Krislägesavtal över sommaren?

Vårdförbundet i Stockholm har blivit uppmärksammade på att Karolinska gått ut med att krislägesavtalet är förlängt över sommaren samt att några sjukhus i regionen kliver av krislägesavtalet.

Vad händer med krislägesavtalet? Vårdförbundet har vid flera tillfällen påtalat och krävt ett helhetsansvar från regionens sida. Vi har också tydliggjort att vi, inför eventuell förlängning av krislägesavtalet utöver de 4+4 veckor som nu gällt, kommer att begära överläggningar. Det här framförde vi senast i fredags och uppenbarligen är krislägesavtalet ändå förlängt vilket vi så klart starkt ifrågasätter.Vi vill att du som medlem ska veta att vi håller på att hantera frågan. Det kan tyckas att arbetsrättens kvarnar maler lite långsamt men vi vill försäkra dig om att de maler.

I fall det råder någon tveksamhet vill vi påminna om att semesterlagen inte övertrumfas av krislägesavtalet. Det innebär att 4 veckors semester ska utges under perioden juni-augusti. Vårdförbundet har ställt sig oeniga i samtliga förhandlingar om förlängd semesterperiod, vilket lett till att arbetsgivarna dragit tillbaka sina förslag om semester i september. Våra medlemmars återhämtning är central nu i allt detta som är.

OM semester ska läggas utanför sommarmånaderna är det på frivillig basis i överenskommelse med arbetsgivaren. Tänk på att du är eftertraktad och inte har någon skyldighet att flytta på din lagstadgade semester. Du har alla möjligheter att förhandla om ersättning. Den ersättning som sjukhusen i Stockholm kommit överens om är inget Vårdförbundet står bakom, utan är ensidiga arbetsgivarbeslut. Vi har påpekat att ersättningen är låg. Runt om i landet hör vi om ersättningar på 20-30000kr/flyttad vecka. Om du överväger att förlägga din semester till annan period än juni-augusti vill vi rekommendera dig att nogsamt gå igenom alla delar i den överenskommelse du i så fall träffar med arbetsgivaren. Vårdförbundet finns självklart till stöd och bollplank om du önskar.

Vårdförbundet i Stockholm har återupprepat uppmanat regionen att ta det helhetsansvar för bemanning av framför allt IVA-vården men även resten av vården i detta svåra läge, och vi fortsätter att kräva det. Det är ett måste för att klara sommaren och skapa uthållighet framåt.

 

Läs mer om sommarsemestern - vilka regler gäller och hur kan Vårdförbundet och jag själv påverka?

Läs mer om - Vårdförbundet kräver helhetsansvar för uthållighet i vården

 

Var rädd om dig - Du är viktig!