Aktuellt om semester i Region Sörmland

Här finns kort information om läget kring semester i Region Sörmland.

Just nu är det många frågor kring vad som sker avseende semester för Vårdförbundets medlemmar med anställning inom Region Sörmland.

Senaste veckorna har delar av Vårdförbundets lokala avdelningsstyrelse haft möten med arbetsgivaren kring förläggning av huvudsemestern, eventuell ersättning om semestern läggs utanför sommarmånaderna, underrättelse av när man erhåller semester m.m.

Det som, än så länge, överenskommits, är att meddelande om semesterns förläggning kan meddelas så sent som en månad innan dess påbörjande.

I övrigt fortsätter diskussioner med arbetsgivaren. Vi återkommer när vi har mer information.

Vårdförbundet avdelning Södermanland