Nominera till avdelning Stockholms valberedning

Hösten 2019 ska det ske fyllnadsval till valberedningen på ordinarie årsmöte den 9 oktober. Du har nu möjlighet att nominera dig själv eller någon annan till uppdraget.

Att tänka på:

  • Endast medlemmar kan nomineras till uppdraget.
  • Endast medlemmar kan nominera.
  • Kom ihåg att tillfråga den som nomineras.
  • Mandatperioden för uppdraget är t.o.m. 2021-10-31.

Nomineringstiden är fram till årsmötesdagen den 9 oktober.

Att vara valberedare är ett viktigt uppdrag i Vårdförbundet. Som lokal valberedare har du i uppdrag att ta emot nomineringar av kandidater till lokal styrelse och kongressombud inför valen på årsmötet. Du förbereder förslag inför valen och ansvarar för att förslagen presenteras i årsmöteshandlingarna och på årsmötet.
Läs mer om uppdraget valberedare här!

Ytterligare information och inkomna nomineringar kommer att läggas ut på webben framöver.

Välkommen med din nominering!

Nominera till avdelning Stockholms valberedning

Du måste vara inloggad för att skicka in formuläret.
Den nominerade är medlem, tillfrågad och införstådd med vad uppdraget innebär

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkänner hantering Personuppgifter