Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej alla Vårdförbundare i Skåne

Vad händer i avdelning Skåne?

Styrelsen kommer på besök

Under året kommer styrelsen att besöka de orter där regionen har sjukhus. Vi vill gärna träffa dig som medlem oavsett om du jobbar privat, i kommunen eller i regionen! Det kan vara allt från litet till stort eller att du bara är nyfiken på vilka vi är.

I mars var vi i Trelleborg där vi var runt på olika enheter samt fanns tillgängliga för besök. Närmast på tur står Landskrona den 17 april, då finns vi på plats mellan klockan 13:00-15:00 i lokalen Ven på Landskrona lasarett, Vattenverksallén.

Avdelning Skånes årsmöte

Vårdförbundet avdelning Skånes årsmöte kommer att äga rum den 26 september på kvällen, så boka gärna in datumet redan nu.

Kongressen

Vårdförbundets kongress, som äger rum vart fjärde år, är den 14-17 maj i år. Under kongressen kommer det att behandlas motioner, propositioner och val som kommer att vara styrande de närmaste fyra åren.

Du som medlem är hjärtligt välkommen på medlemsmöten med Skånes kongressombud för att ge input och diskutera inför kongressen. Mötena kommer att äga rum den 16-25 april och mer information och inbjudan hittar du via länken Påverkansmöjligheter inför kongressen

Information och handlingar inför kongressen finner du via länken Kongressen.

Pension

Styrelsen har startat om samarbetet med Folksam och har en ny kontaktperson Maria Bolin maria.bolin@folksam.se

Folksam hjälper oss i försäkringsfrågor och startar redan nu i april med utbildningsträffar för dig som snart tänker gå i pension. Mer information samt hur du anmäler dig hittar du via
länken Pensionsinformation med Folksam

Har du frågor kan du kontakta Anna i styrelsen anna.hansson@vardforbundet.se

Vi har diskuterar "andra chansen" med Folksam för dig som tackade nej till en försäkring du kanske kommit på att du vill ha eller behöver.

En annan vård är möjlig

Vårdförbundet ställer sig bakom "En annan vård är möjlig" (EAVÄM) i sina krav för en bättre vård, de arrangerar en demonstration på Mors dag den 27 maj kl 14:00 med start på Gustav Adolfs torg och en av talarna är Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro. Ni kan läsa mer om demonstrationen på EAVÄM sida på Facebook.

Barnvagnsfika

Har du koll på vad som gäller vid föräldraledighet? Alla som vill veta mer om föräldraledighetslagen är välkomna!

Vårdförbundet bjuder in dig som är förälder, blivande förälder eller bara är intresserad av att veta mer om föräldraledighetslagen. Ta gärna med dig ditt/ dina barn. Vi bjuder på fika!

Det är drop-in mellan klockan 09.00-11.00 alternativt 13:00-15:00, men kom ihåg att anmäla dig.

Semestertider

Snart kommer många av oss att få en välförtjänt sommarsemester. Men det finns många frågor kring semestern. Här svarar vi på de vanligaste frågorna som brukar komma till oss.

Svaren här är generella, så det kan finnas andra riktlinjer på din arbetsplats. Kontrollera alltid med din arbetsplats vad det är som gäller för dig i ditt kollektivavtal. Om du inte hittar svaren här nedan eller om du har följdfrågor kan du alltid ringa till Vårdförbundet Direkt 0771-420 420.

Kom ihåg att:

  • Enligt semesterlagen har alla rätt till 25 dagars semesterledigt per år. Semesterrätten finns också reglerad i kollektivavtalen.
  • När du är ledig behöver du inte vara tillgänglig för din arbetsgivare.
  • Det är arbetsgivaren som har ansvaret för verksamheten.
  • Lagar och förordningar ändras inte sommartid. Patienters rätt till vård och anställdas rätt till bra arbetsmiljö gäller året om.
  • Är du nyutexaminerad och ska jobba din första sommar? Begär en strukturerad yrkesintroduktion! Det är ofta stora skillnader mellan utbildningen och din nya arbetsplats. Kombinationen att bära på ny kunskap och samtidigt vara prakisk oerfaren kan vara svår.

Semesteransökan och beslut om semester

I landsting, region och kommun är utgångspunkten att du ska få besked så snart som möjligt efter det att semesterlistorna är godkända och fastställda.

Om arbetsgivaren fattat ett beslut utan överenskommelse med dig eller Vårdförbundet, gäller semesterlagens bestämmelse att arbetsgivaren ska ge besked om din semester senast två månader före ledighetens början.

I privat sektor gäller semesterlagen enligt ovan.

Läs mer på Inför sommarsemestern

Region Skåne

Vårdförbundet har figurerat en del i lokal media den senaste tiden med anledning av att Östra Skånes läkarförening anser att sjukhuschefen i Kristianstad måste vara läkare. Detta är inte något vi som förbund kan låta passera utan att protestera.

Vårdförbundet anser att det är viktigare med goda ledaregenskaper än vilken yrkesbakgrund personen har. Att yrket skulle vara viktigast anser vi är en förlegad och hierarkisk syn som inte hör hemma i en modern organisation.

I moderna organisationer arbetar vi i team tillsammans med patienten, där alla är viktiga. Sjukhuschefen ska inte arbeta kliniskt utan ska leda organisation och få alla professioner att växa och göra sitt bästa för patienten.

Att bidra till en organisation som kan utvecklas och förbättras med fokus på patientens bästa, ur ett helhetsperspektiv och inte enbart en medicinsk diagnos.

Att bidra till att alla medarbetare känner sig sedda och viktiga, inte bara en yrkesgrupp. Det finns många bra kandidater både bland våra yrkesgrupper men självklart också inom andra professioner. Att säga att det måste vara en läkare är att begränsa sig och inte se till helheten, anser vi.

Privata

Våra medlemmar har uppmärksammat att fel OB har betalats ut. En uppmaning till er alla är att kontrollera era lönespecifikationer så att ni fått rätt ersättning. Om det ej stämmer kontakta förtroendevalda på er arbetsplats.

För att öka insynen och möjliggöra påverka är det viktigt inom dom privata företagen att vi har förtroendevalda på alla arbetsplatser och alla ledningsnivåer och att det finns huvudskyddsombud/förtroendevald på olika ledningsnivå. Vårdförbundets styrelse utdelar mandat efter dialog med förtroendevalda.

Nya huvudskyddsombud är;
Åke Neman Samariten Ambulans

Bolagsstyrelserepresentant
Gun-Britt Saros Aleris 180305-190531

Kommuner

Våra förtroendevalda har uppmärksammat att fel OB har betalats ut av en kommun som använder HEROMA lönesystem. En uppmaning till er alla är att kontrollera era lönespecifikationer så att ni fått rätt ersättning. Om det ej stämmer kontakta förtroendevalda på er arbetsplats

0-tillägg tid

31/3 2017

2018

0-tillägg tid A

103,70 kr/124,50

105,80 kr/127 kr

0-tillägg tid B

53 kr/61 kr

54,10 kr/62,20 kr

0-tillägg tid C

45,40 kr

46,30 kr

0-tillägg tid D

21,50 kr

21,90 kr

 

För att vi skall kunna påverka på alla nivåer vill vi att det skall finnas förtroendevalda på alla arbetsplatser och att det finns huvudskyddsombud/förtroendevald på förvaltningsnivå/kommunledningsnivå. Vårdförbundets styrelse utdelar mandat efter dialog med förtroendevalda.

Nya huvudskyddsombud:

Torgny Öhrn Helsingborg kommun
Lotta Bengtsson Hässleholms kommun (omsorgsförvaltningen)Sofia Block Bromölla Kommun
Maria Pedersen Bromölla Kommun
Ann Fricke Båstad Kommun
Marlene Paulsson Båstad Kommun
Sofia Adolfsson Bjuvs Kommun
Lena Andersson Svalöv Kommun
Jennie Hantoft Svalövs Kommun
Beatrice Wallden Sjöbo Kommun

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -