Förtroendevald i Södermanland

Information och material till dig som är förtroendevald på arbetsplats i Södermanland.

När du får ett fackligt uppdrag betyder det att just du väljer att lägga litet extra kraft på att påverka förhållandena på din arbetsplats under den mandatperiod du har uppdraget.

Det innebär inte att du ska ta hela ansvaret. Medlemmarna du representerar måste vara beredda att stötta dig i ditt uppdrag genom att delge sina åsikter samt komma på möten. Rent konkret kan det innebära att de avlastar dig i ditt vanliga arbete när du behöver förbereda dig för möten med arbetsgivarens företrädare.

Enligt förtroendemannalagen har du rätt att ta den tid uppdraget kräver. Arbetsgivaren ansvarar för att bemanningen på arbetsplatsen är tillfredsställande. Bestäm tillsammans med dina kollegor hur ni vill ha det för att du ska kunna representera dem på bästa sätt.

Förtroendevald på arbetsplats

Som förtroendevald är du Vårdförbundets språkrör och ledare på arbetsplatsen samt lokalt skyddsombud. Tillsammans med medlemmarna driver du frågor som utvecklar professionen och vården. Läs mer om uppdraget i rollbeskrivningen.

Val - Mandatperiod

Liksom andra förtroendeuppdrag inom Vårdförbundet väljs den förtroendevalda på arbetsplatsen under en mandatperiod. Mandatperioderna för förtroendevalda är fasta och löper på två år i taget. Pågående period är 2020-01-01 - - 2021-12-31. När mandatperioden börjar närma sig sitt slut kommer du att bli kontaktat av oss.

Här hittar du information om hur det går till när en ny förtroendevald ska väljas på arbetsplatsen. Den förtroendevalda som väljs är tillika skyddsombud.

Medlemspeng

Som förtroendevald kan du anordna ett möte för medlemmarna på din arbetsplats. Mötet ska innehålla något som har en koppling till Vårdförbundets politik till exempel frågor som rör yrket, verksamheten, arbetsmiljön eller arbetstider. Ansök om medlemspeng!

Utbildningar

Utbildningar för förtroendevalda på arbetsplatsen hittar du under Aktiviteter och utbildningar.