Digital mötesplats för förtroendevalda

Digital mötesplats återkommer en torsdag i månaden kl. 14-16 och ger dig möjlighet att prata med avdelningsstyrelsen och förtroendevalda på andra arbetsplatser, om det som är viktigt för dig.

Digital mötesplats ger dig möjlighet att träffa avdelningsstyrelsen och förtroendevalda på andra arbetsplatser för att dela erfarenheter, tankar och idéer. Du kanske vill prata om din arbetssituation, ställa frågor eller bara lyssna! 

De här mötena återkommer en gång i månaden, torsdagar klockan 14.00-16.00 och du deltar när du kan, du behöver inte anmäla dig! Är mötet under arbetstid deltar du självklart i samråd med din chef.

Mer information och länk till mötet hittar du när du klickar på valt datum!

18 februari

11 mars

22 april

27 maj

24 juni


Välkommen!