Lön 2019 – Vad händer i Södermanland?

gulpeng i 3 högar

I våras hade Vårdförbundet långa förhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) och Sobona. I slutet på maj var det nya avtalet, HÖK 19, i hamn och nu är vi mitt uppe i årets löneöversyn. Här kan du följa processen steg för steg för just din arbetsgivare. (Uppdaterad 2020-01-08)

Viktigt att känna till redan nu är att Vårdförbundets ambition med årets löneöversyn är att alla ska få en löneökning baserad på skrivningarna i vårt avtal, det vill säga en individuellt satt lön som är baserad på prestationen det gångna året. Vid sidan av detta ska även satsningar göras på de som klassificeras som särskilt yrkesskickliga.

Vi får många frågor från medlemmar och förtroendevalda om vad som händer just nu, för dem. Här kommer vi löpande redovisa var i processen vi befinner oss med respektive arbetsgivare. Vi hoppas det ska ge en del svar.

De olika stegen i processen kan mycket översiktligt beskrivas på följande sätt:

 1. Teckna LOK – ett lokalt kollektivavtal där vi och arbetsgivaren bekräftar det nya centrala avtalet.
 2. Genomföra överläggning för att diskutera kriterier, satsningar och tidplan.
 3. Lönesamtal hålls mellan dig och din chef.
 4. Vi stämmer av med arbetsgivaren hur processen har fungerat.
 5. Din nya lön betalas ut, retroaktivt från 1 april 2019.

Arbetsgivare

Eskilstuna Kommun

 • Tecknande av LOK – 2019-09-03
 • Överläggning – datum meddelas senare.
 • Avstämning – 2019-10-28
 • Utfall – 3,35 % (information om andelen särskilt yrkesskickliga kommer framöver).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas – information kommer senare.

Flens Kommun

 • Tecknande av LOK - 2019-09-12
 • Överläggning – 2019-09-20
 • Avstämning – 2019-09-20
 • Utfall – 1,65 % (8,33 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga – deras utfall blev 5,0 %)
 • Ny lön utbetalas med oktoberlönen, eventuellt kommer då även det retroaktiva från 2019-04-01 – annars kommer det retroaktiva i november.

Gnesta Kommun

 • Tecknade av LOK – 2019-10-15
 • Överläggning – 2019-10-15
 • Avstämning – 2019-11-18
 • Utfall – 1,97 % (25 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas december 2019.

Katrineholms Kommun

 • Tecknande av LOK - 2019-09-12
 • Överläggning - 2019-09-16
 • Avstämning - 2019-11-04
 • Utfall – 2,03 %. (56 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas – november 2019.

Nyköpings Kommun

 • Tecknande av LOK – 2019-09-04
 • Överläggning – 2019-09-17
 • Avstämning - 2019-09-17
 • Utfall 2,48 % (15 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas – oktober 2019.

Oxelösunds Kommun

 • Tecknande av LOK - 2019-08-20
 • Överläggning – 2019-08-20
 • Avstämning – 2019-09-20
 • Utfall 5,55 % (15,7 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas oktober 2019.

Strängnäs Kommun

 • Tecknande av LOK – 2019-08-23
 • Överläggning- 2019-08-23
 • Avstämning – 2019-11-07
 • Utfall – 3,86 % (10 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga – deras utfall blev 6,66 %).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetala med novemberlönen.

Trosa Kommun

 • Tecknande av LOK – 2019-09-10
 • Överläggning – 2019-09-10
 • Avstämning – 2019-10-17
 • Utfall 4,3 % (12,5 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas med oktoberlönen.

Vingåkers Kommun

 • Tecknande av LOK – 2019-09-06
 • Överläggning – 2019-09-06
 • Avstämning – 2019-09-16
 • Utfall 3,15 % (14,2 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetalas med oktoberlönen.

Region Sörmland

 • Tecknande av LOK – 2019-06-04.
 • Överläggning – 2019-08-20.
 • Avstämning – datum meddelas senare.
 • Utfall – 2,76 % (Regionen har valt att inte redovisa vilka som bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetala med novemberlönen.

Karsuddens sjukhus

 • Tecknande av LOK – datum meddelas senare.
 • Överläggning – 2019-10-23
 • Avstämning – datum meddelas senare.
 • Utfall 3,77 % (30 % av Vårdförbundets medlemmar bedömdes som särskilt yrkesskickliga).
 • Retroaktiv lön från 2019-04-01 utbetala med novemberlönen.

Vad säger LOK:arna?

De LOK:ar vi tecknat följer till punkt och pricka det förslag på LOK som återfinns i HÖK 19. I överläggningarna med respektive arbetsgivare har vi diskuterat kriterier, särskilda satsningar, tidplan och särskilt yrkesskickliga. Ibland har vi varit överens i frågor, ibland inte.

Arbetsplatser som saknar förtroendevald

För arbetsplatser som saknar förtroendevalda kommer ingen särskild uppföljning att göras. För alla arbetsgivare gör vi en övergripande analys av utfallet för hela kollektivet och för vissa befattningsgrupper.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kan du kontakta oss. Vårdförbundet Direkt ger dig personlig rådgivning via telefon alla vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00 eller skriv till info.sodermanland@vardforbundet.se.