Information om lönerevisionen inom Region Stockholm

Region Stockholm har kontaktat Vårdförbundet avdelning Stockholm med förfrågan om att skjuta fram genomförandet av årets lönerevision i regionen på grund av situationen med covid-19.

Vårdförbundets styrelse i Stockholm har förståelse för arbetsgivarens förfrågan och har beslutat att tillmötesgå den. Detta sker även i andra regioner. Vi har dock begärt en dialog med arbetsgivaren i närtid kring vad det innebär för tidsperspektiv mer exakt, samt kring kompensation för den fördröjda löneöversynen.

Vi återkommer när vi har mer information efter diskussioner med Region Stockholm. Välkommen att höra av dig om du har frågor till Vårdförbundet Direkt.

Avdelningsstyrelsen 
Vårdförbundet avdelning Stockholm