Medlemspeng Södermanland

Passa på att göra något roligt tillsammans med medlemmar i Vårdförbundet.

Som förtroendevald kan du anordna ett möte för medlemmarna på din arbetsplats. Mötet ska innehålla något som har en koppling till Vårdförbundets politik till exempel frågor som rör yrket, verksamheten, arbetsmiljön eller arbetstider. Medlemspengen ger möjlighet till någon form av aktivitet i samband med mötet exempelvis att gå ut och äta tillsammans eller bowla.

Villkor

•    Ta hänsyn till ovanstående då inköp görs
•    Riktmärke ca 100 kr per medlem
•    Budgeten är begränsad så det är först till kvarn som gäller
•    Vårdförbundet betalar ingen alkohol
•    Gäller Vårdförbundets medlemmar
•    Pengarna kan sökas av förtroendevald på arbetsplatsen eller medlem
•    Bekräftelse skickas via e-post. Ansökan ska vara bekräftad innan aktiviteten genomförs.
•    I första hand faktura. Faktureringsadress får du efter godkänd ansökan.
•    Om det inte går att få faktura används reseräkningsblanketten för att redovisa eventuella kvitton.

Efter avslutad aktivitet

  • Minnesanteckningar och deltagarförteckning skickas till Vårdförbundet i Nyköping. Det är viktigt att detta sker så snart som möjligt i anslutning till aktiviteten då deltagarlistan måste bifogas fakturan/kvitton vid betalning.
  • Om det inte går att få faktura betalas pengarna ut mot redovisat kvitto efter avslutad aktivitet och sätts in på önskat konto. Du ska då använda Reseräkningsblanketten som underlag till redovisningen.

Ansökan om medlemspeng

Dina uppgifter behandlas enligt gällande dataskyddslagstiftning. Läs mer om hur Vårdförbundet hanterar personuppgifter här

Godkännande