Lön 2019 – Vad händer i Stockholm?

Väckarklocka och pengar i solljus

Här hittar du information och status i löneprocessen för dig som arbetar inom kommun eller region. Årets löneöversyn inom det så kallade HÖK området pågår och har kommit olika långt inom Region Stockholm, kommuner samt bolag. (Uppdaterad 2019-11-15)

Efter en utdragen avtalsrörelse slöts den 16 maj avtalet, kallat HÖK19, mellan Vårdförbundet och Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona (Kommunala bolag). Här kan du läsa mer om avtalet

Översynen sker i följande steg:

 • Vårdförbundet genomför överläggning med lokala arbetsgivare.
 • Lönesamtal i dialog sker mellan dig och din chef utifrån aktuella lönekriterier.
 • Vårdförbundet stämmer av med arbetsgivaren hur processen har fungerat.
 • Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2019.

Arbetsgivare

Avstämning

Ny lön utbetalas 

Kommentar

Region Stockholm (övergripande) Ej bokat ännu Se kommentar Vårdförbundet möter regionsföreträdare för översiktlig diskussion och statistikgenomgång på helheten inom regionen.
Hälso- och sjukvårds-förvaltning (HSF) 29 oktober 2019 November  
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) 19 november 2019    
Karolinska Universitetssjukhuset 7 januari 2020    
Södersjukhuset AB 2 december 2019    
Danderyds sjukhus AB 3 december 2019    
Tiohundra AB      
Södertälje sjukhus AB 27 november 2019    
S:t Eriks ögonsjukhus AB 5 november 2019    
Capio S:t Görans sjukhus AB Se kommentar Se kommentar Vårdförbundetsklubben Capio hanterar S:t Görans sjukhus
Ambulanssjukvården i Storstockholms (AISAB) 21 november 2019    
Botkyrka kommun Klart Oktober  
Danderyds kommun Klart Oktober  
Ekerö kommun  Klart September  
Haninge kommun  Klart Oktober  
Huddinge kommun  Pågår    
Järfälla kommun  Klart September  
Lidingö kommun  Klart Oktober  
Nacka kommun  Klart Oktober  
Norrtälje kommun Klart Oktober  
Nykvarns kommun Klart September  
Nynäshamns kommun  Klart November  
Salems kommun Klart Oktober  
Sigtuna kommun  Klart Oktober  
Sollentuna kommun  Klart  September  
Solna stad Klart Oktober  
Stockholms stad Pågår    
Sundbybergs stad Klart September  
Tyresö kommun Klart Oktober  
Täby kommun Klart  September  
Upplands Väsby kommun Pågår    
Upplands-Bro kommun Pågår    
Vallentuna kommun Klart November  
Vaxholms stad Klart Oktober  
Värmdö kommun Klart  September  
Österåkers kommun Klart  November  

Hittills i år ser vi ingen arbetsgivare som levt upp till det som Vårdförbundet ser som avtalets intentioner. Vårdförbundet har därför under hösten tydliggjort att det är viktigt att arbetsgivaren i budgetarbetet skapar ekonomiskt utrymme för satsningar på Vårdförbundets yrkesgrupper i löneöversyn 2020. För att lyckas med det som handlar om att öka lönespridning samt skapa en lönestruktur som premierar särskilt yrkesskickliga och möjliggör lönekarriär, krävs en budget som ger möjlighet att leva upp till denna partsavsikt. För att lyckas krävs att vi är många som påverkar politiker och arbetsgivare. Vi är alla Vårdförbundet och det är bara tillsammans vi kan nå våra mål.

För att vara ett så starkt förbund som möjligt behöver vi också vara många medlemmar och förtroendevalda i alla verksamheter. Bidra gärna genom att prata om medlemskap och engagemang på din arbetsplats!

Frågor besvaras för:

 • Stockholms stad av Centra Staden
 • Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) av Centra Arena 
 • Karolinska Universitetssjukhuset av Centra Solna och Centra Huddinge
 • Tiohundra AB av lokalexpedition Tiohundra 
 • Södertälje sjukhus AB av lokalexpedition Södertälje sjukhus 
 • Södersjukhuset AB av Centra Söder 
 • Danderyds sjukhus AB av Centra Danderyd 

Här hittar du kontaktuppgifter till avdelning Stockholms Centra och lokalexpeditioner.

Frågor besvaras för:

Vårdförbundet Direkt ger dig personlig rådgivning via telefon alla vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Du kan också kontakta oss här via vår webbplats.