Övertid, en nödvändighet ibland, men var går gränsen?

När du vågar säga nej tar du ditt ansvar. Tar arbetsgivaren sitt? Om du är trött och känner att du inte orkar arbeta övertid, säg det till din chef. Du kan förvisso bli beordrad men det synliggör att det finns ett problem.

Om verksamheten är organiserad så att den bygger på övertid kan du och dina kollegor bidra till att detta synliggörs. Om det saknas personal är det inte ert ansvar att lösa det.

Arbetstid

I anställningsavtalet finns en överenskommelse om hur många timmar du ska arbeta. I de allra flesta fall är det den arbetstiden som ska gälla. För att arbetsgivaren ska kunna kräva att du arbetar övertid ska det finnas ett särskilt behov.

I arbetstidslagen och i kollektivavtal finns regler som begränsar arbetsgivarens möjligheter att ta ut övertid. Där regleras också din rätt till dygns- och veckovila. Arbetar du inom kommun och landsting har du genom kollektivavtalet rätt till nio fridagar under en 4-veckorsperiod.

Arbetsmiljö

Att arbeta inom hälso- och sjukvården är krävande. För att du ska kunna göra ett bra arbete behöver din arbetsmiljö vara bra, men du behöver också tid för vila och återhämtning. Det är viktigt för både din hälsa, men också för patientsäkerheten.

Även om det finns situationer där du ibland kan tänka dig eller till och med vill ta ett övertidspass är signalerna vi får att det oftast är krävande nog att arbeta sitt ordinarie schema. Tyvärr är det så att många självmant valt att arbeta deltid just för att arbetet är så krävande.

Planerad övertid

Det har blivit allt vanligare att övertiden är en planerad del för att verksamheten ska kunna drivas. Det är inte helt ovanligt att ansvaret för bemanningen dessutom läggs i knät på dig och dina kollegor. Detta är en kultur som Vårdförbundet vill förändra och du kan hjälpa till.

Både för mycket övertid och bristfälliga scheman påverkar arbetsmiljön negativt. Aktuell forskning visar att långa arbetspass och brist på sömn innebär försämrad koncentration motsvarande måttlig alkoholkonsumtion. Vi är nog alla överens om att vi ska vara nyktra på arbetet, men är vi lika uppmärksamma när trötthet påverkar vår koncentration?

Har du frågor eller funderingar ta kontakt med din förtroendevald eller Vårdförbundet Direkt.

Med vänlig hälsning Styrelsen Avdelning Stockholm VÅRDFÖRBUNDET

Ladda ner Övertid, en nödvändighet ibland, men var går gränsen?