Vårdförbundet kräver att Region Stockholm aktiverar krislägesavtalet

På grund av den stora belastningen på den vårdpersonal som arbetar med att vårda sjuka patienter uppmanar Vårdförbundet nu Region Stockholm att omedelbart ansöka om aktivering av det krislägesavtal som nyligen tecknats mellan Vårdförbundet och SKR (Sveriges kommuner och regioner).

Den rådande situationen i vården i Stockholm bör genast klassas som ett krisläge. Region Stockholm har presenterat ett förslag på lokalt kollektivavtal som förkastats av Vårdförbundet, eftersom det skulle betyda samma utökade arbetstider som vid krislägesavtalet - men utan skälig ersättning för medlemmarna.

Vårdförbundets medlemmar i Stockholm har på grund av det höga trycket av patienter med corona den senaste tiden börjat schemaläggas i arbetspass som är 12 timmar eller längre.

Det innebär att en del personal arbetar mycket krävande 60-timmarsveckor, något som sliter på redan hårt ansatt personal som tar stort ansvar. Trots veckoarbetstider i nivå med krislägesavtalet får personalen inte högre ekonomisk ersättning, eftersom Region Stockholm ännu inte valt att aktivera krislägesavtalet.

Vårdförbundet i Stockholm har de senaste dagarna uppmanat Region Stockholm att åtgärda situationen genom att se till att den hårt arbetande vårdpersonalen får den ersättning de har rätt till.

- Nu är alla möjligheter inom ordinarie avtal med arbetsgivaren uttömda och nu måste arbetsgivaren ta sitt ansvar och be SKR att få aktivera krislägesavtalet, det finns inga giltiga skäl till att utnyttja och anstränga personalen på det här sättet. Vi frågar oss varför det inte redan är gjort, givet att Region Stockholm uttalar sig i media om det ansträngda läget och beskriver situationen med att vårda de växande grupperna med corona som en storm, som en kris. Då måste givetvis personalen få ersättning enligt krislägesavtal, allt annat är oacceptabelt. Regionen behöver ta sitt ansvar, inte bara som arbetsgivare men också för att säkra en god och säker vård för medborgarna i denna svåra stund, säger Gunilla George, ordförande, Vårdförbundet Stockholm.

- Istället har Vårdförbundet fått ett förslag på lokalt kollektivavtal från Region Stockholm, som vi har vi sagt nej till, eftersom det kräver allt av medarbetarna i form av beordrad övertid som i krislägesavtalet – men ger dem inget tillbaka i form av skälig ekonomisk ersättning på nivån som överenskommet i krislägesavtalet. Vårdförbundet kräver att Region Stockholm ansöker till SKR att aktivera krislägesavtalet, så att det kommer till användning på det sätt som SKR har avsett, säger Gunilla George, ordförande, Vårdförbundet Stockholm.

- Det här får stora konsekvenser för medlemmarnas privatekonomi, där exempelvis en partner måste gå ner i arbetstid för att ta hand om de gemensamma barnen och familjen därmed förlorar ekonomiskt varje dag, säger Gunilla George, ordförande, Vårdförbundet Stockholm.

Krislägesavtal tecknat

Krislägesavtalet mellan SKR och Vårdförbundet tecknades den 26 mars och innebär bland annat att arbetstiden kan utökas till 48 timmar i veckan, där den anställda får 220 procent av lönen per timme. Avtalet ger en större flexibilitet för arbetsgivaren att använda personalen, som i gengäld får mycket bättre betalt.

Men krisavtalet är idag inte i drift, vilket innebär att Vårdförbundets medlemmar arbetar 60-timmarsveckor - men bara får övertidsersättning för de timmar som arbetas utöver ordinarie arbetstid (varierar mellan 32 h, 20 minuter/vecka och upp till 40/h vecka).

- Vi ingick ett krislägesavtal med SKR för att kunna säkra rätt arbetsvillkor för våra medlemmar i just den här typen av krissituation som coronaepidemin nu utlöst i Stockholm. Det är inte aktuellt att teckna sämre lokala avtal med enskilda regioner. Vi kräver att Region Stockholm och SKR tar sitt ansvar och använder befintliga avtal som tänkt, säger Sineva Ribeiro, förbundsordförande, Vårdförbundet.

Relaterad information