sagt, jag tror att en högre status skulle leda till hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider.  Jag tycker att det får vara slut med att våra professioner ska jämföras, i olika sammanhang, med yrken som inte har samma akademiska grad som Vårdförbundets yrken har.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan fyra år tillbaka, men har arbetat inom vården i tio år. De senaste fyra åren har jag arbetat på infektionsavdelning på Danderyds sjukhus.  Jag har länge haft ett fackligt intresse, har varit förtroendevald i tre år och har nu sedan ett år tillbaka ett uppdrag med facklig tid på Centra Danderyd. Ett uppdrag där jag fått lära mig mycket om fackligt arbete och är otroligt stolt och glad över att få göra!

Mina främsta styrkor är

Jag är positiv, empatisk och kommunikativ, en del kallar mig även för en frisk fläkt!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att utvecklingen med en hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider fortsatt kommer vara viktiga både för Vårdförbundet och våra medlemmar, för att det är ett arbete som ständigt behöver vara i fokus och utvecklas.

Jörgen Ekström

Karl Söllvander

Katarina Averfors

Lena Elfström

Linda Karlsson

Magnus Lundahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker att det är viktigt att vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön. Något är fel när många sjuksköterskor väljer att gå ner tjänst då man inte orkar med sitt jobb.

Min bakgrund är

Har jobbat inom vården sedan 1986 och som sjuksköterska sedan 1998. Har mest erfarenhet från primärvård.

Mina främsta styrkor är

Stort engagemang för fackliga frågor på arbetsplatsen och i samhället.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tillsammans blir vi starka. Gemensamt arbete är av stor vikt för facklig verksamhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Förbättrad  arbetsmiljö så att vi alla klarar  av att jobba 100% för den som vill.  Utveckling av lönen är alltid viktig.

Mahin Dorbaigi-Namaghi

Malin Steninger

Marie Lindman - återtagit sin kandidatur

Marianne Westin

Mira Nyberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete, på olika nivåer och uppdrag.  Jag är väl insatt i både Vårdförbundets politik och arbetsgivarna agerande när jag möter dessa i olika sammanhang. Jag är orädd och brukar säga vad jag tycker.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna, våra kollektivavtal, utan dessa sitter alla vi fyra professioner som Vårdförbundet representerar väldigt löst. Sen anser jag att styrkan i att vara många ger kraft åt att driva dessa frågor. Sen måste vi arbeta tillsammans för större kollegialitet för att inte det ska bli försämringar för våra professioner.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning mot barn och unga, har min arbetsplats inom Neonatologi på Karolinska Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt men jag har inga problem att säga min exakta mening oavsett person jag möter. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Fackligt arbete är som droppen som urholkar stenen, ihärdigt och ibland alldeles för långsamt men väldigt ofta går det att både påverka och förändra! Och det är just därför man måste ha långsiktighet och tålamod.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor! Arbetsmiljö, arbetstider och lön, i olika prioriteringsordningar under olika år, beroende på vart man som medlem befinner sig! Men inget av dessa tre främsta villkoren går att prioritera bort någonsin!

Naghmeh Mahmoud Zadeh

Parvin Salehi

Sabina Bernsköld

Sophia Godau

Tomas Nordman

Ulrika Sundbye

Nominerade till avdelningsvalberedare

Anne Danielsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna vara kongressombud för att vara med och påverka Vårdförbundets framtida politik. Jag är förtroendevald med fackligt uppdrag på heltid och bemannar nu centra Solna på Karolinska Universitetssjukhuset. I uppdraget träffar jag många medlemmar och förtroendevalda inom olika verksamheter. Som kongressombud kan jag vara en länk mellan dessa och kongressen för att på så vis föra fram deras idéer och åsikter. Även efter kongressen kunna återkoppla ut besluten till medlemmarna i verksamheterna. Jag har tidigare varit kongressombud och vet att det är ett viktigt och roligt uppdrag.

Jag tycker också att det skulle vara roligt och intressant att pröva på uppdraget som valberedare. Jag är bra på att se människors styrkor och utvecklings möjligheter vilket jag tycker är viktigt för en valberedare.

Mina viktigaste frågor är

Jämställdhet kopplat till god löneutveckling/livslön och karriärvägar. Och den stora frågan nu som vi alla arbetar med; arbetsmiljön, hälsosamma scheman, arbetstider och återhämtning för att orka arbeta kvar i vården.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska och barnmorska och har arbetat 30 år hos samma arbetsgivare men inte samma arbetsplats som tur är.

Mina främsta styrkor är

Jag är oftast lugn och är en god  kommunikatör. Jag tycker om att stötta och coacha förtroendevalda och medlemmar är oftast glad och positiv och kan se möjligheter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har gått Vårdförbundets ledarskapsutbildning " Framtidens fackliga ledare" Jag har haft ett styrelse uppdrag i TCO Stockholm regionen i två år. Jag drivs av grundläggande fackliga värderingar att motverka orättvisor och brinner för jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det är samma frågor som idag löneutveckling och arbetsmiljö. Men jag hoppas att våran röst blir ännu starkare så att beslutsfattarna faktiskt inte bara lyssnar utan också gör det vi säger.

Anneli Rehnström

Eghbal Partovi

Gunilla George

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Vårdförbundet har flera viktiga frågor att driva framåt. Det handlar om villkorsfrågor som arbetstid, lön och kompetensutveckling, att verka och utvecklas i sin grundprofession.

Mina viktigaste frågor är

Arbetstidens förläggning, god och hållbar löneutveckling under hela ditt yrkesverksamma liv

Min bakgrund är

Har en lång facklig erfarenhet med mig som jag vill fortsätta att använda . Är 57 år gammal med barn och barnbarn. Avgår från mitt heltidsuppdrag som facklig till hösten men har kvar mitt engagemang och kan bidra och finnas på andra sätt i organisationen.

Mina främsta styrkor är

Önskan att skapa engagemang, driv och att få andra människor att ta plats och kunna växa

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har lång erfarenhet av att arbete med ideella frågor på frivillig basis, drivs av rättvisetänkande och lösningsfokuserad. Har erfarenhet av många roller inom organisationen som förtroendevald på arbetsplats, förtroendevald med tid samt valberedare lokalt samt förbundssvalberedningen

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett fortsatt arbete med var våra fyra professioner finns och i vilken grad våra kunskapsområden används på ett klokt och vettigt sätt. Fortsatt arbete med villkorsfrågor som arbetstid och lön.

Marianne Westin

Rodrigo Araya de Castilla

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett intresse för utvecklingsfrågor, önskan och engagemang att påverka.

Mina viktigaste frågor är

Att alla professioner är representerade . Att stärka vår fackliga och solidariska samhörighet för att bygga upp vår fackliga identitet och kunna bli ett starkare yrkesförbund

Min bakgrund är

Barnmorska

Mina främsta styrkor är

Min envishet är min styrka, som driver mig att kämpa för ett rättvist samhälle

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetstid.