Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Senaste nytt i Skåne

Till helgen är det första advent. Vi närmar oss december och den mysiga julen står för dörren. Kanske i vanliga fall, men inte i år. Ovissheten och oron är stor och frågorna är många. Det enda vi vet är att vi befinner oss i en pandemi och inget är som vanligt.

 

Tillfälliga förflyttningar under Pandemin

När du skriver på ditt anställningsavtal gör du en överenskommelse som har stor betydelse för hur din arbetsskyldighet ser ut hos arbetsgivaren.

De flesta har ett anställningsavtal som beskriver grundläggande yrkestitel och befattning. Det är de normalt förekommande arbetsuppgifter som du är skyldig att utföra. Ofta finns en ytterligare avgränsning, till exempel för närvarande placerad på XX enheten. Detta innebär att du kan bli förflyttad med samma typ av arbetsuppgifter till en annan enhet. Arbetsgivarens rätt att fördela och leda arbetet är stark, och skyddet som finns för dig är att arbetsgivaren ska förhandla förflyttningen med Vårdförbundet.

Vårdförbundet och Region Skånes förvaltningar SUS, Nordost och Nordväst har gjort överenskommelsen att under pågående pandemi, ha en process som innebär att du och din chef ska ha ett samtal om vad du behöver i samband med en tänkt förflyttning. Ni ska ta upp vad som är viktigt för dig och vilka förutsättningar du har behov av, för att känna dig bekväm och trygg i dina nya arbetsuppgifter. Det kan vara introduktion och bredvidgång, arbetstider och scheman, ersättningar för till exempel transportbehov som förändras, p-avgifter eller att du inte har barnomsorg vid vissa tillfällen, vem din chef blir samt hur länge överenskommelsen ska gälla.

Detta är sådant vi vet att du själv kan planera för och diskutera med din chef. Överenskommelsen ska dokumenteras. Det är det här vi avser med frivillighet. Klarar ni det, avstår Vårdförbundet förhandling.

Kommer ni inte överens ska arbetsgivaren påkalla förhandling med Vårdförbundet, i de fall man avser förflytta dig med stöd av sin arbetsledningsrätt. Resultatet kan i många fall bli att du har arbetsskyldighet och måste acceptera förflyttningen under en tid. Har du ett avvikande anställningsavtal som visar en annan typ av anställning, kanske inte arbetsskyldigheten finns i den nya placeringen. Detta får förhandlingen visa. Ditt anställningsavtal styr.

Ibland blir det snabba förändringar. Om du blir beordrad ska Du aldrig vägra arbeta, men du ska tydligt säga vilka behov du har för att kunna arbeta patientsäkert. Både beordringen och ditt svar med vilka behov du ser är nödvändiga, menar Vårdförbundet ska vara skriftliga. Detta blir ett viktigt underlag om vi behöver pröva frågan i efterhand. I ett sådant läge ska du kontakta Vårdförbundet Direkt som gör en bedömning om arbetsskyldighet finns för dig. Skulle vi göra bedömningen att arbetsgivaren har gjort fel kan vi påkalla en förhandling i efterförloppet.

 

Gravid och Covid -19

Vårdförbundet i Värmland har drivit frågan kring huruvida du som gravid ska arbeta med patienter med misstänkt eller konstaterad smitta.

Arbetsmiljöverket har nu slagit fast att det ska du inte. Det finns fortfarande inte så mycket forskning kring hur den gravida kvinnan och/eller fostret påverkas av en infektion, men arbetsmiljöverket menar att då ska försiktighetsprincipen gälla.

Arbetsgivaren måste göra en riskbedömning för varje gravid kvinna och sätta in åtgärder för att du inte ska riskera utsättas för smitta. Att få tillgång till skyddsutrustning är inte tillräckligt. Detta beslut kommer nu att bli vägledande i hela landet.

Arbetsmiljöverket ser så allvarligt på det att arbetsgivaren (Region Värmland) får betala ett vite på 150 000 kronor för varje tillfälle en gravid arbetstagare, som har informerat sin arbetsgivare om graviditeten, arbetar med patienter som är bekräftat eller misstänkt smittade av Covid-19.

 

FAQ kring Covid -19 i arbetslivet

På Vårdförbundets webbplats finns en särskild FAQ kring Covid 19 och ditt arbetsliv. Här kan du bland annat läsa om vad som gäller när du behöver vara hemma med symtom, men inte är sjuk. Arbetar du inom kommun, region eller Sobona kan du har rätt att vara hemma med full lön.

Läs mer i FAQ - covid-19 och ditt arbete

 

Sparade semesterdagar – vad gäller?

Eftersom året inte blivit som tänkt kanske du kommer att ha mer än 30 sparade semesterdagar vid årets slut. Arbetsgivaren har en skyldighet att tillsammans med dig, komma överens om hur dina semesterdagar ska läggas ut för att du inte ska få för många sparade dagar. Semestern är viktig för att ge möjlighet till återhämtning och förebygga ohälsa. Kollektivavtalet för dig som arbetar inom kommun, region eller Sobona säger följande;

Betald semesterdag, som inte kunnat läggas ut under semesteråret överförs till nästa semesterår som sparad semesterdag, om inte annat överenskoms med arbetstagaren. Om antalet sparade semesterdagar därigenom skulle överstiga 30 utges i stället kontant ersättning med semesterlön för sådan semesterdag, om inte annat överenskoms med arbetstagaren.

Det innebär att vill du inte få utbetalt överskjutande semesterdagar i pengar måste du ta upp det med din chef och komma överens. Om ni kommer överens är det viktigt att överenskommelsen dokumenteras. Ni bör även göra en planering för hur du ska kunna ta ut fler semesterdagar under nästa år. Arbetsgivaren kan säga nej till en överenskommelse och betala ut överskjutande dagar i pengar.

 

Digitalt medlemsmöte – det nya sättet att mötas

Vårdförbundet vill fortfarande träffa dig som är medlem! Vi erbjuder digitala medlemsmöten på din arbetsplats. Passa på att ställa era frågor eller diskutera era funderingar. Vårdförbundet och vi vill vara där och mötas!

Fyll i ansökan om arbetsplatsbesök här

 

Mössa från Vårdförbundet

Vilken härlig respons det blev över att få en unik mössa från Vårdförbundet! Tack till alla som visat intresse. Nu går det att se mössor på många olika håll i Skåne!

 

November är vår synlighets- och rekryteringsmånad

Det är fortfarande några dagar kvar i november och vi går in i slutspurten av Vårdförbundets nationella synlighets- och rekryteringmånad.

Du har alltså några dagar kvar, den här omgången, att få ett extra tack om du rekryterar en ny medlem. Både du och den nya medlemmen (som är yrkesverksam) får varsitt fint gåvokort från Delicard (värde 145 kr/st).

Kom ihåg att de 3 första månaderna är gratis för nya medlemmar. Under månadens tre första veckor rekryterades 41 nya yrkesverksamma medlemmar och 17 studentmedlemmar. Välkomna!

Vi i avdelningsstyrelsen hoppas att fler vill Bli en av oss. Du har väl sett kampanjen i sociala medier?


Statsbidrag med fokus på välfärden

Vårdförbundet har skickat brev till samtliga ordförande i kommunstyrelserna i Skåne med frågor om hur man tänker använda de extra pengarna, som regeringen ger till vård och omsorg. Följande frågor har ställts;

  • Hur planerar ni att använda detta tillskott av pengar?
  • Hur kommer pengarna att säkra rätt och trygg vård för kommunens medborgare?
  • Hur kommer pengarna att användas till specialistutbildning för sjuksköterskor?
  • Hur attraherar ni, med hjälp av dessa pengar, fler sjuksköterskor att söka arbete i er kommun och att stanna?

Malmö, Osby, Tomelilla och Ängelholm har svarat på frågorna. Däremot har Eslöv, Hässleholm, Höör, Lund, Trelleborg och Östra Göinge svarat att de inte kan svara på frågorna nu. Övriga 23 kommuner har inte svarat överhuvudtaget.


Även regionen har fått högre statsbidrag, bland annat för att kunna omhänderta den uppskjutna vården. Regionstyrelsens ordförande har fått följande frågor;

  • Hur planerar ni att använda detta tillskott av pengar?
  • Hur kommer pengarna att säkra rätt och trygg vård för regionens invånare?
  • Hur kommer pengarna att användas till specialistutbildning för sjuksköterskor?
  • Hur attraherar ni, med hjälp av dessa pengar, fler barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor att söka arbete i regionen och att vilja stanna?

Vi har inte fått något svar av Carl-Johan Sonesson.

 

När du behöver stöd och hjälp

Tänk på att du alltid kan kontakta Vårdförbundet direkt när det är något du undrar över eller behöver hjälp.

Kontakta Vårdförbundet Direkt

 

Följs oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Där hittar du alltid senaste nytt från Skåne.

Facebook

Instagram

 

Var rädd om dig och alla människor i din närhet, DU är viktig!

Önskar dig en fin första advent,

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne


Du får gärna skriva ut det här brevet och sätta upp på arbetsplatsen. Har du en kollega som är medlem och inte får brevet? Be kollegan uppdatera sina uppgifter och kanske lämna sin privata e-postadress!

Uppdatera uppgifter

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -