Vad händer i region Stockholm?

Tanken från vår sida är att önska dig en bra sommar trots allt samt att informerar om vad som händer i region Stockholm.

 

Pandemin har verkligen utmanat allt inom vården och därför är det extra viktigt med vila och återhämtning och att du kan få den ledighet som du är så väl värd. Vårdförbundet har lagt ut tips och information om vad som gäller under den pandemi som råder.

Vi vill därför återigen påminna om dessa FAQ som är korrekta och dessutom uppdateras om ändringar sker. Våra jurister har jobbat hårt med att ta fram dem så använd dem. Har du ytterligare frågor ringer du Vårdförbundet Direkt - 0771-420 420.

För övrigt sker många saker i region Stockholm, i kommunerna och även i privat verksamhet. Gemensamt har varit att det skett en omställning för att kunna hantera pandemin och en kraftsamling av sällan skådat slag.

Här nedan finns några exempel där vi varit och är involverade
Inom privat verksamhet har personal permitterats och varslats. Vissa privata arbetsgivare har ”lånat ut” sina medarbetare till intensivvårdsverksamhet inom region Stockholm. Inom flera kommuner har det funnits en vilja att flytta skolsköterskor till arbete inom äldreomsorgen. Den övriga vården inom akutsjukhus och primärvård har gått för högtryck under lång tid och ställts om för att kunna tillmötesgå befolkningens ökade behov av vård vilket inneburit att många har arbetat utöver sin förmåga under lång tid i det krislägesavtal som många anvisats till.

Situationer som beskrivs ovan är några delar där Vårdförbundet varit verksamt i avstämningar och överläggningar med regionen, på bolag och nämnder och i kommuner samt i personliga ärenden där vi drivit arbetsrättslig hantering i sak. Klart är att pandemin är kvar ett tag till. Det innebär att fler saker kommer och du ska förstås signalera när det behövs ytterligare stöd.

Lön 2020 har förstås varit svårt att hantera och där har det inom regionen avstannat till hösten. Retroaktivt datum är 1/4 2020. Överläggningar pågår inom Region Stockholm. I de flesta kommuner pågår översynen eller är nyligen avslutad.

Några saker inför hösten
Då det inte är möjligt att samla personer i större grupper har styrelsen fattat beslut att minimera antalet fysiska möten till den 31/10. De aktiviteter som sker blir företrädesvis via digitala rum. Håll utkik!

Årsmötet blir digitalt 

Vi återkommer med mer information så fort vi vet vilken period och hur vi kommer att gå till väga. Uppdatera gärna dina medlemsuppgifter redan nu! Val till styrelse och valberedning har startat, så nominera dig själv eller en annan vidtalad medlem.

Nominering pågår till och med 5 juli


Med detta sagt önskar vi dig en skön sommar och att du tar hand om dig och de dina, både på arbetet och på semestern.


Önskar Vårdförbundets styrelse för avdelning Stockholm     
Gm/Emma Jonsson och Jane Stegring Olsson