Facklig introduktionsutbildning på distans

Med anledning av rådande omständigheter som gör det svårt för oss att mötas i den vanliga grundutbildningen, erbjuder Vårdförbundet dig som ny förtroendevald en kort introduktionsutbildning för att du ska känna dig tryggare i ditt nya uppdrag.

Den här utbildningen ersätter inte facklig grundutbildning, utan syftar till att ge en kort introduktion till fackligt arbete utifrån rådande situation och sommaren som kommer. Tyvärr kommer det inte finnas så mycket tid för arbetsplatsspecifika frågor. Sådana frågor lyfts med respektive kontaktperson.

Utbildningen består av två digitala möten DEL 1 och DEL 2, som genomförs i rätt ordning på valfria datum. Boka gärna båda tillfällena samtidigt så att du säkert har en plats. Varje del tar två timmar och det tillkommer uppgifter att förbereda (ca 3 timmar) och efterarbete (ca 1 timma), vilket tillsammans motsvarar totalt en arbetsdag på 8 timmar. 

DEL 1

8 juni kl. 8.30-10.30

8 juni kl. 17-19

10 juni kl. 8.30-10.30

10 juni kl. 15-17

10 juni kl. 17-19

15 juni kl. 8.30-10.30

16 juni kl. 8.30-10.30

16 juni kl. 17-19

17 juni kl. 15-17

18 juni kl. 8.30-10.30

DEL 2

9 juni kl. 8.30-10.30

9 juni kl. 15-17

11 juni kl. 8.30-10.30

11 juni kl. 17-19

12 juni kl. 8.30-10.30

12 juni kl. 15-17

16 juni kl. 15-17

17 juni kl. 8.30-10.30

17 juni kl. 17-19

18 juni kl. 15-17

Varmt välkommen med din anmälan!