Information om vårt partsgemensamma avtalsarbete

Du som är förtroendevald på arbetsplats bjuds in till en utbildning och information om vårt partsgemensamma avtalsarbete och innebörden av att avtalet HÖK med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är uppsagt.

Något av nedanstående datum förväntas du delta vid utbildning och information om vårt partsgemensamma avtalsarbete och innebörden av att avtalet HÖK med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) är uppsagt.

7 februari kl. 13:00-15:00 Eskilstuna, Mälarsjukhuset, Paviljongen (bygganden bredvid ambulansstationen).

11 februari kl. 14:00-16:00 Katrineholm, Kullbergska Sjukhuset, Fackexpeditionen Fredsgatan 45A.

14 februari kl. 14:00-16:00 Nyköping, Nyköpings Lasarett, Grindstugan, Hållstavägen 7.

26 februari kl. 14:00-16:00 Katrineholm, Kullbergska Sjukhuset, Fackexpeditionen Fredsgatan 45A.

27 februari kl. 14:00-16:00 Eskilstuna, Mälarsjukhuset, Paviljongen (bygganden bredvid ambulansstationen).

28 februari kl. 14:00-16:00 Nyköping, Nyköpings Lasarett, Grindstugan, Hållstavägen 7.

Du som förtroendevald förväntas alltså delta vid ett av ovanstående tillfällen.

Som förtroendevald har du rätt att gå facklig utbildning med lön enligt lag (1974:358) om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen. Ledighet med lön söker du omgående hos din närmsta chef.

Vårdförbundet ersätter resor till och från utbildningsorten. Resor ska i första hand ske med kollektivtrafik. För resor med kollektivtrafik ska originalbiljett bifogas din reseräkning och redovisas i FlexPortal som finns på Vårdförbundets webbplats under "Reseräkning". Om du besöker FlexPortal för första gången, kontakta oss på lokalavdelningen.

Om du inte har möjlighet att delta vid något av tillfällena måste du anmäla detta till Vårdförbundet avdelning Södermanland på e-post info.sodermanland@vardforbundet.se.

Styrelsen

Avdelning Södermanland