Inkomna nomineringar till årsmötet 2020

Här presenteras löpande vilka som blivit nominerade till årsmötet.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Emma Jonsson - Personlig presentation

Nominerade till styrelseledamot 

Carin Lhotsky - Personlig presentation

Maria Bergman - Personlig presentation