Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

SE VALBEREDNINGENS FÖRSLAG - KLICKA HÄR

 

Nominerade till avdelningsordförande

Emma Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har haft rollen som vice ordförande sedan sommaren-20, initialt som tillförordnad, sedan som vald vid årsmötet. Jag arbetar tätt ihop med Gunilla, vår ordförande, vilket gett mig insyn och insikt i uppdragets krav och möjligheter. Det ger mig förutsättningar att göra ett utföra uppdraget på ett bra sätt.

Precis som i våra professioner så är teamet det viktiga. Det är därför alla förtroendeuppdrag är så viktiga och så tätt sammanlänkade. Vi behövs alla och kan dra vårt strå till stacken, från enskild medlem på arbetsplats till förtroendevald på arbetsplats, kongressombud, valberedare, förtroendevald med facklig tid, styrelseledamot, vice ordförande och ordförande.

Mina viktigaste frågor är

Att Vårdförbundet är relevant för medlemmarna. Vårdförbundet måste finnas där medlemmarna finns och kombinera fysiska och digitala möten och använda olika kommunikationsformer.

Vi måste fortsätta att driva våra villkorsfrågor; arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider, kompetensförsörjning och lön. Våra yrkesgrupper är livsviktiga och kan inte ersättas utan påverkan på vården och folkhälsan. Vi måste hålla ett helt yrkesliv och ha ett bra pensionärsliv!

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995, barnmorska sedan 2002. Anställd på Karolinska Huddinge, på eftervården (BB) där jag arbetar kliniskt 10% (alldeles för lite men svårt att få till allt!). Fackligt ansluten sedan studietiden, men aktiv som förtroendevald i olika roller sedan 2013.

Mina främsta styrkor är

Jag vill gärna lyssna in olika synpunkter och se myntets olika sidor. Det gör dock inte att jag har svårt att ta snabba beslut om det behövs. Jag står upp för tagna beslut men kan också erkänna om det blivit fel. Jag tror verkligen på att tillsammans är vi starka.

Några beskriver mig som envis och jordnära. Jag vill vara och tror jag är prestigelös men jag håller mina värderingar högt! Jag tror att det går, att glaset är halvfullt snarare än halvtomt och får ibland feeling för ett och annat blogginlägg.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift, har tre tonårstjejer, två kaniner, gillar att sticka. Älskar att vara i trädgården men vill att odlingarna ska sköta sig själva, dålig på att nörda ner mig... Är lagledare i ett innebandylag för barn- och ungdomar med funktionsvariation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart yrkesliv och pension- det vill säga våra villkor. Att värna professionerna.
 

Nominerade till vice avdelningsordförande

Alena Cutuk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald sedan 2015. Höst 2020 blev jag förtroendevald med fackligt uppdrag på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ordinarie kongressombud. Det är ett viktigt och roligt uppdrag som jag skulle vilja fortsätta med. Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor.

Med mina engagemang i olika fackliga uppdrag; mina kompetenser inom laboratorievetenskap, forskning; som Leg biomedicinsk analytiker, samt mina nationella- och internationella erfarenheter tycker jag att jag har mycket att bidra med i uppdrag som både ordinarie kongressombud och styrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är

 • Villkor
 • Möjlighet att karriär utvecklas genom hela arbetslivet
 • Stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön
 • Synliggöra och höja yrkesprofessionernas status och yrken
 • Frågor inom laboratorievetenskap med betoning på legitimation, skyddade arbetsuppgifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa, nytänkande och ökad kompetens.

Min bakgrund är

Jag är Leg biomedicinsk analytiker och PhD i Medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Jag har även post-doktorat från Japan. För närvarande jobbar jag som Leg biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har länge haft ett fackligt intresse som växte med tiden och med olika uppdrag jag engagerade mig i. 2015 blev jag förtroendevald och skyddsombud samt samverkansrepresentant. Sedan hösten 2020 har jag ett uppdrag med facklig tid på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, lyhörd, lugn och positiv person som tycker att det alltid finns en möjlighet och lösning.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor. Jag har erfarenheter från en del förtroendevalda roller så som i utökad samverkan vid första stora KS omorganisation, samverkan LNP, Klinisk kemi, MDK, FoUI, ordinarie kongressombud, Leg biomedicinsk analytiker gruppen.

Jag var en av dem som startade Biomedicinsk analytiker gruppen år 2017. Gruppens mål är att belysa och synliggöra biomedicinsk analytikeryrkesgruppen och att jobba för bättre karriärvägar som t ex. specialistutbildning. Mina kollegor och jag ifrågasätter hur biomedicinska analytikers kompetens och kunskaper används eller rättare sagt inte används. Mitt fackliga uppdrag på centra kombinerar jag med kliniskt arbete. Jag anser att det är viktigt för att kunna behålla kompetensen, samt att vara en bra företrädare för medlemmar som gav mig deras förtroende.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag löne-och karriärutveckling, villkor och arbetsmiljö. Att biomedicinska analytikers legitimation stärks. Hoppas att den yrkesgruppen synliggörs mer och att deras kompetens och kunskaper används på ett rätt sätt för att kunna bedriva patientsäker vård. Hoppas att Vårdförbundets röst blir starkare och får politiker och andra beslutsfattare att agera och inte bara ”lyssna”.

Carin Lhotsky

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner mig redo att lyfta blicken som varit så intensivt naglad på mitt centra Arena och kolla runt. Vart är vi på väg, avdelning Stockholm? Nu har jag arbetat som fackligt förtroendevald på heltid i snart 1,5 år. Jag tycker det är fantastiskt och jag har ambitionen att utvecklas och fortsätta den fackliga resan och se vart den leder.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmarnas engagemang och stolthet över det egna förbundet. Det börjar och slutar där. Sen är arbetsmiljö, övertid och betald vidareutbildning sådant jag tycker är mer än relevant. Men att jobba för ett Vårdförbund som man stolt över att tillhöra, det är nummer 1.

Min bakgrund är

Först var jag student.....som sjuksköterskestudent var jag aktiv inom Vårdförbundet som då hade studentnätverk och jag fick möjlighet att vara med på internationella konferenser och möten som studentrepresentant. Jag var även Vice sedan Ordförande för ENSA (European Nursing Student Association), under sammanlagt 2 år. Sen blev jag klar....som Sjuksköterska har jag jobbat både inom psykiatri, ÖNH och på akutmottagning innan jag landade på Rosenlunds Närakut. Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Mod och Tålamod. Kort och koncis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om politik, inte partipolitik specifikt, men har ett stort intresse för det samhället vi lever i och hur det fungerar och hänger ihop. Så till det milda grad att jag läst 7.5 hp statskunskap och 15 hp ekonomisk historia( genus, makt och arbete, arbetskraft och arbetets organisering) på fritiden. Jag gillar att blanda det högtravande visionära med det dagliga fackliga arbetet (ja, nörd!).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tänk det är så bra så att om 5 år har vi tragglat klart om löneutveckling. Då har polletten trillat ner hos politiker och arbetsgivare och vi skrattar gott åt det där vi sa då om #tackamedlön. Välbetalda och välbemannade tänker vi vidare. Om 5 år är det professionen, min roll som sjuksköterska som är det viktigaste. Hur tas min kompetens tillvara och hur mycket tid och möjlighet ges jag till att utveckla den?

Emma Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har haft rollen som vice ordförande sedan sommaren-20, initialt som tillförordnad, sedan som vald vid årsmötet. Jag arbetar tätt ihop med Gunilla, vår ordförande, vilket gett mig insyn och insikt i uppdragets krav och möjligheter. Det ger mig förutsättningar att göra ett utföra uppdraget på ett bra sätt.

Precis som i våra professioner så är teamet det viktiga. Det är därför alla förtroendeuppdrag är så viktiga och så tätt sammanlänkade. Vi behövs alla och kan dra vårt strå till stacken, från enskild medlem på arbetsplats till förtroendevald på arbetsplats, kongressombud, valberedare, förtroendevald med facklig tid, styrelseledamot, vice ordförande och ordförande.

Mina viktigaste frågor är

Att Vårdförbundet är relevant för medlemmarna. Vårdförbundet måste finnas där medlemmarna finns och kombinera fysiska och digitala möten och använda olika kommunikationsformer.

Vi måste fortsätta att driva våra villkorsfrågor; arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider, kompetensförsörjning och lön. Våra yrkesgrupper är livsviktiga och kan inte ersättas utan påverkan på vården och folkhälsan. Vi måste hålla ett helt yrkesliv och ha ett bra pensionärsliv!

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995, barnmorska sedan 2002. Anställd på Karolinska Huddinge, på eftervården (BB) där jag arbetar kliniskt 10% (alldeles för lite men svårt att få till allt!). Fackligt ansluten sedan studietiden, men aktiv som förtroendevald i olika roller sedan 2013.

Mina främsta styrkor är

Jag vill gärna lyssna in olika synpunkter och se myntets olika sidor. Det gör dock inte att jag har svårt att ta snabba beslut om det behövs. Jag står upp för tagna beslut men kan också erkänna om det blivit fel. Jag tror verkligen på att tillsammans är vi starka.

Några beskriver mig som envis och jordnära. Jag vill vara och tror jag är prestigelös men jag håller mina värderingar högt! Jag tror att det går, att glaset är halvfullt snarare än halvtomt och får ibland feeling för ett och annat blogginlägg.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift, har tre tonårstjejer, två kaniner, gillar att sticka. Älskar att vara i trädgården men vill att odlingarna ska sköta sig själva, dålig på att nörda ner mig... Är lagledare i ett innebandylag för barn- och ungdomar med funktionsvariation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart yrkesliv och pension- det vill säga våra villkor. Att värna professionerna.
 

Maria Bergman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort och brinnande engagemang för den politik och det arbete som vi inom Vårdförbundet bedriver. Jag har en stark tro och övertygelse om att vi gör skillnad på alla nivåer, från samhällsperspektivet ner till enskilda medlemmar. Jag blev invald i avdelningsstyrelsen i fyllnadsvalet hösten 2020 och ställer nu upp för omval, att väljas in i styrelsen mitt i en pågående pandemi har varit en stor utmaning som jag ändå känner att jag har hanterat bra. Jag har bidragit med mitt starka engagemang och med nya tankar och idéer, t ex hantering av våra sociala medier för att öka Vårdförbundets synlighet i dessa speciella tider. Jag har lärt mig enormt mycket på den korta tid jag varit styrelseledamot hittills och det har gett mig en stor mersmak för att få arbeta vidare med vårt viktiga uppdrag.

Mina viktigaste frågor är

Att medlemmarna ska ha förtroende för Vårdförbundet och känna samhörighet och trygghet inom förbundet. Att öka medlemmarnas kunskaper och engagemang gällande sina egna villkor och rättigheter/skyldigheter. Att Vårdförbundets arbete ska bli ännu mer synligt i samhället och att vi ska fortsätta påverka på alla nivåer där vi befinner oss.

Min bakgrund är

Jag är Legitimerad sjuksköterska sedan 2009 och förtroendevald sedan 2012. Sedan 2018 har jag facklig tid på Centra Karolinska i Solna och sedan oktober 2020 är jag ledamot i avdelningsstyrelsen. Jag är även en av utbildarna i utbildningsgruppen för förtroendevalda här i avdelning Stockholm. Jag har min grundanställning på Mottagning Neurokirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där jag ibland jobbar kliniskt som sjuksköterska men även är HLR-instruktör för hela ME neurokirurgi och därmed utbildar all personal inom HLR.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang och ideologiska övertygelse är mina främsta styrkor, att jag verkligen brinner för detta och genuint tycker att det är viktigt och roligt. Att jag har en stark tro på min egen förmåga att lyckas med det jag tar mig för och att jag är prestigelös.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en engagerad ”föreningsmänniska” som tror på det ideella uppdraget, jag är styrelseledamot i min bostadsrättsförening och engagerad som hjälptränare i min dotters simsällskap. Uppdraget skulle vara lika lockande och roligt för mig även om det skedde helt på ideell tid. Jag har via Vårdförbundet gått utvecklingsprogrammet ”Framtidens fackliga ledare” under 2017-2018 och det gav mig otroligt mycket utveckling både i uppdraget som förtroendevald men även som människa. Via detta har jag fått ett väldigt fint nationellt nätverk inom Vårdförbundet som jag är otroligt tacksam över.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Förtroendefrågan, både för sitt fackförbund, för arbetsgivarna och för beslutsfattarna. Villkoren vi arbetar under, ansvaret vårt arbete innebär och ersättningen (lön, villkor, förutsättningar) vi får för det. Jag hoppas att AST om 5 år är så pass etablerat och vedertaget att det inte längre är en stor fråga att jobba med utan något vi betraktar som en nationell seger för våra medlemmar och yrkesgrupper.

Mira Nyberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete, på olika nivåer och uppdrag.  Jag är väl insatt i både Vårdförbundets politik och arbetsgivarna agerande när jag möter dessa i olika sammanhang. Jag är orädd och brukar säga vad jag tycker.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna, våra kollektivavtal, utan dessa sitter alla vi fyra professioner som Vårdförbundet representerar väldigt löst. Sen anser jag att styrkan i att vara många ger kraft åt att driva dessa frågor. Sen måste vi arbeta tillsammans för större kollegialitet för att inte det ska bli försämringar för våra professioner.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning mot barn och unga, har min arbetsplats inom Neonatologi på Karolinska Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt men jag har inga problem att säga min exakta mening oavsett person jag möter. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Fackligt arbete är som droppen som urholkar stenen, ihärdigt och ibland alldeles för långsamt men väldigt ofta går det att både påverka och förändra! Och det är just därför man måste ha långsiktighet och tålamod.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor! Arbetsmiljö, arbetstider och lön, i olika prioriteringsordningar under olika år, beroende på vart man som medlem befinner sig! Men inget av dessa tre främsta villkoren går att prioritera bort någonsin!

Nominerade till styrelseledamot

Alena Cutuk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald sedan 2015. Höst 2020 blev jag förtroendevald med fackligt uppdrag på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ordinarie kongressombud. Det är ett viktigt och roligt uppdrag som jag skulle vilja fortsätta med. Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor.

Med mina engagemang i olika fackliga uppdrag; mina kompetenser inom laboratorievetenskap, forskning; som Leg biomedicinsk analytiker, samt mina nationella- och internationella erfarenheter tycker jag att jag har mycket att bidra med i uppdrag som både ordinarie kongressombud och styrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är

 • Villkor
 • Möjlighet att karriär utvecklas genom hela arbetslivet
 • Stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön
 • Synliggöra och höja yrkesprofessionernas status och yrken
 • Frågor inom laboratorievetenskap med betoning på legitimation, skyddade arbetsuppgifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa, nytänkande och ökad kompetens.

Min bakgrund är

Jag är Leg biomedicinsk analytiker och PhD i Medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Jag har även post-doktorat från Japan. För närvarande jobbar jag som Leg biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har länge haft ett fackligt intresse som växte med tiden och med olika uppdrag jag engagerade mig i. 2015 blev jag förtroendevald och skyddsombud samt samverkansrepresentant. Sedan hösten 2020 har jag ett uppdrag med facklig tid på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, lyhörd, lugn och positiv person som tycker att det alltid finns en möjlighet och lösning.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor. Jag har erfarenheter från en del förtroendevalda roller så som i utökad samverkan vid första stora KS omorganisation, samverkan LNP, Klinisk kemi, MDK, FoUI, ordinarie kongressombud, Leg biomedicinsk analytiker gruppen.

Jag var en av dem som startade Biomedicinsk analytiker gruppen år 2017. Gruppens mål är att belysa och synliggöra biomedicinsk analytikeryrkesgruppen och att jobba för bättre karriärvägar som t ex. specialistutbildning. Mina kollegor och jag ifrågasätter hur biomedicinska analytikers kompetens och kunskaper används eller rättare sagt inte används. Mitt fackliga uppdrag på centra kombinerar jag med kliniskt arbete. Jag anser att det är viktigt för att kunna behålla kompetensen, samt att vara en bra företrädare för medlemmar som gav mig deras förtroende.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag löne-och karriärutveckling, villkor och arbetsmiljö. Att biomedicinska analytikers legitimation stärks. Hoppas att den yrkesgruppen synliggörs mer och att deras kompetens och kunskaper används på ett rätt sätt för att kunna bedriva patientsäker vård. Hoppas att Vårdförbundets röst blir starkare och får politiker och andra beslutsfattare att agera och inte bara ”lyssna”.

Annika Stigmanslid

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det är jag, Annika, som skall vara med och arbeta för att Vårdförbundets fyra professioner skall få/ha rätt till goda villkor, arbeta vidare med att få våra professioner att förstå vikten av att vara medlem och att engagera sig! Tänker att jag med min arbets- och livserfarenhet, kryddat med snart tre års centralfackligt uppdrag för Vårdförbundet har mycket att bidra med och kan göra skillnad.

Mitt samhällsengagemang, som alltid funnits och intresset för en genomtänkt politik, genusfrågor och framförallt ett brinnande intresse för rätten till en god, välfungerande hälso-och sjukvård, där våra professioner har en avgörande betydelse, är grunden för mitt fortsatta arbete i Vårdförbundet.


Mina viktigaste frågor är

Medlemmar! Vi måste få alla våra professioner att förstå vikten av att vara medlem. Möjligheten till påverkan. Utan medlemmar är vi ingenting. Villkorsfrågor. Förbättra individens och kollektivets villkor. Arbetsmiljö, arbetsbelastning, lön och att våra professioner hanteras av våra arbetsgivare som den kompetenta grupp, välutbildade, vi är.

En viktig fråga är också rätt kompetens på rätt plats: våra professioner kan inte bytas mot annan. Att arbeta för att det ska löna sig att vidareutbilda sig och att arbetsgivaren bör kunna erbjuda det inom ramen för anställning.

Min bakgrund är

Sjuksköterska-89. Barnmorska -94. Har jobbat främst inom akutsjukvård som sjuksköterska, men även lite inom primärvård . Som barnmorska har jag erfarenhet av det mesta, utom BMM. Min nuvarande anställning är på ungdomsmottagning och innan dess gyn-akutmottagning, förlossning, abortvård, antenatal, BB och även LVU-hem.

Jobbat på barn-, vuxen- och gyn-akut. Utbildad gruppledare i stresshantering enl. ACT, Motiverande samtal, Det goda samtalet och massa annat. Har alltid haft ett samhällsengagemang. Suttit i styrelse för Kvinnojour m.m.

Mina främsta styrkor är

Jag är en social, ärlig, ansvarsfull, optimistisk lagspelare, som aldrig ger upp tron på människans inneboende kraft och möjlighet till förändring.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har en man och tre vuxna barn, det fjärde är håller just på att putsa vingarna inför flygtur till högskola i höst. Hund och katt ägare. Älskar musik, blommor, böcker och att vara i naturen. Tycker att livet är en möjlighet att ta tillvara på och jobba för förändring där det behövs och är möjligt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor. Arbetsmiljö och lön. Förhoppningsvis har vi många. medlemmar och kommit längre än idag.

Carin Lhotsky

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner mig redo att lyfta blicken som varit så intensivt naglad på mitt centra Arena och kolla runt. Vart är vi på väg, avdelning Stockholm? Nu har jag arbetat som fackligt förtroendevald på heltid i snart 1,5 år. Jag tycker det är fantastiskt och jag har ambitionen att utvecklas och fortsätta den fackliga resan och se vart den leder.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmarnas engagemang och stolthet över det egna förbundet. Det börjar och slutar där. Sen är arbetsmiljö, övertid och betald vidareutbildning sådant jag tycker är mer än relevant. Men att jobba för ett Vårdförbund som man stolt över att tillhöra, det är nummer 1.

Min bakgrund är

Först var jag student.....som sjuksköterskestudent var jag aktiv inom Vårdförbundet som då hade studentnätverk och jag fick möjlighet att vara med på internationella konferenser och möten som studentrepresentant. Jag var även Vice sedan Ordförande för ENSA (European Nursing Student Association), under sammanlagt 2 år. Sen blev jag klar....som Sjuksköterska har jag jobbat både inom psykiatri, ÖNH och på akutmottagning innan jag landade på Rosenlunds Närakut. Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Mod och Tålamod. Kort och koncis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om politik, inte partipolitik specifikt, men har ett stort intresse för det samhället vi lever i och hur det fungerar och hänger ihop. Så till det milda grad att jag läst 7.5 hp statskunskap och 15 hp ekonomisk historia( genus, makt och arbete, arbetskraft och arbetets organisering) på fritiden. Jag gillar att blanda det högtravande visionära med det dagliga fackliga arbetet (ja, nörd!).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tänk det är så bra så att om 5 år har vi tragglat klart om löneutveckling. Då har polletten trillat ner hos politiker och arbetsgivare och vi skrattar gott åt det där vi sa då om #tackamedlön. Välbetalda och välbemannade tänker vi vidare. Om 5 år är det professionen, min roll som sjuksköterska som är det viktigaste. Hur tas min kompetens tillvara och hur mycket tid och möjlighet ges jag till att utveckla den?

Cecilia Asp Paulrud

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad fackligt sedan länge, kombinerar styrelseuppdraget med kliniskt arbete, så jag har en fot kvar i verksamheten då jag anser att det är viktigt för att kunna vara en bra företrädare för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, samverkan, lön.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2005. arbetar inom geriatrik, kirurgi/urologi inom slutenvården, samt ett par år på SOS Alarm i Stockholm. För närvarande anställd på Södertälje kommun och LSS-teamet där jag arbetar som ambulerande sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, rak och ärlig i kommunikation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbar arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, god löneutveckling genom hela yrkeslivet, vidareutbildning ska löna sig.

Emma Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har haft rollen som vice ordförande sedan sommaren-20, initialt som tillförordnad, sedan som vald vid årsmötet. Jag arbetar tätt ihop med Gunilla, vår ordförande, vilket gett mig insyn och insikt i uppdragets krav och möjligheter. Det ger mig förutsättningar att göra ett utföra uppdraget på ett bra sätt.

Precis som i våra professioner så är teamet det viktiga. Det är därför alla förtroendeuppdrag är så viktiga och så tätt sammanlänkade. Vi behövs alla och kan dra vårt strå till stacken, från enskild medlem på arbetsplats till förtroendevald på arbetsplats, kongressombud, valberedare, förtroendevald med facklig tid, styrelseledamot, vice ordförande och ordförande.

Mina viktigaste frågor är

Att Vårdförbundet är relevant för medlemmarna. Vårdförbundet måste finnas där medlemmarna finns och kombinera fysiska och digitala möten och använda olika kommunikationsformer.

Vi måste fortsätta att driva våra villkorsfrågor; arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider, kompetensförsörjning och lön. Våra yrkesgrupper är livsviktiga och kan inte ersättas utan påverkan på vården och folkhälsan. Vi måste hålla ett helt yrkesliv och ha ett bra pensionärsliv!

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995, barnmorska sedan 2002. Anställd på Karolinska Huddinge, på eftervården (BB) där jag arbetar kliniskt 10% (alldeles för lite men svårt att få till allt!). Fackligt ansluten sedan studietiden, men aktiv som förtroendevald i olika roller sedan 2013.

Mina främsta styrkor är

Jag vill gärna lyssna in olika synpunkter och se myntets olika sidor. Det gör dock inte att jag har svårt att ta snabba beslut om det behövs. Jag står upp för tagna beslut men kan också erkänna om det blivit fel. Jag tror verkligen på att tillsammans är vi starka.

Några beskriver mig som envis och jordnära. Jag vill vara och tror jag är prestigelös men jag håller mina värderingar högt! Jag tror att det går, att glaset är halvfullt snarare än halvtomt och får ibland feeling för ett och annat blogginlägg.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift, har tre tonårstjejer, två kaniner, gillar att sticka. Älskar att vara i trädgården men vill att odlingarna ska sköta sig själva, dålig på att nörda ner mig... Är lagledare i ett innebandylag för barn- och ungdomar med funktionsvariation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart yrkesliv och pension- det vill säga våra villkor. Att värna professionerna.
 

Jeannie Lewander

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag anser att alla yrkeskårer ska sitta i styrelsen och i dagsläget finns inga leg biomedicinsk analytiker representerad på avdelning  Stockholm. 

Mina viktigaste frågor är

Vår yrkeskår ska vara känt och något ungdomarna vill utbilda sig till.

Min bakgrund är

Jag har varit engagerad facklig på Sahlgrenska där vi jobbade mycket med att få ned ljudnivån på lab miljön. I Stockholm få en bättre ljudmiljö i kontorslandskap. Yrkesmässigt har jag arbetat allt från hemsjukvården, hemtjänst, till att arbeta med asylsökande på psyk som mentalskötare till niva, akuten, medicin, kirurgen ortoped avd som uska. Som leg biomedicinsk analytiker har jag jobbat allt från provtagare, områdesansvarig för metoder, sektionsledare till att arbeta med vatten, livsmedel till akut lab och hormon lab.

Mina främsta styrkor är

Engagerad, flexibel, positiv, lyhörd. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Idag arbetar jag med kundservice på karolinska universitetssjukhuset laboratorium där våra öron är våra ögon. Där vi arbetar aktivt med kundbemötande i både tal och skrift.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbar yrkesliv. En ingångslön på 32 000 kr. Karriärmöjligheter. 

Jenny Pettersson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag tror att jag kan bidra till vårdförbundets utveckling och framtid.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2014, specialistsjuksköterska akutsjukvård sedan 2019. Förtroendevald och skyddsombud akutmottagningen Danderyds sjukhus. Facklig tid på Centra Danderyd sedan februari 2021.

Mina främsta styrkor är

Varit engagerad i flera ideella organisationer, deltagit på kongresser och årsmöten många gånger.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är tvåbarnsmamma!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Framför allt frågor om en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. Det är viktigt att våra medlemmar orkar hela sitt arbetsliv och får skälig ersättning för sitt arbete och sin kompetens.

Josefine Lundqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är en engagerad, orädd och driven person. Jag älskar att utmanas och utvecklas!

Mina viktigaste frågor är

Det jag skulle vilja arbeta med och utveckla i Avdelning Stockholms styrelse är att höja våra professioners status, att synliggöra våra yrken. Med det sagt, jag tror att en högre status skulle leda till hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider.  Jag tycker att det får vara slut med att våra professioner ska jämföras, i olika sammanhang, med yrken som inte har samma akademiska grad som Vårdförbundets yrken har.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan fyra år tillbaka, men har arbetat inom vården i tio år. De senaste fyra åren har jag arbetat på infektionsavdelning på Danderyds sjukhus.  Jag har länge haft ett fackligt intresse, har varit förtroendevald i tre år och har nu sedan ett år tillbaka ett uppdrag med facklig tid på Centra Danderyd. Ett uppdrag där jag fått lära mig mycket om fackligt arbete och är otroligt stolt och glad över att få göra!

Mina främsta styrkor är

Jag är positiv, empatisk och kommunikativ, en del kallar mig även för en frisk fläkt!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att utvecklingen med en hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider fortsatt kommer vara viktiga både för Vårdförbundet och våra medlemmar, för att det är ett arbete som ständigt behöver vara i fokus och utvecklas.

Jörgen Ekström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag ställer upp för omval och blev invald i avdelningsstyrelsen 2017. Jag tror att det är bra om några ledamöter är kvar för att ge kontinuitet. Jag tror också att jag kan bidra i styrelsearbetet utifrån den erfarenhet jag skaffat under denna mandatperiod.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor är och förblir nog det viktigaste. Här tänker jag arbetsmiljö med arbetsbelastning och arbetstid som de kanske viktigaste faktorerna, rätt till ostörd fritid men också lön och löneutveckling.

Min bakgrund är

Jag är född och uppväxt i Värmland och flyttade till Haninge 2001. Är specialistsjuksköterska inom intensivvård. Har arbetat inom en mängd olika verksamheter men främst inom ambulansen 10 år. Min fackliga bakgrund är att jag de senaste 4 åren varit facklig förtroendevald på heltid för SLSO:s verksamheter (centra Arena)då jag har min anställning på Handens Närakut. Jag är också ledamot i nuvarande avdelningsstyrelse, kongressombud och ledamot i nationella avtalsrådet.

Mina främsta styrkor är

Empatisk, positiv, ärlig, ansvarsfull. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsbelastning, lön och kompetensutveckling (möjlighet till betald specialistutbildning utan kvarstannandekrav)

Katarina Averfors

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit med i styrelsen under pandemin och känner att det har varit spännande och lärorikt. Under pandemin har vi fått ta många svåra beslut, samtidigt har jag lärt mig mycket och tänker att den kunskapen och historiken kan vara bra att bära vidare i nästa styrelse.

Är även mån om att vi som fackförening ska vara en fortsatt stark röst ute på våra arbetsplatser. Har även haft många olika uppdrag i Vårdförbundet och är väl förankrad i Vårdförbundets politik.

Mina viktigaste frågor är

Lön, hälsosamma arbetstider, arbetsmiljö och att vår region tecknar ett kollektivavtal med Vårdförbundet om betald akademisk specialist utbildning (AST) för våra yrkesgrupper .

Vi behöver även som organisation arbeta med vår attraktivitet så att vi blir fler medlemmar för att kunna vara ett fackförbund som kan påverka och ha en trovärdighet i de frågor som vi som organisation vill driva.

Min bakgrund är

Jag är leg. Sjuksköterska sedan 1997 och har en vidareutbildning i intensivvård sedan 2003. Har min tjänst på IVA Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Har varit medlem i Vårdförbundet sedan studietiden.

Första gången jag blev förtroendevald var 1998, efter det har jag till och från varit förtroendevald i olika omgångar på olika arbetsplatser. På IVA blev jag förtroendevald 2006 och är sedan 2010 förtroendevald med facklig tid på Centra Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är en person som har lätt att uttrycka mig och är väldigt framåt. Har också väldigt lätt för att knyta kontakt med människor. Andra styrkor jag har är envishet, lyhördhet och tydlighet. Kan även vända och vrida på frågor och försöker att se saker och ting ur olika synvinklar. Jag är också en solidarisk och lojal person som står för mina åsikter och backar upp tagna beslut. Jag är också bra på att värva medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Privat så är jag gift, har en dotter på 16 år och har en liten hund som heter Kiara. Jag tycker mycket om att sticka och har sedan ett tag tillbaks också börjat intressera mig för odling i vatten, så kallade hydroponiska odlingar. Tycker också om att laga mat och baka.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer att vara fortsatt viktigt med allt som påverkar oss på arbetsplatsen. Det kommer att fortsatt vara viktigt med alla våra villkorsfrågor. Däremot så hoppas jag att bristen bland mina IVA-sjuksköterskekolleger är löst och att alla regioner och kommuner har skrivit kollektivavtal om AST.
 

Maria Bergman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett stort och brinnande engagemang för den politik och det arbete som vi inom Vårdförbundet bedriver. Jag har en stark tro och övertygelse om att vi gör skillnad på alla nivåer, från samhällsperspektivet ner till enskilda medlemmar. Jag blev invald i avdelningsstyrelsen i fyllnadsvalet hösten 2020 och ställer nu upp för omval, att väljas in i styrelsen mitt i en pågående pandemi har varit en stor utmaning som jag ändå känner att jag har hanterat bra. Jag har bidragit med mitt starka engagemang och med nya tankar och idéer, t ex hantering av våra sociala medier för att öka Vårdförbundets synlighet i dessa speciella tider. Jag har lärt mig enormt mycket på den korta tid jag varit styrelseledamot hittills och det har gett mig en stor mersmak för att få arbeta vidare med vårt viktiga uppdrag.

Mina viktigaste frågor är

Att medlemmarna ska ha förtroende för Vårdförbundet och känna samhörighet och trygghet inom förbundet. Att öka medlemmarnas kunskaper och engagemang gällande sina egna villkor och rättigheter/skyldigheter. Att Vårdförbundets arbete ska bli ännu mer synligt i samhället och att vi ska fortsätta påverka på alla nivåer där vi befinner oss.

Min bakgrund är

Jag är Legitimerad sjuksköterska sedan 2009 och förtroendevald sedan 2012. Sedan 2018 har jag facklig tid på Centra Karolinska i Solna och sedan oktober 2020 är jag ledamot i avdelningsstyrelsen. Jag är även en av utbildarna i utbildningsgruppen för förtroendevalda här i avdelning Stockholm. Jag har min grundanställning på Mottagning Neurokirurgi på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna där jag ibland jobbar kliniskt som sjuksköterska men även är HLR-instruktör för hela ME neurokirurgi och därmed utbildar all personal inom HLR.

Mina främsta styrkor är

Mitt engagemang och ideologiska övertygelse är mina främsta styrkor, att jag verkligen brinner för detta och genuint tycker att det är viktigt och roligt. Att jag har en stark tro på min egen förmåga att lyckas med det jag tar mig för och att jag är prestigelös.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är en engagerad ”föreningsmänniska” som tror på det ideella uppdraget, jag är styrelseledamot i min bostadsrättsförening och engagerad som hjälptränare i min dotters simsällskap. Uppdraget skulle vara lika lockande och roligt för mig även om det skedde helt på ideell tid. Jag har via Vårdförbundet gått utvecklingsprogrammet ”Framtidens fackliga ledare” under 2017-2018 och det gav mig otroligt mycket utveckling både i uppdraget som förtroendevald men även som människa. Via detta har jag fått ett väldigt fint nationellt nätverk inom Vårdförbundet som jag är otroligt tacksam över.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Förtroendefrågan, både för sitt fackförbund, för arbetsgivarna och för beslutsfattarna. Villkoren vi arbetar under, ansvaret vårt arbete innebär och ersättningen (lön, villkor, förutsättningar) vi får för det. Jag hoppas att AST om 5 år är så pass etablerat och vedertaget att det inte längre är en stor fråga att jobba med utan något vi betraktar som en nationell seger för våra medlemmar och yrkesgrupper.

Michaela Lindquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill tillbaka till en miljö där jag får stöta och blöta viktiga frågor för våra medlemmar med engagerade, intelligenta och kreativa människor. Jag tillskriver mig själv dessa egenskaper och saknar att föra diskussioner som kan leda till faktisk förändring.  Jag kan också bidra med perspektiv från bemanningsbranschen, en bransch som växer och där många medlemmar finns och saknar representation i det fackliga rummet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö/arbetstid, karriär och utvecklingsmöjligheter.

Min bakgrund är

Efter att ha lämnat försäkringsbranschen efter 5 år flyttade jag till Kambodja och arbetade ideellt tillsammans med två läkare jag hittade i Phnom Penh. Vi arbetade med att förse familjer boendes på en soptipp med mat och basal medicinsk vård. Vi hjälpte även till att bygga en skola i utkanten av Phnom Penh i ett minerat område. När jag kom hem till Sverige efter ca 2 år hade jag bestämt mig för att bli sjuksköterska och sökte mig till Kalmar. Jag tog examen 2015 och mitt första jobb som sjuksköterska blev inom kardiologi på Länssjukhuset i Kalmar. Jag började nästan omgående att engagera mig och driva frågor som rörde arbetsmiljö och blev snart förtroendevald på arbetsplatsen och fick facklig tid. Efter ca 6 månader valdes jag in i styrelsen avd. Kalmar och kombinerade fackligt- och kliniskt arbete. Jag fick också äran att vara kongressombud på kongressen 2018 vilket var en otroligt lärorik och rolig upplevelse. Under denna tid gick jag även utvecklingsprogrammet Framtidens fackliga ledare i Vårdförbundets regim.

Efter 6 år i Kalmar flyttade jag hem till Stockholm och började arbeta på kardiologen på Danderyds sjukhus. Insåg att jag inte längre ville arbeta för regionen då möjligheterna att påverka sitt arbetsliv var minimal och arbetsbördan tung. Bestämde mig därför för att prova arbeta som hyrSSK och det är ett av de bästa besluten jag har tagit.

Sedan 2 år har jag bland annat arbetat inom plastik- och käkkirurgi, infektion, gastro-och endokrinologi, kardiologi, stroke, Covid och akutmottagning. Uppdragen har mestadels varit på Södersjukhuset i Stockholm men också på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Visby Lasarett och Oskarshamns sjukhus. I skrivande stund sitter jag i Västervik och har uppdrag på kardiologen.

Mina främsta styrkor är

Driven, rationell, effektiv och strukturerad. Otålig (vilket kan vara både bra och dåligt beroende på kontext).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och hållbart yrkeslivi, särskilt inom Regionen. Vi behöver sätta oss in i bemanningsbranschen och hur vi kan verka i förhållande till bemanningsbolagen som bara blir fler och fler. En del tecknar kollektivavtal, en del gör det inte. Hur hjälper vi medlemmar där? Behöver samtidigt bevaka och leda arbetsgivare hur de kan skapa en attraktiv arbetsplats för våra kollegor. Bemanningsbranschen skapar en vågskål till vår fördel, vi bör nyttja det.  Hur behåller vi medlemmar som arbetar inom bemanningsbranschen? Frågan om privatisering av sjukvården är högst relevant och kommer att vara det även om 5 år.

Mira Nyberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete, på olika nivåer och uppdrag.  Jag är väl insatt i både Vårdförbundets politik och arbetsgivarna agerande när jag möter dessa i olika sammanhang. Jag är orädd och brukar säga vad jag tycker.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna, våra kollektivavtal, utan dessa sitter alla vi fyra professioner som Vårdförbundet representerar väldigt löst. Sen anser jag att styrkan i att vara många ger kraft åt att driva dessa frågor. Sen måste vi arbeta tillsammans för större kollegialitet för att inte det ska bli försämringar för våra professioner.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning mot barn och unga, har min arbetsplats inom Neonatologi på Karolinska Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt men jag har inga problem att säga min exakta mening oavsett person jag möter. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Fackligt arbete är som droppen som urholkar stenen, ihärdigt och ibland alldeles för långsamt men väldigt ofta går det att både påverka och förändra! Och det är just därför man måste ha långsiktighet och tålamod.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor! Arbetsmiljö, arbetstider och lön, i olika prioriteringsordningar under olika år, beroende på vart man som medlem befinner sig! Men inget av dessa tre främsta villkoren går att prioritera bort någonsin!

Sophia Godau

 

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är biomedicinsk analytiker och tror att det är viktigt att alla Vårdförbundets professioner finns representerade i avdelningsstyrelserna. Jag är även relativt ny i yrket och har därmed ett nytt perspektiv. Jag vill verkligen bidra med det perspektivet samt min energi och kämpaglöd.

Jag är som person väldigt målmedveten och vill engagera mig för Vårdförbundets medlemmar tillsammans med andra. Jag tror att jag skulle kunna bidra med mycket i avdelningsstyrelsen. Dels genom mina tidigare erfarenheter men även genom mitt perspektiv som biomedicinsk analytiker, ny i yrket samt min höga arbetsmoral och mitt stora engagemang.

Mina viktigaste frågor är

Kompetensutveckling för Vårdförbundets alla professioner, en god arbetsmiljö för våra medlemmar samt en god löneutveckling är väldigt viktigt för mig. Det måste löna sig att utbilda sig till ett av våra yrken, det måste löna sig att arbeta med sitt yrke i längden men det måste även finnas möjlighet till återhämtning och en hållbar arbetsmiljö så att våra medlemmar orkar arbeta hela sitt yrkesverksamma liv.

Min bakgrund är

Jag har tidigare varit engagerad i Vårdförbundet på olika sätt. Jag har varit och är förtroendevald på min arbetsplats, vice ordförande samt ordförande i Vårdförbundet Students styrelse samt ledamot i avdelningsstyrelsen i Västernorrland där jag hade ansvar för bland annat studenter, rekrytering och sociala medier. Jag har även erfarenhet från styrelsearbetet från studietiden samt är engagerad i styrelsen för Riksföreningen för Histopatologi.

Mina främsta styrkor är

Jag är målmedveten, jobbar hårt och får saker gjort. En av mina styrkor är även att jag gillar att lära mig och ta mig an nya saker.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag läser en kurs i arbetsrätt under sommaren, vilket jag hoppas ska ge mig grundläggande kunskaper och en viss förståelse för arbetsrättsliga frågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor. Arbetsmiljö och lön. Förhoppningsvis har vi många medlemmar och kommit längre än idag.

Nominerade till kongressombud

Alena Cutuk

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald sedan 2015. Höst 2020 blev jag förtroendevald med fackligt uppdrag på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag är ordinarie kongressombud. Det är ett viktigt och roligt uppdrag som jag skulle vilja fortsätta med. Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor.

Med mina engagemang i olika fackliga uppdrag; mina kompetenser inom laboratorievetenskap, forskning; som Leg biomedicinsk analytiker, samt mina nationella- och internationella erfarenheter tycker jag att jag har mycket att bidra med i uppdrag som både ordinarie kongressombud och styrelseledamot.

Mina viktigaste frågor är

 • Villkor
 • Möjlighet att karriär utvecklas genom hela arbetslivet
 • Stark löneutveckling och konkurrenskraftig livslön
 • Synliggöra och höja yrkesprofessionernas status och yrken
 • Frågor inom laboratorievetenskap med betoning på legitimation, skyddade arbetsuppgifter, tydlighet, produktivitet, rättvisa, nytänkande och ökad kompetens.

Min bakgrund är

Jag är Leg biomedicinsk analytiker och PhD i Medicinsk vetenskap från Karolinska Institutet. Jag har även post-doktorat från Japan. För närvarande jobbar jag som Leg biomedicinsk analytiker på Klinisk kemi, Karolinska Universitetssjukhuset. Jag har länge haft ett fackligt intresse som växte med tiden och med olika uppdrag jag engagerade mig i. 2015 blev jag förtroendevald och skyddsombud samt samverkansrepresentant. Sedan hösten 2020 har jag ett uppdrag med facklig tid på Centra Solna, Karolinska Universitetssjukhuset.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, lyhörd, lugn och positiv person som tycker att det alltid finns en möjlighet och lösning.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Det är viktigt att kunna påverka på flera olika nivåer för att kunna driva medlemmarnas och Vårdförbundets frågor. Jag har erfarenheter från en del förtroendevalda roller så som i utökad samverkan vid första stora KS omorganisation, samverkan LNP, Klinisk kemi, MDK, FoUI, ordinarie kongressombud, Leg biomedicinsk analytiker gruppen.

Jag var en av dem som startade Biomedicinsk analytiker gruppen år 2017. Gruppens mål är att belysa och synliggöra biomedicinsk analytikeryrkesgruppen och att jobba för bättre karriärvägar som t ex. specialistutbildning. Mina kollegor och jag ifrågasätter hur biomedicinska analytikers kompetens och kunskaper används eller rättare sagt inte används. Mitt fackliga uppdrag på centra kombinerar jag med kliniskt arbete. Jag anser att det är viktigt för att kunna behålla kompetensen, samt att vara en bra företrädare för medlemmar som gav mig deras förtroende.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag löne-och karriärutveckling, villkor och arbetsmiljö. Att biomedicinska analytikers legitimation stärks. Hoppas att den yrkesgruppen synliggörs mer och att deras kompetens och kunskaper används på ett rätt sätt för att kunna bedriva patientsäker vård. Hoppas att Vårdförbundets röst blir starkare och får politiker och andra beslutsfattare att agera och inte bara ”lyssna”.

Andreas Lundin

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Drivande person som ser förbättringspotential i saker och ting.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, lön och kompetensutveckling.

Min bakgrund är

Före detta ekonom omskolad till sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Positiv och drivande.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och lön.

Anna Booberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är kreativ och idérik, med detta vill jag föra vidare det fackliga arbetet in i framtidens hälso- och sjukvård!

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, forskning, utbildning och framtid

Min bakgrund är

Barnmorska

Mina främsta styrkor är

Tydlig, bra på att kommunicera och envis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vi är starkare tillsammans. Att vi organiserar oss och gemensamt kämpar är vägen till ett hållbart arbetsliv . Vården behöver utformas humant, med hänsyn till att vi är levande varelser med olika förutsättningar till vardags och i livet i stort.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, lön och att utvecklas på arbetet genom utbildning och forskning.

Anna Lenart

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv varit medlem i Vårdförbundet och intresserad av personalfrågor. Mitt engagemang och viljan att kunna påverka är någonting som har bara blivit större med åren.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, både fysisk och psykosocial, löne- och karriärutveckling.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 20 år. Först på en kirurgisk vårdavdelning, sedan som kontaktsjuksköterska för patienter med cancer i bröstet och vidare som kontaktsjuksköterska för patienter med cancer i tarmen. Sedan 5 år arbetar jag som stomiterapeut och går just nu min inskolning till förtroendevald på facklig tid på Centra Danderyd.

Mina främsta styrkor är

Empatisk, positiv, ärlig, ansvarsfull. 

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Ingenting är omöjligt när det gäller. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma frågor som idag, kanske ännu mer viktigt med arbetsmiljö t.ex. arbetstid.

Anne Danielsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna vara kongressombud för att vara med och påverka Vårdförbundets framtida politik. Jag är förtroendevald med fackligt uppdrag på heltid och bemannar nu centra Solna på Karolinska Universitetssjukhuset. I uppdraget träffar jag många medlemmar och förtroendevalda inom olika verksamheter. Som kongressombud kan jag vara en länk mellan dessa och kongressen för att på så vis föra fram deras idéer och åsikter. Även efter kongressen kunna återkoppla ut besluten till medlemmarna i verksamheterna. Jag har tidigare varit kongressombud och vet att det är ett viktigt och roligt uppdrag.

Jag tycker också att det skulle vara roligt och intressant att pröva på uppdraget som valberedare. Jag är bra på att se människors styrkor och utvecklings möjligheter vilket jag tycker är viktigt för en valberedare.

Mina viktigaste frågor är

Jämställdhet kopplat till god löneutveckling/livslön och karriärvägar. Och den stora frågan nu som vi alla arbetar med; arbetsmiljön, hälsosamma scheman, arbetstider och återhämtning för att orka arbeta kvar i vården.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska och barnmorska och har arbetat 30 år hos samma arbetsgivare men inte samma arbetsplats som tur är.

Mina främsta styrkor är

Jag är oftast lugn och är en god  kommunikatör. Jag tycker om att stötta och coacha förtroendevalda och medlemmar är oftast glad och positiv och kan se möjligheter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har gått Vårdförbundets ledarskapsutbildning " Framtidens fackliga ledare" Jag har haft ett styrelse uppdrag i TCO Stockholm regionen i två år. Jag drivs av grundläggande fackliga värderingar att motverka orättvisor och brinner för jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det är samma frågor som idag löneutveckling och arbetsmiljö. Men jag hoppas att våran röst blir ännu starkare så att beslutsfattarna faktiskt inte bara lyssnar utan också gör det vi säger.

Annika Lingenholm Ersmark

Annika Stigmanslid

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Det är jag, Annika, som skall vara med och arbeta för att Vårdförbundets fyra professioner skall få/ha rätt till goda villkor, arbeta vidare med att få våra professioner att förstå vikten av att vara medlem och att engagera sig! Tänker att jag med min arbets- och livserfarenhet, kryddat med snart tre års centralfackligt uppdrag för Vårdförbundet har mycket att bidra med och kan göra skillnad.

Mitt samhällsengagemang, som alltid funnits och intresset för en genomtänkt politik, genusfrågor och framförallt ett brinnande intresse för rätten till en god, välfungerande hälso-och sjukvård, där våra professioner har en avgörande betydelse, är grunden för mitt fortsatta arbete i Vårdförbundet.


Mina viktigaste frågor är

Medlemmar! Vi måste få alla våra professioner att förstå vikten av att vara medlem. Möjligheten till påverkan. Utan medlemmar är vi ingenting. Villkorsfrågor. Förbättra individens och kollektivets villkor. Arbetsmiljö, arbetsbelastning, lön och att våra professioner hanteras av våra arbetsgivare som den kompetenta grupp, välutbildade, vi är.

En viktig fråga är också rätt kompetens på rätt plats: våra professioner kan inte bytas mot annan. Att arbeta för att det ska löna sig att vidareutbilda sig och att arbetsgivaren bör kunna erbjuda det inom ramen för anställning.

Min bakgrund är

Sjuksköterska-89. Barnmorska -94. Har jobbat främst inom akutsjukvård som sjuksköterska, men även lite inom primärvård . Som barnmorska har jag erfarenhet av det mesta, utom BMM. Min nuvarande anställning är på ungdomsmottagning och innan dess gyn-akutmottagning, förlossning, abortvård, antenatal, BB och även LVU-hem.

Jobbat på barn-, vuxen- och gyn-akut. Utbildad gruppledare i stresshantering enl. ACT, Motiverande samtal, Det goda samtalet och massa annat. Har alltid haft ett samhällsengagemang. Suttit i styrelse för Kvinnojour m.m.

Mina främsta styrkor är

Jag är en social, ärlig, ansvarsfull, optimistisk lagspelare, som aldrig ger upp tron på människans inneboende kraft och möjlighet till förändring.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har en man och tre vuxna barn, det fjärde är håller just på att putsa vingarna inför flygtur till högskola i höst. Hund och katt ägare. Älskar musik, blommor, böcker och att vara i naturen. Tycker att livet är en möjlighet att ta tillvara på och jobba för förändring där det behövs och är möjligt.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor. Arbetsmiljö och lön. Förhoppningsvis har vi många. medlemmar och kommit längre än idag.

Björn Tellström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Ett engagemang för Vårdförbundets alla medlemsgrupper.

Mina viktigaste frågor är

Villkor (lön, arbetsmiljö) samt professionsutveckling.

Min bakgrund är

Ssk sedan 1990 IVA spec 1995 och nu i Falck ambulans.

Mina främsta styrkor är

Engagemanget som inte går över.. varit förtroendevald i olika former sedan tidigt 2000-tal.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tokigt glad morfar :-D

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Fortsatt lön, arbetsmiljö och professionsutveckling.

Carin Lhotsky

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag känner mig redo att lyfta blicken som varit så intensivt naglad på mitt centra Arena och kolla runt. Vart är vi på väg, avdelning Stockholm? Nu har jag arbetat som fackligt förtroendevald på heltid i snart 1,5 år. Jag tycker det är fantastiskt och jag har ambitionen att utvecklas och fortsätta den fackliga resan och se vart den leder.

Mina viktigaste frågor är

Medlemmarnas engagemang och stolthet över det egna förbundet. Det börjar och slutar där. Sen är arbetsmiljö, övertid och betald vidareutbildning sådant jag tycker är mer än relevant. Men att jobba för ett Vårdförbund som man stolt över att tillhöra, det är nummer 1.

Min bakgrund är

Först var jag student.....som sjuksköterskestudent var jag aktiv inom Vårdförbundet som då hade studentnätverk och jag fick möjlighet att vara med på internationella konferenser och möten som studentrepresentant. Jag var även Vice sedan Ordförande för ENSA (European Nursing Student Association), under sammanlagt 2 år. Sen blev jag klar....som Sjuksköterska har jag jobbat både inom psykiatri, ÖNH och på akutmottagning innan jag landade på Rosenlunds Närakut. Jag är specialistutbildad barnsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Mod och Tålamod. Kort och koncis.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag tycker om politik, inte partipolitik specifikt, men har ett stort intresse för det samhället vi lever i och hur det fungerar och hänger ihop. Så till det milda grad att jag läst 7.5 hp statskunskap och 15 hp ekonomisk historia( genus, makt och arbete, arbetskraft och arbetets organisering) på fritiden. Jag gillar att blanda det högtravande visionära med det dagliga fackliga arbetet (ja, nörd!).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Tänk det är så bra så att om 5 år har vi tragglat klart om löneutveckling. Då har polletten trillat ner hos politiker och arbetsgivare och vi skrattar gott åt det där vi sa då om #tackamedlön. Välbetalda och välbemannade tänker vi vidare. Om 5 år är det professionen, min roll som sjuksköterska som är det viktigaste. Hur tas min kompetens tillvara och hur mycket tid och möjlighet ges jag till att utveckla den?

Cecilia Asp Paulrud

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är engagerad fackligt sedan länge, kombinerar styrelseuppdraget med kliniskt arbete, så jag har en fot kvar i verksamheten då jag anser att det är viktigt för att kunna vara en bra företrädare för våra medlemmar.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, samverkan, lön.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2005. arbetar inom geriatrik, kirurgi/urologi inom slutenvården, samt ett par år på SOS Alarm i Stockholm. För närvarande anställd på Södertälje kommun och LSS-teamet där jag arbetar som ambulerande sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Nyfiken, rak och ärlig i kommunikation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbar arbetsmiljö och goda arbetsvillkor, god löneutveckling genom hela yrkeslivet, vidareutbildning ska löna sig.

Carina Hansen

Charlotta Dickman

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett intresse för utvecklingsfrågor, önskan och engagemang att påverka.

Mina viktigaste frågor är

Löneutveckling över arbetslivstid. Arbetsmiljö. De tvår hänger intimt samman och det kommer inte att gå att få till en bra arbetsmiljö förrän vi har en löneutveckling som hejdar den del av personalomsättningen i våra grupper som orsakas av att vi är tvungna att byta jobb för att komma åt en löneutveckling värd namnet.

Min bakgrund är

Sjuksköterskeexamen 1991. Redan efter ett drygt år var jag inblandad i min första skrivelse om hur sjukt NPM påverkar vården. "Hur hjälper man en sjuk människa effektivt på toaletten?" blev frågeställningen riktad till politiker den gången. Sedan dess har skrivelser och debattartiklar, JämO-anmälan, samtal med klinikchefer, stök och bök som medverkat till löneökningar, demonstrationer mm förekommit med olika mellanrum hela yrkeslivet. Alltid tillsammans med andra. Förtroendevald för Vårdförbundet blev jag först 2013. Sedan hösten 2019 har jag facklig tid på Södersjukhuset i Stockholm.

Mina främsta styrkor är

Analytisk och envis. Skapligt bra på att lyssna på andra och ta till mig bättre idéer än mina egna. Tillsammans med andra blir jag bättre.


Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön. Förhoppningsvis har vi då nått minst en fördubbling av lön, relaterat till aktuell ingångslön, över arbetslivstid och då kommer vi att behöva försvara den. Arbetsmiljö och kortare veckoarbetstid.

Emma Jonsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har haft rollen som vice ordförande sedan sommaren-20, initialt som tillförordnad, sedan som vald vid årsmötet. Jag arbetar tätt ihop med Gunilla, vår ordförande, vilket gett mig insyn och insikt i uppdragets krav och möjligheter. Det ger mig förutsättningar att göra ett utföra uppdraget på ett bra sätt.

Precis som i våra professioner så är teamet det viktiga. Det är därför alla förtroendeuppdrag är så viktiga och så tätt sammanlänkade. Vi behövs alla och kan dra vårt strå till stacken, från enskild medlem på arbetsplats till förtroendevald på arbetsplats, kongressombud, valberedare, förtroendevald med facklig tid, styrelseledamot, vice ordförande och ordförande.

Mina viktigaste frågor är

Att Vårdförbundet är relevant för medlemmarna. Vårdförbundet måste finnas där medlemmarna finns och kombinera fysiska och digitala möten och använda olika kommunikationsformer.

Vi måste fortsätta att driva våra villkorsfrågor; arbetsmiljö, hälsosamma arbetstider, kompetensförsörjning och lön. Våra yrkesgrupper är livsviktiga och kan inte ersättas utan påverkan på vården och folkhälsan. Vi måste hålla ett helt yrkesliv och ha ett bra pensionärsliv!

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995, barnmorska sedan 2002. Anställd på Karolinska Huddinge, på eftervården (BB) där jag arbetar kliniskt 10% (alldeles för lite men svårt att få till allt!). Fackligt ansluten sedan studietiden, men aktiv som förtroendevald i olika roller sedan 2013.

Mina främsta styrkor är

Jag vill gärna lyssna in olika synpunkter och se myntets olika sidor. Det gör dock inte att jag har svårt att ta snabba beslut om det behövs. Jag står upp för tagna beslut men kan också erkänna om det blivit fel. Jag tror verkligen på att tillsammans är vi starka.

Några beskriver mig som envis och jordnära. Jag vill vara och tror jag är prestigelös men jag håller mina värderingar högt! Jag tror att det går, att glaset är halvfullt snarare än halvtomt och får ibland feeling för ett och annat blogginlägg.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är gift, har tre tonårstjejer, två kaniner, gillar att sticka. Älskar att vara i trädgården men vill att odlingarna ska sköta sig själva, dålig på att nörda ner mig... Är lagledare i ett innebandylag för barn- och ungdomar med funktionsvariation.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Hållbart yrkesliv och pension- det vill säga våra villkor. Att värna professionerna.
 

Emma Keltamäki

Ewa Köhler

Gunilla George

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Vårdförbundet har flera viktiga frågor att driva framåt. Det handlar om villkorsfrågor som arbetstid, lön och kompetensutveckling, att verka och utvecklas i sin grundprofession.

Mina viktigaste frågor är

Arbetstidens förläggning, god och hållbar löneutveckling under hela ditt yrkesverksamma liv

Min bakgrund är

Har en lång facklig erfarenhet med mig som jag vill fortsätta att använda . Är 57 år gammal med barn och barnbarn. Avgår från mitt heltidsuppdrag som facklig till hösten men har kvar mitt engagemang och kan bidra och finnas på andra sätt i organisationen.

Mina främsta styrkor är

Önskan att skapa engagemang, driv och att få andra människor att ta plats och kunna växa

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har lång erfarenhet av att arbete med ideella frågor på frivillig basis, drivs av rättvisetänkande och lösningsfokuserad. Har erfarenhet av många roller inom organisationen som förtroendevald på arbetsplats, förtroendevald med tid samt valberedare lokalt samt förbundssvalberedningen

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett fortsatt arbete med var våra fyra professioner finns och i vilken grad våra kunskapsområden används på ett klokt och vettigt sätt. Fortsatt arbete med villkorsfrågor som arbetstid och lön.

Halime Ekici

Henrietta Berg

Ingrid Allerstam

Jenny Pettersson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag tror att jag kan bidra till vårdförbundets utveckling och framtid.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 2014, specialistsjuksköterska akutsjukvård sedan 2019. Förtroendevald och skyddsombud akutmottagningen Danderyds sjukhus. Facklig tid på Centra Danderyd sedan februari 2021.

Mina främsta styrkor är

Varit engagerad i flera ideella organisationer, deltagit på kongresser och årsmöten många gånger.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag är tvåbarnsmamma!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Framför allt frågor om en hälsosam och hållbar arbetsmiljö. Det är viktigt att våra medlemmar orkar hela sitt arbetsliv och får skälig ersättning för sitt arbete och sin kompetens.

Josefine Lundqvist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

För att jag är en engagerad, orädd och driven person. Jag älskar att utmanas och utvecklas!

Mina viktigaste frågor är

Det jag skulle vilja arbeta med och utveckla i Avdelning Stockholms styrelse är att höja våra professioners status, att synliggöra våra yrken. Med det sagt, jag tror att en högre status skulle leda till hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider.  Jag tycker att det får vara slut med att våra professioner ska jämföras, i olika sammanhang, med yrken som inte har samma akademiska grad som Vårdförbundets yrken har.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska sedan fyra år tillbaka, men har arbetat inom vården i tio år. De senaste fyra åren har jag arbetat på infektionsavdelning på Danderyds sjukhus.  Jag har länge haft ett fackligt intresse, har varit förtroendevald i tre år och har nu sedan ett år tillbaka ett uppdrag med facklig tid på Centra Danderyd. Ett uppdrag där jag fått lära mig mycket om fackligt arbete och är otroligt stolt och glad över att få göra!

Mina främsta styrkor är

Jag är positiv, empatisk och kommunikativ, en del kallar mig även för en frisk fläkt!

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att utvecklingen med en hållbar arbetsmiljö, bättre löneutveckling och hälsosamma arbetstider fortsatt kommer vara viktiga både för Vårdförbundet och våra medlemmar, för att det är ett arbete som ständigt behöver vara i fokus och utvecklas.

Jörgen Ekström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag ställer upp för omval och blev invald i avdelningsstyrelsen 2017. Jag tror att det är bra om några ledamöter är kvar för att ge kontinuitet. Jag tror också att jag kan bidra i styrelsearbetet utifrån den erfarenhet jag skaffat under denna mandatperiod.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågor är och förblir nog det viktigaste. Här tänker jag arbetsmiljö med arbetsbelastning och arbetstid som de kanske viktigaste faktorerna, rätt till ostörd fritid men också lön och löneutveckling.

Min bakgrund är

Jag är född och uppväxt i Värmland och flyttade till Haninge 2001. Är specialistsjuksköterska inom intensivvård. Har arbetat inom en mängd olika verksamheter men främst inom ambulansen 10 år. Min fackliga bakgrund är att jag de senaste 4 åren varit facklig förtroendevald på heltid för SLSO:s verksamheter (centra Arena)då jag har min anställning på Handens Närakut. Jag är också ledamot i nuvarande avdelningsstyrelse, kongressombud och ledamot i nationella avtalsrådet.

Mina främsta styrkor är

Empatisk, positiv, ärlig, ansvarsfull. 

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsbelastning, lön och kompetensutveckling (möjlighet till betald specialistutbildning utan kvarstannandekrav)

Karl Söllvander

Katarina Averfors

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit med i styrelsen under pandemin och känner att det har varit spännande och lärorikt. Under pandemin har vi fått ta många svåra beslut, samtidigt har jag lärt mig mycket och tänker att den kunskapen och historiken kan vara bra att bära vidare i nästa styrelse.

Är även mån om att vi som fackförening ska vara en fortsatt stark röst ute på våra arbetsplatser. Har även haft många olika uppdrag i Vårdförbundet och är väl förankrad i Vårdförbundets politik.

Mina viktigaste frågor är

Lön, hälsosamma arbetstider, arbetsmiljö och att vår region tecknar ett kollektivavtal med Vårdförbundet om betald akademisk specialist utbildning (AST) för våra yrkesgrupper .

Vi behöver även som organisation arbeta med vår attraktivitet så att vi blir fler medlemmar för att kunna vara ett fackförbund som kan påverka och ha en trovärdighet i de frågor som vi som organisation vill driva.

Min bakgrund är

Jag är leg. Sjuksköterska sedan 1997 och har en vidareutbildning i intensivvård sedan 2003. Har min tjänst på IVA Karolinska universitetssjukhuset Huddinge. Har varit medlem i Vårdförbundet sedan studietiden.

Första gången jag blev förtroendevald var 1998, efter det har jag till och från varit förtroendevald i olika omgångar på olika arbetsplatser. På IVA blev jag förtroendevald 2006 och är sedan 2010 förtroendevald med facklig tid på Centra Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är en person som har lätt att uttrycka mig och är väldigt framåt. Har också väldigt lätt för att knyta kontakt med människor. Andra styrkor jag har är envishet, lyhördhet och tydlighet. Kan även vända och vrida på frågor och försöker att se saker och ting ur olika synvinklar. Jag är också en solidarisk och lojal person som står för mina åsikter och backar upp tagna beslut. Jag är också bra på att värva medlemmar.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Privat så är jag gift, har en dotter på 16 år och har en liten hund som heter Kiara. Jag tycker mycket om att sticka och har sedan ett tag tillbaks också börjat intressera mig för odling i vatten, så kallade hydroponiska odlingar. Tycker också om att laga mat och baka.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det kommer att vara fortsatt viktigt med allt som påverkar oss på arbetsplatsen. Det kommer att fortsatt vara viktigt med alla våra villkorsfrågor. Däremot så hoppas jag att bristen bland mina IVA-sjuksköterskekolleger är löst och att alla regioner och kommuner har skrivit kollektivavtal om AST.
 

Lena Elfström

Linda Karlsson

Magnus Lundahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker att det är viktigt att vara med och påverka.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljön. Något är fel när många sjuksköterskor väljer att gå ner tjänst då man inte orkar med sitt jobb.

Min bakgrund är

Har jobbat inom vården sedan 1986 och som sjuksköterska sedan 1998. Har mest erfarenhet från primärvård.

Mina främsta styrkor är

Stort engagemang för fackliga frågor på arbetsplatsen och i samhället.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Tillsammans blir vi starka. Gemensamt arbete är av stor vikt för facklig verksamhet.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Förbättrad  arbetsmiljö så att vi alla klarar  av att jobba 100% för den som vill.  Utveckling av lönen är alltid viktig.

Mahin Dorbaigi-Namaghi

Malin Steninger

Marianne Westin

Michaela Lindquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill tillbaka till en miljö där jag får stöta och blöta viktiga frågor för våra medlemmar med engagerade, intelligenta och kreativa människor. Jag tillskriver mig själv dessa egenskaper och saknar att föra diskussioner som kan leda till faktisk förändring.  Jag kan också bidra med perspektiv från bemanningsbranschen, en bransch som växer och där många medlemmar finns och saknar representation i det fackliga rummet.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö/arbetstid, karriär och utvecklingsmöjligheter.

Min bakgrund är

Efter att ha lämnat försäkringsbranschen efter 5 år flyttade jag till Kambodja och arbetade ideellt tillsammans med två läkare jag hittade i Phnom Penh. Vi arbetade med att förse familjer boendes på en soptipp med mat och basal medicinsk vård. Vi hjälpte även till att bygga en skola i utkanten av Phnom Penh i ett minerat område. När jag kom hem till Sverige efter ca 2 år hade jag bestämt mig för att bli sjuksköterska och sökte mig till Kalmar. Jag tog examen 2015 och mitt första jobb som sjuksköterska blev inom kardiologi på Länssjukhuset i Kalmar. Jag började nästan omgående att engagera mig och driva frågor som rörde arbetsmiljö och blev snart förtroendevald på arbetsplatsen och fick facklig tid. Efter ca 6 månader valdes jag in i styrelsen avd. Kalmar och kombinerade fackligt- och kliniskt arbete. Jag fick också äran att vara kongressombud på kongressen 2018 vilket var en otroligt lärorik och rolig upplevelse. Under denna tid gick jag även utvecklingsprogrammet Framtidens fackliga ledare i Vårdförbundets regim.

Efter 6 år i Kalmar flyttade jag hem till Stockholm och började arbeta på kardiologen på Danderyds sjukhus. Insåg att jag inte längre ville arbeta för regionen då möjligheterna att påverka sitt arbetsliv var minimal och arbetsbördan tung. Bestämde mig därför för att prova arbeta som hyrSSK och det är ett av de bästa besluten jag har tagit.

Sedan 2 år har jag bland annat arbetat inom plastik- och käkkirurgi, infektion, gastro-och endokrinologi, kardiologi, stroke, Covid och akutmottagning. Uppdragen har mestadels varit på Södersjukhuset i Stockholm men också på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Visby Lasarett och Oskarshamns sjukhus. I skrivande stund sitter jag i Västervik och har uppdrag på kardiologen.

Mina främsta styrkor är

Driven, rationell, effektiv och strukturerad. Otålig (vilket kan vara både bra och dåligt beroende på kontext).

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och hållbart yrkeslivi, särskilt inom Regionen. Vi behöver sätta oss in i bemanningsbranschen och hur vi kan verka i förhållande till bemanningsbolagen som bara blir fler och fler. En del tecknar kollektivavtal, en del gör det inte. Hur hjälper vi medlemmar där? Behöver samtidigt bevaka och leda arbetsgivare hur de kan skapa en attraktiv arbetsplats för våra kollegor. Bemanningsbranschen skapar en vågskål till vår fördel, vi bör nyttja det.  Hur behåller vi medlemmar som arbetar inom bemanningsbranschen? Frågan om privatisering av sjukvården är högst relevant och kommer att vara det även om 5 år.

Mira Nyberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har lång erfarenhet av fackligt arbete, på olika nivåer och uppdrag.  Jag är väl insatt i både Vårdförbundets politik och arbetsgivarna agerande när jag möter dessa i olika sammanhang. Jag är orädd och brukar säga vad jag tycker.

Mina viktigaste frågor är

Villkorsfrågorna, våra kollektivavtal, utan dessa sitter alla vi fyra professioner som Vårdförbundet representerar väldigt löst. Sen anser jag att styrkan i att vara många ger kraft åt att driva dessa frågor. Sen måste vi arbeta tillsammans för större kollegialitet för att inte det ska bli försämringar för våra professioner.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska med specialistutbildning mot barn och unga, har min arbetsplats inom Neonatologi på Karolinska Huddinge.

Mina främsta styrkor är

Jag är inte konflikträdd, jag anser att alla människor är lika och ska behandlas med respekt men jag har inga problem att säga min exakta mening oavsett person jag möter. Jag kan ha många bollar i luften samtidigt, vilket det fackliga uppdraget ofta innebär.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Fackligt arbete är som droppen som urholkar stenen, ihärdigt och ibland alldeles för långsamt men väldigt ofta går det att både påverka och förändra! Och det är just därför man måste ha långsiktighet och tålamod.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkor! Arbetsmiljö, arbetstider och lön, i olika prioriteringsordningar under olika år, beroende på vart man som medlem befinner sig! Men inget av dessa tre främsta villkoren går att prioritera bort någonsin!

Naghmeh Mahmoud Zadeh

Parvaneh Khani

Parvin Salehi

Sabina Bernsköld

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är skolsköterska och vårt perspektiv lyfts sällan. Det förebyggande och hälsofrämjande arbete som utförs i skolorna är sällan uppmärksammat, men har potential att spela stor roll för hela vården.

Mina viktigaste frågor är

Hälsosamma arbetsplatser där det finns tid och möjlighet för yrkesgemenskap såsom exempelvis kollegial handledning & lärande, möjlighet att utvecklas inom yrket och på sin arbetsplats genom hela yrkeslivet. Brinner lite extra för att vinst aldrig får konkurrera med behov och hälsa.

Min bakgrund är

Jag arbetar som skolsköterska och har tidigare arbetat som barnmorska inom förlossning/BB och gynekologi, som sjuksköterska har jag arbetat med strokepatienter och inom gynekologi.

Mina främsta styrkor är

Att jag är organiserad och strukturerad. Jag ser också ofta förbättringsmöjligheter, men det kanske kan diskuteras huruvida det verkligen bara är en styrka...

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

På fritiden umgås jag med min familj, tränar karate och springer.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Att vi är en växande och fortsatt stark organisation. Att kollegor vill söka sig till och stanna i vården. Dvs. att arbetsplatser/arbetsmiljön upplevs som, och ÄR, så pass attraktiva att kollegor längtar efter att få arbeta där.

Sophia Godau

 

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är biomedicinsk analytiker och tror att det är viktigt att alla Vårdförbundets professioner finns representerade i avdelningsstyrelserna. Jag är även relativt ny i yrket och har därmed ett nytt perspektiv. Jag vill verkligen bidra med det perspektivet samt min energi och kämpaglöd.

Jag är som person väldigt målmedveten och vill engagera mig för Vårdförbundets medlemmar tillsammans med andra. Jag tror att jag skulle kunna bidra med mycket i avdelningsstyrelsen. Dels genom mina tidigare erfarenheter men även genom mitt perspektiv som biomedicinsk analytiker, ny i yrket samt min höga arbetsmoral och mitt stora engagemang.

Mina viktigaste frågor är

Kompetensutveckling för Vårdförbundets alla professioner, en god arbetsmiljö för våra medlemmar samt en god löneutveckling är väldigt viktigt för mig. Det måste löna sig att utbilda sig till ett av våra yrken, det måste löna sig att arbeta med sitt yrke i längden men det måste även finnas möjlighet till återhämtning och en hållbar arbetsmiljö så att våra medlemmar orkar arbeta hela sitt yrkesverksamma liv.

Min bakgrund är

Jag har tidigare varit engagerad i Vårdförbundet på olika sätt. Jag har varit och är förtroendevald på min arbetsplats, vice ordförande samt ordförande i Vårdförbundet Students styrelse samt ledamot i avdelningsstyrelsen i Västernorrland där jag hade ansvar för bland annat studenter, rekrytering och sociala medier. Jag har även erfarenhet från styrelsearbetet från studietiden samt är engagerad i styrelsen för Riksföreningen för Histopatologi.

Mina främsta styrkor är

Jag är målmedveten, jobbar hårt och får saker gjort. En av mina styrkor är även att jag gillar att lära mig och ta mig an nya saker.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag läser en kurs i arbetsrätt under sommaren, vilket jag hoppas ska ge mig grundläggande kunskaper och en viss förståelse för arbetsrättsliga frågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Villkorsfrågor. Arbetsmiljö och lön. Förhoppningsvis har vi många medlemmar och kommit längre än idag.

Tomas Nordman

Ulrika Sundbye

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Har nu haft facklig tid i 3 år och även en och period innan dess, därmed vet jag vad en kongress innebär.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsvillkoren, viktigt med trygghet under arbetet och bra balans mellan arbete och fritid. Lön.

Min bakgrund är

Sjuksköterska både inom privat och region. Numera anställd som projektledare och handläggare.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsvillkor, att det finns kollegor. Lön.

Nominerade till avdelningsvalberedare

Anne Danielsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill gärna vara kongressombud för att vara med och påverka Vårdförbundets framtida politik. Jag är förtroendevald med fackligt uppdrag på heltid och bemannar nu centra Solna på Karolinska Universitetssjukhuset. I uppdraget träffar jag många medlemmar och förtroendevalda inom olika verksamheter. Som kongressombud kan jag vara en länk mellan dessa och kongressen för att på så vis föra fram deras idéer och åsikter. Även efter kongressen kunna återkoppla ut besluten till medlemmarna i verksamheterna. Jag har tidigare varit kongressombud och vet att det är ett viktigt och roligt uppdrag.

Jag tycker också att det skulle vara roligt och intressant att pröva på uppdraget som valberedare. Jag är bra på att se människors styrkor och utvecklings möjligheter vilket jag tycker är viktigt för en valberedare.

Mina viktigaste frågor är

Jämställdhet kopplat till god löneutveckling/livslön och karriärvägar. Och den stora frågan nu som vi alla arbetar med; arbetsmiljön, hälsosamma scheman, arbetstider och återhämtning för att orka arbeta kvar i vården.

Min bakgrund är

Jag är sjuksköterska och barnmorska och har arbetat 30 år hos samma arbetsgivare men inte samma arbetsplats som tur är.

Mina främsta styrkor är

Jag är oftast lugn och är en god  kommunikatör. Jag tycker om att stötta och coacha förtroendevalda och medlemmar är oftast glad och positiv och kan se möjligheter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Jag har gått Vårdförbundets ledarskapsutbildning " Framtidens fackliga ledare" Jag har haft ett styrelse uppdrag i TCO Stockholm regionen i två år. Jag drivs av grundläggande fackliga värderingar att motverka orättvisor och brinner för jämställdhets och mångfaldsfrågor.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Jag tror att det är samma frågor som idag löneutveckling och arbetsmiljö. Men jag hoppas att våran röst blir ännu starkare så att beslutsfattarna faktiskt inte bara lyssnar utan också gör det vi säger.

Anneli Rehnström

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Efter 4 år i valberedningen vill jag gärna få möjlighet att jobba för en fortsatt bra representation i avdelning Stockholms styrelse och på kongressen.
 
Mina viktigaste frågor är

Som valberedare är det viktigaste för mig att ta fram en styrelse med en bredd som ger största och bästa möjligheten att driva Vårdförbundets frågor i Stockholm.
 
Min bakgrund är

Jag är ingenjörens som blev sjuksköterska som blev operationssjuksköterska. Jobbat som sjuksköterska sedan 2010 och på Karolinska sedan 2015. Jag är skyddsombud och förtroendevald på min arbetsplats.
 
Mina främsta styrkor är

Envis, pratglad, öppen.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Attraktiva arbetsplatser ur ett arbetsmiljöperspektiv och lön utifrån erfarenhet.
 

Eghbal Partovi

Gunilla George

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Vårdförbundet har flera viktiga frågor att driva framåt. Det handlar om villkorsfrågor som arbetstid, lön och kompetensutveckling, att verka och utvecklas i sin grundprofession.

Mina viktigaste frågor är

Arbetstidens förläggning, god och hållbar löneutveckling under hela ditt yrkesverksamma liv

Min bakgrund är

Har en lång facklig erfarenhet med mig som jag vill fortsätta att använda . Är 57 år gammal med barn och barnbarn. Avgår från mitt heltidsuppdrag som facklig till hösten men har kvar mitt engagemang och kan bidra och finnas på andra sätt i organisationen.

Mina främsta styrkor är

Önskan att skapa engagemang, driv och att få andra människor att ta plats och kunna växa

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Har lång erfarenhet av att arbete med ideella frågor på frivillig basis, drivs av rättvisetänkande och lösningsfokuserad. Har erfarenhet av många roller inom organisationen som förtroendevald på arbetsplats, förtroendevald med tid samt valberedare lokalt samt förbundssvalberedningen

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Ett fortsatt arbete med var våra fyra professioner finns och i vilken grad våra kunskapsområden används på ett klokt och vettigt sätt. Fortsatt arbete med villkorsfrågor som arbetstid och lön.

Marianne Westin

Rodrigo Araya de Castilla

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har ett intresse för utvecklingsfrågor, önskan och engagemang att påverka.

Mina viktigaste frågor är

Att alla professioner är representerade . Att stärka vår fackliga och solidariska samhörighet för att bygga upp vår fackliga identitet och kunna bli ett starkare yrkesförbund

Min bakgrund är

Barnmorska

Mina främsta styrkor är

Min envishet är min styrka, som driver mig att kämpa för ett rättvist samhälle

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Lön, arbetstid.