Inkomna nomineringar

Här hittar du de kandidater som blivit nominerade till uppdrag. När vi får den personliga presentationen från den nominerade kommer dessa att vara synliga när du klickar på namnet.

Nominerade till avdelningsordförande

Lena Lindh

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är rak , tydlig och engagerad. Gillar att diskutera för att komma på lösningar eller få nya infallsvinklar. Alla medlemmar i Vårdförbundet är viktiga och det är av största vikt att vi arbetar tillsammans mot våra mål.

Mina viktigaste frågor är

Kompetensförsörjning vi behöver bli fler sjuksköterskor , biomedicinska analytiker, röntgen sjuksköterskor och barnmorskor om vi ska orka arbete ett helt yrkesliv och ha en bra arbetsmiljö. Rätt värderad för den kunskap vi har och för det arbete vi utför. Möjlighet att göra lönekarriär och även få en bra pension. AST borde vara en självklarhet för alla arbetsgivare.

Min bakgrund är

Jag blev färdig operationssjuksköterska 1988 och började då arbeta på centraloperation Mälarsjukhuset. Har alltid varit intresserad av fackliga frågor och i omgångar haft uppdrag som förtroendevald på min arbetsplats.

Invald i styrelsen 2015 och ordförande sedan 2017. Försöker arbeta kliniskt på sommaren för att bibehålla min kompetens och även för att det är så roligt.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad . Intresserad av att lära mig nya saker. Inte främmande för att erkänna misstag och korrigera dessa .

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gillar att resa och upptäcka nya platser när det är möjligt. Tycker även det är skönt att gå i skogen , rogivande.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö hänger ihop och det är viktigt att vi blir fler. Lönen måsta spegla vår kompetens och det arbete vi gör.

Nominerade till vice avdelningsordförande

Manuela Strobel

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker, det fackliga arbete är inte bara såklart extrem viktigt men också en positiv utmaning, omväxlande, och grunden för medlemmarnas rättigheter inom sjukvården. Jag vill gärna växa in i uppdraget, trotsa motvinden samt tillsammans med ordförande, ledamöter och medlemmarna har långsiktig fokus på mållinjen angående arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Mina viktigaste frågor är

Vara yrkesgrupper behöver ett hållbart yrkesliv, rättvisa löner och också rättvisa pensioner. Yrkeserfarenhet ska rätt värderas. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är i behov av förbättring och vi behöver mer personal som är specialistutbildade.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995. Jobbade inom Lungmedicin/ inkl. infektion, Gastroenterologi, Hjärtmedicin, Ultraljud+Endosonografibiträdande enhetschef Hemsjukvård, Psykiatri såväl för kronisk sjuka och akut insjuknande patienter. Har varit med i facket i hela mitt yrkesliv och förtroendevald på min arbetsplats i två år. Jag blev invald som ledamot i avdelningsstyrelse på fyllnadsval oktober 2019. Sedan november 2020 jobbar jag 80% med det fackliga uppdraget.

Mina främsta styrkor är

Jag är motiverad att stödja vara medlemmar, är lyhörd, eftertänksamt, lösningsorienterad och inte alls konflikträdd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Med hjälp av Vårdförbundets politik har vi tillsammans möjlighet att kunna påverka. ”Många bäckar små gör en stor å” Jag tycker generellt om att hjälpa människor och vad som utgöt min kompetens är mina mångsidiga erfarenheter i många olika arbetsområde.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma som idag, arbetsmiljö, arbetsvillkor, löneutveckling.

Nominerade till styrelseledamot

Anna Branzell

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

P.g.a. min erfarenhet kan jag bidra till att stärka medlemmarna och förbättra villkoren. Kan föra personers talan. Jag brinner för att att varje individ ska gå till sin arbetsplats och känna att deras arbetsplats är den bästa med trygga arbetsförhållanden och en bra arbetsmiljö och en nära kontakt med fackligt engagemang.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö, arbetsvillkor och en god löneutveckling.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sen 1991. Jobbat på akutmottagningen Mälarsjukhuset sen dess. Anställd i Regionen sen 1986.

Mina främsta styrkor är

Jag är lugn och trygg. Är inte rädd att ta tag i problem som uppstår och försöka lösa dem på bästa sätt för alla parter.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Efter att ha jobbat i pandemin sen förra våren på akutmottagningen har jag fått en större förståelse för hur olika människor reagerar i olika situationer. Det är viktigt att kunna möta personer där just de är i livet för att kunna hjälpa dem.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

De saker som redan nu är viktiga:  arbetsmiljö, arbetsvillkor och en bättre löneutveckling.

Erika Lindquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald på min arbetsplats (Radiologiska kliniken MSE) sedan 2019 och avdelningsstyrelseledamot sedan 2020. Jag kombinerar idag mitt styrelseuppdrag med kliniskt arbete och vill gärna fortsätta med detta viktiga arbete.

Mina viktigaste frågor är

Jag upplever att arbetsmiljöfrågor är viktigare än någonsin och vill arbeta för att detta uppmärksammas. Studenter och utbildningsfrågor är även viktiga frågor jag vill engagera mig i.

Min bakgrund är

Jag blev färdig röntgensjuksköterska 1995 och har sedan dess arbetat på Radiologiska kliniken MSE. Jag har även kompletterat min utbildning till allmänsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Min långa erfarenhet av sjukvården (både som undersköterska och som röntgensjuksköterska) och mitt engagemang för fackliga frågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För att hålla mig uppdaterad läser jag fristående kurser på högskola/universitet inom medicin och omvårdnad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma som idag. Arbetsmiljö och lönefrågor.

Magnus Lundahl

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag vill vara med och påverka. 

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö.

Min bakgrund är

Färdig sjuksköterska sedan 1998. Har varit Fackligt aktiv till och från genom åren, både i Kommunal och Vårdförbundet.

Mina främsta styrkor är

Jag är engagerad, driftig och konsekvent. Har lätt för att uttrycka mig inför andra.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Vi kan aldrig acceptera dåliga löner och försämrade arbetsvillkor. Sköterskor ska ha möjlighet att orka jobba 100% till pension.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö, kompetensutveckling och löneutveckling.

Malin Wasberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag hoppas att jag har de kunskaper och egenskaper som kan gynna styrelsen att i sitt viktiga arbete för våra medlemmar.
 
Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och att påverka arbetsgivaren att värdesätta våra medlemmars viktiga arbete.
 
Min bakgrund är

Sjuksköterska, förtroendevald och har tidigare erfarenhet av att jobba på facklig tid.
 
Mina främsta styrkor är

Nyfiken och engagerad.

 Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljön är ständigt viktig och att vi värdesätts för det samhällsviktiga arbete vi gör.

Manuela Strobel

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker, det fackliga arbete är inte bara såklart extrem viktigt men också en positiv utmaning, omväxlande, och grunden för medlemmarnas rättigheter inom sjukvården. Jag vill gärna växa in i uppdraget, trotsa motvinden samt tillsammans med ordförande, ledamöter och medlemmarna har långsiktig fokus på mållinjen angående arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Mina viktigaste frågor är

Vara yrkesgrupper behöver ett hållbart yrkesliv, rättvisa löner och också rättvisa pensioner. Yrkeserfarenhet ska rätt värderas. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är i behov av förbättring och vi behöver mer personal som är specialistutbildade.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995. Jobbade inom Lungmedicin/ inkl. infektion, Gastroenterologi, Hjärtmedicin, Ultraljud+Endosonografibiträdande enhetschef Hemsjukvård, Psykiatri såväl för kronisk sjuka och akut insjuknande patienter. Har varit med i facket i hela mitt yrkesliv och förtroendevald på min arbetsplats i två år. Jag blev invald som ledamot i avdelningsstyrelse på fyllnadsval oktober 2019. Sedan november 2020 jobbar jag 80% med det fackliga uppdraget.

Mina främsta styrkor är

Jag är motiverad att stödja vara medlemmar, är lyhörd, eftertänksamt, lösningsorienterad och inte alls konflikträdd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Med hjälp av Vårdförbundets politik har vi tillsammans möjlighet att kunna påverka. ”Många bäckar små gör en stor å” Jag tycker generellt om att hjälpa människor och vad som utgöt min kompetens är mina mångsidiga erfarenheter i många olika arbetsområde.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma som idag, arbetsmiljö, arbetsvillkor, löneutveckling.

Marie-Louise Carlsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har upplevt mitt uppdrag som förtroendevald väldigt givande framförallt under pandemin och känner att jag har idéer och tankar från den kliniska vardagen som jag kan bidra med.

Mina viktigaste frågor är

Olika aspekter av arbetsmiljö och arbetsförhållanden först och främst. Men jag skulle även vilja arbeta för att stärka de förtroendevaldas roll och på så vis synliggöra Vårdförbundet mer och skapa mer engagemang.


Min bakgrund är

Sedan jag blev färdig sjuksköterska 2008 har jag arbetet på AVA/IMA (Mälarsjukhuset) och även roterat mot akuten. Jag har varit förtroendevald på AVA/IMA sedan 2018 och samma år är jag också anställd som vårdledare.

Mina främsta styrkor är

Jag är en lugn och trygg person som får driv och engagerad av problem eller frågor som behöver lösas eller förbättras. Jag tycker om att göra saker "ordentligt".

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I augusti i år påbörjade jag utbildningen till intensivvårdssjuksköterska.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsförhållanden, god arbetsmiljö och löneutveckling som motiverar till att stanna kvar inom yrket.

Marina Lund

Robert Sanderberg

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har en önskan att kunna hjälpa till och skapa bättre förutsättningar för ett hållbart yrkesliv för våra medlemsyrken.

Mina viktigaste frågor är

Arbetsmiljö och lön känns som ett självklart svar här. Jag skulle också vilja lägga till ett hållbart yrkesliv.

Min bakgrund är

Examen 2006 därefter har jag arbetat inom psykiatrin och ambulansen i Sörmland. Jag inledde min sjuksköterskebana på avd.23 MSE. Där jag blev kvar i två år för att sedan prova på Ambulansen. Där gick jag till en början som länspool för att senare få en fast anställning. som varade i fyra år.

Sedan styrdes kosan mot Katrineholm och Regionsjukhuset Karsudden där där jag arbetade i sex år. Just nu arbetar jag inom asyl- och migranthälsan. Där jag jobbat i tre år. Jag har hunnit med en del andra saker men detta är i stort sätt det jag hunnit med som sjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Jag är lugn, nyfiken och intresserad av frågor som rör vår arbetsmiljö.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Som fackligt förtroendevald på de arbetsplatser jag varit det. Har jag sett delaktighet och kommunikation som det viktigaste.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Arbetsmiljö och ett hållbart yrkesliv.

Nominerade till kongressombud

Erika Lindquist

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har varit förtroendevald på min arbetsplats (Radiologiska kliniken MSE) sedan 2019 och avdelningsstyrelseledamot sedan 2020. Jag kombinerar idag mitt styrelseuppdrag med kliniskt arbete och vill gärna fortsätta med detta viktiga arbete.

Mina viktigaste frågor är

Jag upplever att arbetsmiljöfrågor är viktigare än någonsin och vill arbeta för att detta uppmärksammas. Studenter och utbildningsfrågor är även viktiga frågor jag vill engagera mig i.

Min bakgrund är

Jag blev färdig röntgensjuksköterska 1995 och har sedan dess arbetat på Radiologiska kliniken MSE. Jag har även kompletterat min utbildning till allmänsjuksköterska.

Mina främsta styrkor är

Min långa erfarenhet av sjukvården (både som undersköterska och som röntgensjuksköterska) och mitt engagemang för fackliga frågor.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

För att hålla mig uppdaterad läser jag fristående kurser på högskola/universitet inom medicin och omvårdnad.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma som idag. Arbetsmiljö och lönefrågor.

Lena Lindh

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag är rak , tydlig och engagerad. Gillar att diskutera för att komma på lösningar eller få nya infallsvinklar. Alla medlemmar i Vårdförbundet är viktiga och det är av största vikt att vi arbetar tillsammans mot våra mål.

Mina viktigaste frågor är

Kompetensförsörjning vi behöver bli fler sjuksköterskor , biomedicinska analytiker, röntgen sjuksköterskor och barnmorskor om vi ska orka arbete ett helt yrkesliv och ha en bra arbetsmiljö. Rätt värderad för den kunskap vi har och för det arbete vi utför. Möjlighet att göra lönekarriär och även få en bra pension. AST borde vara en självklarhet för alla arbetsgivare.

Min bakgrund är

Jag blev färdig operationssjuksköterska 1988 och började då arbeta på centraloperation Mälarsjukhuset. Har alltid varit intresserad av fackliga frågor och i omgångar haft uppdrag som förtroendevald på min arbetsplats.

Invald i styrelsen 2015 och ordförande sedan 2017. Försöker arbeta kliniskt på sommaren för att bibehålla min kompetens och även för att det är så roligt.

Mina främsta styrkor är

Jag är driven och engagerad . Intresserad av att lära mig nya saker. Inte främmande för att erkänna misstag och korrigera dessa .

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Gillar att resa och upptäcka nya platser när det är möjligt. Tycker även det är skönt att gå i skogen , rogivande.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Kompetensförsörjning och arbetsmiljö hänger ihop och det är viktigt att vi blir fler. Lönen måsta spegla vår kompetens och det arbete vi gör.

Manuela Strobel

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag tycker, det fackliga arbete är inte bara såklart extrem viktigt men också en positiv utmaning, omväxlande, och grunden för medlemmarnas rättigheter inom sjukvården. Jag vill gärna växa in i uppdraget, trotsa motvinden samt tillsammans med ordförande, ledamöter och medlemmarna har långsiktig fokus på mållinjen angående arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Mina viktigaste frågor är

Vara yrkesgrupper behöver ett hållbart yrkesliv, rättvisa löner och också rättvisa pensioner. Yrkeserfarenhet ska rätt värderas. Arbetsmiljö och arbetsvillkor är i behov av förbättring och vi behöver mer personal som är specialistutbildade.

Min bakgrund är

Sjuksköterska sedan 1995. Jobbade inom Lungmedicin/ inkl. infektion, Gastroenterologi, Hjärtmedicin, Ultraljud+Endosonografibiträdande enhetschef Hemsjukvård, Psykiatri såväl för kronisk sjuka och akut insjuknande patienter. Har varit med i facket i hela mitt yrkesliv och förtroendevald på min arbetsplats i två år. Jag blev invald som ledamot i avdelningsstyrelse på fyllnadsval oktober 2019. Sedan november 2020 jobbar jag 80% med det fackliga uppdraget.

Mina främsta styrkor är

Jag är motiverad att stödja vara medlemmar, är lyhörd, eftertänksamt, lösningsorienterad och inte alls konflikträdd.

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

Med hjälp av Vårdförbundets politik har vi tillsammans möjlighet att kunna påverka. ”Många bäckar små gör en stor å” Jag tycker generellt om att hjälpa människor och vad som utgöt min kompetens är mina mångsidiga erfarenheter i många olika arbetsområde.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Samma som idag, arbetsmiljö, arbetsvillkor, löneutveckling.

Marie-Louise Carlsson

Jag vill att årsmötet ska välja mig av följande skäl

Jag har upplevt mitt uppdrag som förtroendevald väldigt givande framförallt under pandemin och känner att jag har idéer och tankar från den kliniska vardagen som jag kan bidra med.

Mina viktigaste frågor är

Olika aspekter av arbetsmiljö och arbetsförhållanden först och främst. Men jag skulle även vilja arbeta för att stärka de förtroendevaldas roll och på så vis synliggöra Vårdförbundet mer och skapa mer engagemang.


Min bakgrund är

Sedan jag blev färdig sjuksköterska 2008 har jag arbetet på AVA/IMA (Mälarsjukhuset) och även roterat mot akuten. Jag har varit förtroendevald på AVA/IMA sedan 2018 och samma år är jag också anställd som vårdledare.

Mina främsta styrkor är

Jag är en lugn och trygg person som får driv och engagerad av problem eller frågor som behöver lösas eller förbättras. Jag tycker om att göra saker "ordentligt".

Annat som jag tycker att det är viktigt att berätta om

I augusti i år påbörjade jag utbildningen till intensivvårdssjuksköterska.

Jag tror att följande saker kommer att vara viktiga för medlemmarna och Vårdförbundet om 5 år

Bra arbetsförhållanden, god arbetsmiljö och löneutveckling som motiverar till att stanna kvar inom yrket.

Marina Lund

Nominerade till avdelningsvalberedare