Avtal ökad ersättning - Covid-19

Buntar med sedlar

Pengar och ledig tid! Sedan något dygn tillbaka har vi tecknat ett avtal mellan Vårdförbundet och Region Sörmland.

De senaste veckorna har Vårdförbundet avdelning Södermanland fört samtal med arbetsgivaren Region Sörmland kring ekonomiskersättning till våra medlemmar i Vårdförbundet som arbetat/arbetar/kommer arbeta med och inom Covid-vården.
Sedan något dygn tillbaka har vi också tecknat ett avtal som innebär att ett antal av våra medlemmar erhåller en ökad ersättning i pengar samt även tid till en så kallad timbank för framtida uttag i ledighet (2020–2021).
Vårdförbundet yrkade på att samtliga medlemmar som påverkas/påverkats av förändringar till följd av Coronapandemin som t.ex. ändrad arbetstidsförläggning, byte av arbetsplats och arbetsuppgifter mm skall omfattas av förstärkningsavtalet. Förändringarna påverkar oss både fysiskt, psykiskt och socialt vilket gör att många upplever sin situation som ohållbar. Den ändrade arbetstidsförläggningen med många helgpass upplevs av oss som att man inte får den återhämtning vi behöver eftersom möjligheten till social samvaro med nära och kära minskar betydligt. Många av oss har aldrig arbetat med så svårt sjuka patienter som vi nu möter vilket innebär en stor psykisk belastning samt ökad etisk stress då vi känner att vi inte kan ge den vård vi vill ge.
Det avtal som tillslut tecknades berör medlemmar som arbetar/arbetat/kommer arbeta vid följande arbetsplatser under perioden 23/3–20 och längst till den 31/8–20.


1.  Anestesikliniken MSE
2. Anestesikliniken NLN
3. Personal som arbetat/arbetar med intensivvård på CIVA II

Vårdförbundet ställer aldrig medlemsgrupper mot varandra, alla våra medlemmar gör ett utomordentligt arbete, oavsett var man jobbar.
Vi ser våra biomedicinska analytiker som oavbrutet analyserar prover så att rätt diagnos ställs dygnet runt. Vi ser våra röntgensjuksköterskor som tar perfekta bilder oavbrutet, för att lungröntgen är en av de viktigaste diagnosmetoderna. Våra barnmorskor hanterar både mammor och barn som är i riskgrupp och även Covidsmittade. Naturligtvis finns också våra sjuksköterskor som gör en enorm insats med sin specifika yrkeskunskap, för att få svårt sjuka patienter ska återfå hälsa. Ingen profession kan vara utan den andra, det syns verkligen nu.
Allt detta gör att fler borde omfattas av förstärkningsavtalet!

Ekonomisk ersättning

Månadslön 30 000 SEK ger en ersättning vid heltidsarbete (36,25h) på 1 318 SEK/vecka
(30 000:-/165) x 0,2 = 36,36:-/timme


Månadslön 35 000 SEK ger en ersättning vid heltidsarbete (36,25h) på 1 538 SEK/vecka
(35 000:-/165) x 0,2 = 42,42:-/timme


Månadslön 40 000 SEK ger en ersättning vid heltidsarbete (36,25h) på 1 757 SEK/Vecka
(40 000:-/165) x 0,2 = 48,48:-/timme (Heltid 1 757:-/vecka)

Den ekonomiska ersättningen utbetalas månadsvis i efterskott.

Tidsersättning

Varje arbetad timme ger sex minuters ledighet till timbanken – en vecka (heltid) ger då alltså 3h 37min i ledig tid. Arbetar man hela perioden som avtalet är tecknat för innebär det en total ledig tid på 83h 20min.
Båda ersättningarna, den ekonomiska- samt tidsersättningen, utges endast för faktiskt arbetad tid – semester, sjukfrånvaro samt övrig eventuell frånvaro innebär avräkning.