Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Senaste nytt från avdelning Skåne

Sommaren går mot sitt slut och här kommer höstens första nyhetsbrev från avdelning Skåne. Du har väl inte glömt att anmäla dig till årsmötet den 26 september?

Vad händer i avdelning Skåne?

Nu kör styrelsen igång sina besök på sjukhusen igen efter sommaren. Vi vill gärna träffa dig som medlem oavsett om du jobbar privat, i kommunen eller i regionen, är student, pensionär eller arbetslös. Det kan vara allt från litet till stort eller att du bara är nyfiken på vilka vi är.

Närmast på tur står Malmö den 18 september, då finns vi på plats mellan klockan 13:00-15:00 på Vårdförbundets expedition på Jan Waldenströms gata 5, 5:e våningen.

Välkommen till årsmöte!

Årets årsmöte äger rum på Statt i Hässleholm den 26 september och inleds med middag och mingel. Ett bra tillfälle att träffa andra medlemmar, få veta vad som bestämdes på kongressen, påverka vad vi i Skåne ska arbeta med nästa år och träffa våra två skånska förbundsstyrelseledamöter.

Har du inte anmält dig hinner du fortfarande via Årsmöte 2018

Om du är intresserad av att följa styrelsens interna arbete i form av våra styrelsemötesprotokoll, är du hjärtligt välkommen upp till kansliet på Amiralsgatan 20, 2:a våningen, i Malmö.

Politikerträffar

Under våren och sommaren har styrelsen träffat de ledande politikerna i Skåne från de flesta partier. Vi pratar då om vad våra fyra yrkesgrupper behöver för att vilja stanna på arbetsplatsen och i yrket. Vi pratar om villkor i form av bra arbetsmiljö, med hälsosam arbetsbelastning, bra arbetstider med tid för återhämtning och såklart pratar vi lön.

Vårdförbundets grupper är fortfarande felavlönade med tanke på akademisk utbildning, ansvar och att det är legitimerade yrken. Vi ser att lönen är en nyckelfråga för att man ska vilja stanna på arbetsplatsen och i yrket. Lön är en prioriterad för Vårdförbundet och vi fortsätter driva den både gentemot politiker och arbetsgivare.

Vad får jag säga till media?

För oss som arbetar inom hälso- och sjukvården är det självklart att det är sekretess och tystnadsplikt som gäller kring enskilda vårdtagares eller deras närståendes hälsotillstånd samt annan personlig information.

Men vad gäller för övrigt?
Arbetar du inom offentlig verksamhet går du helt under yttrandefriheten som kort innebär att varje medborgare har yttrandefrihet gentemot det allmänna (2 kap. 1 § regeringsformen). Med det allmänna avses till exempel stat, kommun och landsting. Alltså du har rätt att muntligen eller skriftligen tala om vad du tycker.

Om du däremot är anställd i privat verksamhet kan yttrandefriheten vara begränsad av en ömsesidig lojalitetsplikt mellan arbetsgivaren och den anställde. Lojalitetsplikten behöver inte vara särskilt reglerad i avtal eller liknande, utan gäller underförstått för anställningen.

Däremot har det den 1 juli 2017 införts meddelarskydd (efterforskning- och repressalieförbud) för anställda i offentligt finansierad privat utförd vård, skola och omsorg. Det innebär att

alla har rätt att lämna uppgifter för offentliggörande i media (inte sekretessbelagda uppgifter). Alla har rätt att vara anonyma när de kontaktar media och det är inte tillåtet för media att lämna ut namnen på någon som lämnat information.

Inom offentlig verksamhet och offentligt finansierad privat vård, skola och omsorg får arbetsgivaren inte försöka ta reda på vem som lämnat en uppgift till media och de får inte heller bestraffa den som lämnat uppgifter till media. Skulle detta trots allt hända rekommenderar vi att du kontaktar Vårdförbundet direkt 0771-420 420 för stöd och hjälp.

Styrelsen
Vårdförbundet avdelning Skåne

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -