Status i löneöversynen med kommuner och Region Sörmland

Här redovisas statusen i årets löneöversyn i Sörmland inom ramen för löneavtalet med SKR, Sveriges kommuner och regioner.

Årets löneöversyn inom SKR-området har påbörjats hos i stort sett samtliga av våra arbetsgivare. Flera kommuner har redan fått nya lönen utbetald med aprillönen, någon får i maj och några med junilönen.

Eskilstuna kommun – avstämning skett den 24:e mars, utbetalning av den nya lönen i april.

Flen kommun – avstämning skett den 5:e maj, utbetalning av den nya lönen retroaktivt från april. Ny lön utbetalas från maj, retroaktiv lön för april utbetalas med junilönen.

Gnesta kommun – avstämning sker den 20:e maj, utbetalning av den nya lönen retroaktivt från april. Utbetalas med junilönen.

Katrineholm kommun är ännu ej påbörjad på grund av Coronapandemin.

Nyköping kommun–  avstämning skett den 22:a april. Utbetalning av den nya lönen i april.

Oxelösund kommun – avstämning skett den 26:e mars, utbetalning av den nya lönen i april.

Strängnäs kommun – avstämning skett den 24:e mars, utbetalning av den nya lönen i april.

Trosa kommun – avstämning skett den 7:e maj, utbetalning av den nya lönen retroaktivt från april. Utbetalas med junilönen.

Vingåker kommun – avstämning skett den 25:e mars, utbetalning av den nya lönen i april.

Region Sörmland – överläggning med arbetsgivaren har skett kring årets lönerevision, ambitionen var utbetalning av den nya lönen i maj. På grund av Coronapandemin och den ökade arbetsbelastningen i vården har överenskommelse skett om att revisionsarbetet tas upp efter sommaren. Ny lön utbetalas i oktober med retroaktivitet från 1:a april med novemberlönen.