Förtroendevald i Södermanland

Här samlar vi information och material som vänder sig till dig som är eller vill bli förtroendevald i Södermanland.

Som förtroendevald i Vårdförbundet har du ett viktigt uppdrag. Du har ett stort inflytande både på din arbetsplats och i Vårdförbundet. Tillsammans med medlemmarna på din arbetsplats har du möjlighet att påverka i frågor som rör arbetsmiljö, villkor och vårdens utveckling. I uppdraget ingår
även att vara skyddsombud. 

På de flesta arbetsplatser har medlemmarna valt en förtroendevald kollega. Men det finns också arbetsplatser utan förtroendevald. Risken är då stor att man missar viktiga möjligheter att påverka på arbetsplatsen samt värdefullt stöd och information från Vårdförbundet.

Saknar din arbetsplats en förtroendevald?

Mandatperiod 

Hos oss i Södermanland är mandatperioderna för förtroendevalda på arbetsplatsen fasta och löper på två år i taget. Pågående period är 2020-01-01 - 2021-12-31. När mandatperioden börjar närma sig sitt slut kommer du att bli kontaktad av oss.

När du blivit vald

Arbetsgivaren får skriftlig information från Vårdförbundet när förtroendevald har valts på arbetsplatsen. Du får ett välkomstbrev från Vårdförbundet när det är klart och en utbildningsansvarig från oss i Södermanland kontaktar dig angående grundutbildningen för nya förtroendevalda. 

Grundutbildning

Är du ny som förtroendevald uppmanar vi dig att så snart som möjligt anmäla dig till facklig grundutbildning dag 1 respektive 2-4. Du hittar alla våra utbildningstillfällen och aktiviteter under Aktiviteter och utbildningar.

Ledighet med lön

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Du söker ledighet med lön hos din närmaste chef minst 14 dagar innan utbildningen. 

Resor i samband med utbildningar

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik.

Här finns vår resepolicy och information om hur du begär ersättning om du haft utlägg för resor i samband med utbildning.

 

Hör av dig till oss i styrelsen om du har funderingar kring uppdraget, så berättar vi mer!