Vad är väl ett årsmöte på Norra Latin?

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

  • Årsmöte 2019

Jo, det ska jag berätta för er! Det är alldeles underbart, gott, peppande och inspirerande!

Den 9 oktober höll Vårdförbundet avdelning Stockholm årsmöte. Knappt 170 medlemmar kom för att äta, mingla, gå igenom årsmötesformalia och inspireras av föreläsare.

Efter avprickning bjöds vi på en god medelhavsbuffé och hade tid att mingla runt och prata med kollegor.

Vår ordförande Gunilla George hälsade oss välkomna med orden ”Vårdförbundet skyddar dig!”. Det stämmer på många olika sätt, här illustrerades det med ett så kallat anti-skimmingkort som låg på stolarna där vi satte oss. Den numera fulltaliga styrelsen presenterades, Cecilia Asp Paulrud valdes ju in vid det extra webbaserade fyllnadsvalet tidigare i höst.

Catrin Johansson från avdelning Västerbotten och ledamot i förbundsstyrelsen valdes till mötesordförande och ledde oss igenom mötet med den äran.

Vi fick en sammanfattning av vad de medlemmar som svarat på enkäten om vilka aktiviteter de anser är viktiga och vill se att Vårdförbundet i Stockholm anordnar, och vi fick svara på mentimeterfrågor.

Det framkom tydligt att medlemmarna anser att påverkan av politiker och beslutsfattare, utbildning av medlemmar och förhandlingar med arbetsgivare är de viktigaste frågorna att driva samt att kunskap om villkorsfrågor, kvällsföreläsningar och medlemsluncher är det som önskas. Det framkom också tydligt i mentimeterfrågorna att de aktiviteter medlemmar INTE klarar sig utan är utbildning, årsmöte, föreläsningar och löneförhandlingar och att Vårdförbundet i Stockholm måste fortsätta att driva villkors- och lönefrågor samt arbetsmiljö. Det här är viktigt input när styrelsen ska verksamhetsplanera för år 2020.

Valberedarna behövde bli fler och Cecilia Axelsson, Eghbal Partovi och Shahrbanoo Ahmadkhani valdes till att komplettera gruppen.

En viktig fråga för många medlemmar i Stockholm just nu är löneavtalet HÖK-19. Jane Stegring ledde oss på ett tydligt, inspirerande och utmanande sätt genom löneavtal till att göra tillsammans, att vi alla kan göra saker för att uppnå gemensamma mål. Hur gör vi tillsammans för bästa outcome? Vad gör vi tillsammans? Är vi tillsammans? Vi är vården och vi behöver vara många som gör det här tillsammans.

Fem motioner skrivna av tre medlemmar hade inkommit till mötet, kul med engagemang. Samtliga ansågs besvarade i och med styrelsens svar som bland annat uppmuntrade till fortsatt aktivitet för biomedicinska analytiker och frågan om nattarbetares möjlighet till återhämtning tas med till verksamhetsplanering 2020.

Torkild Sköld avslutade kvällen med att utmana oss att leda oss själva. Att sluta jämföra oss med andra (det tar tid och kraft att jämföra oss med planetens andra 7,7 miljarder människor). Han pratade om att vi kan göra fel, men inte vara fel, att vi kan göra misstag men att vi inte är misstag. Att fråga oss: hur har du mått idag, inte hur har det gått idag? Ingen människa på hela jorden är så bra på att vara du som du är.

Emma Jonsson
Styrelseledamot avdelning Stockholm