Passa på att bidra till vår verksamhet 2020!

Syftet med enkäten är att få en fingervisning om vilka aktiviteter medlemmarna i avdelning Södermanland gärna vill ha framöver. Resultatet av enkäten kommer fungera som en bas för styrelsen, vid prioriteringar av aktiviteter under året som kommer.

Prioriterat område för kongressperioden 2019-2022

Vi ska vara ett växande, medlemscentrerat yrkesförbund. Tillsammans har vi fångat in och utvecklat framtidsidéer för våra yrkens, hälso- och sjukvårdens och villkorens utveckling beskrivna i vår vision och våra fyra idépropositioner. Självklart vill vi arbeta för att förverkliga de idéer och mål som vi gemensamt enas om. Vägen till framgång är att vi blir fler medlemmar som genom vårt medlemskap bekräftar den gemensamma värdegrunden och känner samhörigheten i vår förening. Så kan vi tillsammans driva hälso- och sjukvårdens utveckling mot personcentrerad vård och arbeta för ett hållbart yrkesliv med hälsan i fokus för varje medlem.

 

Enkät verksamhetsplanering 2020

Nedan följer ett urval av verksamhetsinnehåll. Kryssa för de 3 punkter som du tycker är viktigast.
Vad är du mest intresserad av? Kryssa för 3 alternativ.
Hur föredrar du att mötas? Kryssa för 3 alternativ.
Hur gammal är du?