Vårdförbundet kräver helhetsansvar för uthållighet i vården

Vårdförbundet Avdelning Stockholm jobbar hårt på alla nivåer för våra medlemmars bästa i den situation som råder. Vi ser med stor oro hur arbetsgivarna väljer att mycket koncentrerat köra slut på grupper av medarbetare, under en tid av belastning som är mer än tillfällig. Under gårdagen adresserade vi därför Region Stockholms ledning med krav på att se medarbetarperspektivet, planera för uthållighet och ta helhetsansvar.

Skrivelsen innehåller vittnesmål från intensivvården i Stockholm och avdelningsordförande Gunilla George trycker på våra medlemmars enorma lojalitet och flexibilitet för att upprätthålla hälso- och sjukvården i Stockholm. Många av er arbetar under förhållanden som vida överstiger vad som är hållbart. Många arbetar också både långa pass och under tunga förhållanden,  utan de ersättningar som krislägesavtalet ger.

Vi menar att regionen brister i sin hantering av våra medlemmars arbetsförhållanden samt att krislägesavtalet inte nyttjas för att hantera situationen på rätt sätt -  och vi kräver att regionen tar sitt ansvar!

 

Vårdförbundet uppmanar Region Stockholm att se medarbetarperspektivet, planera för uthållighet och ta helhetsansvar.

Skrivelse till Region Stockholm