Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Senaste nytt från avdelning Skåne

Vad gör avdelningsstyrelsen i mars? Senaste nytt om lönerevisionen 2020 för kommun, landsting/region och Sobona, HÖK -19, Verktygslådan Vi och mycket annat kan du läsa om här.

Vad gör avdelningsstyrelsen i mars?

Under månaden är det fortsatt mycket arbete och fokus på lön, både gentemot arbetsgivare, förtroendevalda och medlemmar. Styrelsen finns med i utbildningarna för förtroendevalda kring lön, löneavtal och lönekriterier.

Ordförande har ordet

Nytt för i år är att det ca en gång i månaden kommer ett inlägg/krönika från ordförande kring olika aktuella ämnen. Senast handlade det om särskilt yrkesskickliga och finns att ta del av här Ordförande har ordet. Det blev det mest delade och lästa inlägget när det publicerades, i hela landet.

Löneavtal för kommun, landsting/region och Sobona, HÖK -19

Nu är lönerevisionen för 2020 i full gång. Hos vissa arbetsgivare är överläggningarna för 2020 avklarade och på andra håll är de inte påbörjade.

Vi fortsätter där vi slutade och utgår från intentionen med avtalet. Vårdförbundets mål med HÖK -19 är att särskilt yrkesskickliga ska få 10 000 kronor mer i månaden under avtalsperioden. Vår bedömning är att det handlar om var fjärde barnmorska, biomedicinsk analytiker, röntgensjuksköterska och sjuksköterska. Det är ett mål vi måste hålla i för att nå målet om en lönespridningskvot på 2,0, vilket innebär på sikt att den som är erfaren ska ha dubbelt så hög lön som den som är ny och mindre erfaren i yrket. På så sätt ges möjlighet för alla medlemmar att kunna göra lönekarriär i yrket över tid.

Lönekriterier är a och o för att kunna ha en individuell och differentierad lönesättning. De är nödvändiga för att kunna ha en tydlig och förutsägbar lönesättning där medarbetaren förstår varför de fått den nya lönen och för att kunna förstå vad som krävs för att få ett högre påslag. I år finns det inte någon ursäkt för att inte ha lönekriterier!

Vill du veta hur det gick för Region Skåne hittar du de olika protokollen här Regionövergripande löneöverläggningen klar

HIA i Ystad – ett gott exempel

Vårdförbundets nationella kommunikationsavdelning har uppmärksammat och gjort en film om HIA i Ystad. I filmen framgår det tydligt hur viktigt det är att ha en engagerad förtroendevald, engagerade medlemmar och hög anslutningsgrad. Hur ser det ut på din arbetsplats? Se filmen här HIA i Ystad

Verktygslådan Vi!

Vårdförbundet arbetar kontinuerligt med att underlätta uppdraget för alla förtroendevalda. Ett sätt är Verktygslådan Vi! Verktygslådan Vi innehåller kunskapsmaterial, handfasta tips, förslag på upplägg/frågor till medlemsmötet, förslag på länkar och mycket mer. Är du nyfiken går det bra att titta in Verktygslådan Vi

Arbetsmiljö

Arbetsmiljön för Vårdförbundets yrkesgrupper har förändrats de senaste decennierna. Digitaliseringen av vården samt riktningen mot ett mer personcentrerat arbetssätt i vården har blivit mer intressanta område för forskare utifrån arbetsmiljöperspektivet.

Här finns två exempel på forskning som gjorts eller har påbörjats i samarbete med AFA:

1. Gudbjörg Erlingsdóttir, universitetslektor och docent i arbetsmiljöteknik vid Lunds tekniska högskola, har under 3 års tid, tillsammans med doktoranden Lena Petersson studerat ”Hur Digitalisering av sjukvården påverkar arbetsmiljön”

2. Professor Inger Ekman och postdoc Cornelia van Diepen vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt Gunnel Hensing, professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet ingår i ett projekt som ska pågå under två år. Projektet heter ”Hur påverkar ett personcentrerat arbetssätt sjukvårdspersonalens arbetstillfredsställelse, arbetsstress och psykosocial arbetsmiljö?" 

Reload - så blir du återhämtningssmart

Välkommen på inspirationsföreläsning med Henrik Fexeus, i samarbete med Danske Bank, 19 mars biograf Royal i Malmö.

I en värld som snurrar allt snabbare är det lätt att tappa fotfästet. Men stress i sig behöver inte vara farligt. Det farliga är att inte återhämta sig. Och det är just återhämtningen som tyvärr många missar. Läs mer Reload - så blir du återhämtningssmart

Med vänlig hälsning

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

Du får gärna skriva ut detta brev och sätta upp på arbetsplatsen. Har du en kollega som är medlem och inte får brevet? Be hen att uppdatera sina uppgifter och lämna sin privata mailadress via Ändra uppgifter

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -