Senaste nytt i Stockholm

Vårdförbundet arbetar för dig som medlem och just nu är situationen i vården något ingen av oss varit med om tidigare - varken du eller vi. Läget kan snabbt förändras och vi får hela tiden uppmaningar om behov av förändring i verksamheten.

Semester

Vårdförbundet Stockholm har i samtliga förhandlingar om att förlägga semester i september, ställt sig oenig. Barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor som stått mitt i coronapandemin behöver ledighet och återhämtning för att orka. Det går inte att skjuta på framtiden. Vi vet inte hur hösten ser ut och därför anser vi att arbetsgivarna ska göra sitt yttersta för att förlägga semestern i juni, juli och augusti. Därför är vi glada att förslagen om att förlänga semesterperioden till september har dragits tillbaka. 

Nu ser vi med oro att några arbetsgivare inte vill ge sammanhängande semester, vilket vi givetvis reagerar starkt på och kommer att fortsätta protestera mot.

Vårdförbundets utgångspunkt i Stockholm är att semester ska ges 4 veckor sammanhängande under perioden juni-augusti. Vårdförbundets medlemmar behöver återhämtning och vila för att orka med det som kommer, oavsett om det är en andra våg av corona eller vård som fått skjutas upp som ska hanteras. 

Eventuella ersättningar för extrapass eller för att senarelägga sin semester är vi inte överens om, utan det blir i så fall ensidiga arbetsgivarbeslut. Sker det på din arbetsplats får gärna du höra av dig. Det är viktigt att du som funderar på att senarelägga din semester, noga läser igenom det avtal du tecknar med arbetsgivaren och att det finns påskrivet innan ändringen ni är överens om genomförs. Det är särskilt viktigt att ni är överens om, skriftligt, när din huvudsemester ska tas ut. Tänk också på att du har möjlighet att själv förhandla med arbetsgivaren om andra villkor. 


Lön

Lönerevisionen i regionen har skjutits upp, lika så i en del andra verksamheter, till följd av det pressade läget på grund av pandemin. Vårdförbundet Stockholm anser dock att det är viktigt att vi inte skjuter på lönerevisionen längre och kommer att driva på för att vi ska komma igång igen direkt i höst.

I många kommuner har lönerevisionen däremot kunnat genomföras som planerat under våren med utbetalningar i april, maj och juni.


Krislägesavtalet

Vårdförbundet i Stockholm har krävt att regionen tar ett helhetsansvar när det gäller anvisning och schemaläggning. Det kan inte vara upp till varje sjukhus att hitta egna lösningar som gäller bara där, utan regionen måste se till att kapaciteten finns på ett hållbart och ansvarsfullt sätt och att lärdom dras både från de goda och mindre bra exempel som finns. Det finns ingen anledning om det som inte blev bra, kan göras annorlunda med längre uthållighet som följd.


Vårdförbundet Direkt

Vårdförbundet Direkt finns för dig som medlem när du har en fråga eller fundering. Tveka inte att höra av dig via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter och öppettider till Vårdförbundet Direkt.

 

Var rädd om dig och alla människor i din närhet - du är viktig!

Styrelsen
Vårdförbundet Stockholm