Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Senaste nytt från avdelning Skåne

Vårdförbundet arbetar för dig som medlem och just nu är situationen i vården något ingen av oss varit med om tidigare - varken du eller vi. Läget kan snabbt förändras och vi får hela tiden uppmaningar om behov av förändring i verksamheten.

 

Corona

En del saker börjar falla på plats på arbetsplatserna. Men fortfarande behöver du vara observant på att det finns skyddsutrustning och att den är lätt att tillgå när den behövs. Du ska inte behöva äventyra din egen hälsa i arbetet med patienter med misstänkt eller konstaterad smitta av Covid-19.

Skyddsombuden har en otroligt viktig roll när det gäller arbetsmiljöarbetet. De har mandat att kräva åtgärder av arbetsgivaren, både när det gäller till exempel skyddsutrustning och arbetsbelastning. Det har tagits fram olika stöddokument, både lokalt och nationellt för att underlätta uppdraget och Vårdförbundet finns hela tiden som stöd. Det är viktigt att du vet vem som är din närmaste kontaktperson, antingen huvudskyddsombud eller styrelseledamot. 

Läs mer på Vårdförbundets webbplats  - FAQ om Covid-19 och ditt arbete. 

Begäran om åtgärder enligt arbetsmiljölagen

Den 8 april överlämnade vårt regionövergripande huvudskyddsombud en begäran till regiondirektören Alf Jönsson om följande åtgärder, enligt Arbetsmiljölagen 6 kap. 6a.§

  • att en regional riskbedömning kring de regionövergripande riktlinjerna för vårdhygieniska rutiner genomförs tillsammans med skyddsombuden.
  • att arbetsgivaren ska redovisa vilket evidensbaserat underlag som beslutet om avståndet på två meter vid patientnära vårdarbete bygger på, samt presentera hur riktlinjerna ska kunna efterlevas.
  • att regelbundna rapporter där lagerhållning och försörjning av personlig skyddsutrustning redovisas.
  • att det ska finnas tydliga direktiv angående vem som avgör vilken skyddsutrustning som rekommenderas vid olika typer av arbete.

Arbetsgivaren återkom redan dagen efter och bjöd in till en regionövergripande riskbedömning om ökade belastningar i arbetsmiljön kopplade till Covid-19.

Riskbedömningen med handlingsplan för hur man kan åtgärda riskerna är nu genomförd. Det känns som regionen verkligen lyssnat in dig som medlem och den oro som finns ute i verksamheterna. Nu återstår att arbeta lokalt med efterlevnaden av den framtagna handlingsplanen, och här har vi och skyddsombuden ett stort jobb framför oss.

Riskbedömningen följs upp veckovis vid den regionövergripande skyddskommittén. Arbetsgivaren har även svarat på våra andra tre punkter. Vi har dock begärt ett skriftligt, mer utförligt och underbyggt svar än det vi fick till oss vid riskbedömningen. Fortsättning följer!

#Tacka med lön

Många visar sin tacksamhet för vården på olika sätt, men de som främst borde tacka – arbetsgivarna – gör det med nedskärningar. Kampanjen #Tacka med lön ger människor möjlighet att tacka, men även att sätta press på staten, SKR och regionerna att göra vad de kan för att förbättra dina villkor.

Var med och påverka - skriv under! #Tacka med lön.

Digitalt medlemsmöte

I tider när vi håller avstånd behövs nya lösningar för att mötas! Vi erbjuder oss att vara med på era medlemsmöten på arbetsplatsen digitalt, exempelvis via Skype. 

Boka ett digitalt medlemsmöte?
Du som är anställd i Region Skåne, skicka e-post till vardforbundet.supportutbildning@skane.se

Du som har en annan arbetsgivare kontaktar oss via info.skane@vardforbundet.se 

Tillsammans bestämmer vi en tid som passar och vad mötet ska handla om. Det kan vara många frågor och ämnen ni vill diskutera med Vårdförbundet och vi vill vara där och möta er!

Vårdförbundet Direkt

Vårdförbundet Direkt finns för dig som medlem när du har en fråga eller fundering och det går bra att kontakta dem antingen via telefon eller e-post.

Kontaktuppgifter och öppettider till Vårdförbundet Direkt.

Ordförande har ordet

Nytt för i år är att cirka en gång i månaden, publiceras ett inlägg eller krönika från vår ordförande, på Vårdförbundets webbplats. Det handlar om aktuella ämnen och senast fick du läsa om styrkan av att vara många.

Missade du det senaste inlägget - Det finns att läsa här

 

Var rädd om dig och alla människor i din närhet - du är viktig!

Hoppas du får möjlighet att njuta av våren,

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -