Dina 3 anledningar till medlemskap

Vi bad om dina 3 anledningar till medlemskap i månadens tävling. Här kommer en sammanställning över alla inkomna svar. Tänk vad många anledningar till medlemskap det finns.

Trygghet och stöd

 • Det känns tryggt att vara med om något skulle hända mig, då vet jag att jag kan få hjälp
 • Hjälp och stöd i en eventuell konflikt med arbetsgivaren
 • Utan facket kan arbetsgivaren köra över medarbetarna
 • Hjälp med (eventuella) juridiska frågor
 • Kollektivavtal är inte lag
 • Rättigheter
 • Råd och stöd kring arbetstider, vad som gäller kring ex. semester
 • Stöd och rådgivning vid löneförhandling/Information om löneläget och tips om hur löneförhandla som är svårt

Bättre villkor och yrkesutveckling

 • För att kunna stärka sjuksköterskans roll i vården, främst för bättre arbetsvillkor vad gäller miljön, tider med mera - att man ska orka arbeta till pensionen
 • Bättre avtal och villkor på arbetsplatsen
 • Bättre löner som är jämförbara med andra yrkesgrupper
 • Tycker det är viktigt att vara med i ett förbund som jobbar för att jag ska få det så bra som möjligt i min yrkesroll

Tillsammans är vi starka och synliga

 • Tillsammans är vi starka! Vi kan påverka vår arbetssituation, arbetsmiljö, villkor och lön
 • Som fackorganisation kan man alliera sig över professionsgränser och bli en stark röst i vårdfrågor, lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt
 • Vårdförbundet gör oss synliga för politiker och beslutsfattare, ger vårdarna ett ansikte utåt mot dem som har makten
 • Kollegialt, att man är fler som driver samma frågor
 • Samarbete ger mångfald och därför klokare beslut i komplexa frågor
 • Solidaritet
 • Gemenskap
 • Framtid
 • Bra förbundsordning

Utveckling/hålla sig a’ jour

 • Uppdatering kring vad som händer inom omvårdnad runt om i landet
 • Ger ut en bra tidning om tips och trix du kan använda dig av som sjuksköterska, som gör att jag vet att jag inte är ”ensam” nyexaminerad tillexempel
 • Det finns många kanaler för bra fortbildning om profession och arbetsmiljö som exempelvis Vårdförbundet direkt, Vårdfokus och hemsidan

Medlemsförmåner

 • Påverkar mitt privatliv exempelvis bank, försäkring och lön
 • Bra och förmånliga försäkringar för hela familjen
 • Som student hålla mig informerad om vad som händer inom Vårdförbundet och det är en bra låg premie i tre år
 • Kommer ut till Sjuksköterskeskolor och erbjuder studentmedlemskap och förklarar vikten av att vara medlem som sjuksköterska