Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej alla Vårdförbundare i Skåne

I ett försök att vara mer transparent till er medlemmar i avdelning Skåne, kommer Vårdförbundets avdelningsstyrelse att skicka ut nyhetsbrev en gång i månaden. Detta är det första brevet för i år och är därför lite längre.

Att jobba i styrelsen är varierande, allt från verksamhetsplanering, ekonomi och visioner till lobbyverksamhet inom våra fyra yrkesområden (legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor samt våra studenter).

Idag är vi över 114 000 medlemmar samlade i vårt gemensamma yrkes- och fackförbund. Tillsammans utvecklar vi vården, arbetar för ett hållbart yrkesliv och för bra villkor.

Vårdförbundets uppdrag, som det beslutats genom stadgarna, är att vi med utgångspunkt i våra grundläggande värderingar ska:

  • Utveckla och stärka yrket samt främja den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll.
  • Förbättra individernas och kollektivets villkor och förutsättningar för yrket och möjligheter till utveckling i arbetslivet.
  • Påverka utvecklingen av hälso- och sjukvården på arbetsplatsen, lokalt regionalt, nationellt och internationellt.
  • Påverka utvecklingen i samhällsfrågor.

Vi har drivit utvecklingen av professionerna; kämpat för utbildningar, för mer forskning, för högre lön, tid för återhämtning och bättre arbetsmiljö. Alla våra yrken har nu legitimation. Legitimationen är det viktigaste beviset på vår kunskap och lämplighet att arbeta i vården. Den är också ett tecken på att samhället erkänner att våra yrken kräver spetskompetens.

Det här vill Vårdförbundet

Sammanfattningsvis och övergripande vill vi:

  • Utveckla vården och göra den säker
  • Arbeta för en personcentrerad vård
  • Arbeta för ett hållbart yrkesliv
  • Arbeta för högre löner och bättre arbetsvillkor

Vad händer i avdelning Skåne?

Under året kommer styrelsen att besöka de orter där regionen har sjukhus. Vi vill gärna träffa dig som medlem oavsett om du jobbar privat, i kommunen eller i regionen! Det kan vara allt från litet till stort eller att du bara är nyfiken på vilka vi är. I februari var vi Hässleholm och passade på att gå en runda på sjukhuset och fick besök av medlem från Hässleholms kommun. Närmast på tur står Trelleborg den 21 mars, då finns vi på plats mellan klockan 13:00-15:00 i diabeteslokalen, Frans Malmrosgatan 4 A.

I början av februari var alla kongressombud och ersättare inbjudna till möte. De 22 kongressombuden och 12 ersättarna valdes på årsmötet i september 2017 och kommer att representera Skåne vid kongressen den 14-17 maj i år. Då det är många nya ombud handlade kvällen till stor del om hur kongressen går till och annat praktiskt. Det planerades även för medlemsmöten på nio orter i Skåne dit alla medlemmar är välkomna för att ge input och diskutera inför kongressen. Mötena kommer att äga rum den 16-25 april och mer information och inbjudan kommer. Du kan redan nu gå in via länken kongressen och läsa mer.

En av våra ambitioner är att stärka och få fler förtroendevalda på arbetsplatserna samt att vi skall bli fler medlemmar (vi är ca 13600 medlemmar i Skåne) oavsett arbetsgivare.

Under våren träffar vi politiker samt ordföranden i olika politiska nämnder för att påverka utvecklingen av våra förutsättningar att kunna arbeta ett helt yrkesliv och vara rätt värderade.

Region Skåne

Vårdförbundet har drivit en så kallad central förhandling gentemot ASIH/palliativa enheterna i Helsingborg och Ängelholm. Arbetsgivaren vill förändra sjuksköterskornas arbetstidsmått som de har i sina anställningsavtal och/eller arbetat under i många år till det sämre, vilket vi motsätter oss. I skrivande stund har vi haft ett möte men protokollet är inte underskrivet så vi får se vad som händer i frågan. En annan central förhandling som Vårdförbundet nyligen kallat till gäller arbetstidsförläggningen för sjuksköterskor/distriktssköterskor inom primärvården i Hässleholmsområdet. Här gäller det att arbetsgivaren vill tvinga in dom att arbeta helger, vilket flertalet inte har i sina anställningsavtal. Här har vi inte träffats ännu, och får därför se hur det går.

Förhandlingar pågår mellan Region Skåne och Vårdförbundet gällande arbetstidsavtal för hälsosamma arbetstider med tid för återhämtning efter nattarbete. De verksamheter som man just nu har pågående förhandlingar kring är akut/barnakut, IVA/postop och neonatal. Arbetsgivaren har i dagarna skickat en så kallad förhandlingsframställan till Vårdförbundet gällande operation/anestesi och där har dialogen precis startat.

Regionerna och landstingen i södra sjukvårdsregionen träffas regelbundet i dialog om olika former av samarbete kring till exempel olika typer av operationer och nu även om kompetensförsörjning. Vårdförbundet finns med i deras fackliga referensgrupp och var närvarande vid ett möte i Hässleholm. Fokus vid detta möte var diskussioner kring hur man kan underlätta för medarbetare att arbeta på mer än en plats och möjligheterna att låna spetskompetens av varandra. Från Vårdförbundets sida tryckte vi på att det handlar mycket om villkoren på både kort och långsikt.

Privata

Under våren och höst kommer vi att genomföra en hel del arbetsplatsbesök för att gå igenom arbetsmiljön, arbetstidsavtal, värva medlemmar och förtroendevalda med mera och först ut är ett besök hos Samariten, senare Fogdaröd Omsorg, Vård och Utbildning och Förenade Care.

Vårdförbundet är även värdavdelning för Förenade Care, Diaverum och Aleris och vi har bjudit in förtroendevalda till möte i mitten av mars.

Kommun

Vårdförbundet håller på med en inventering i alla Skånes 33 kommuner, kring hur det ser ut för våra medlemmar som arbetar natt t.ex. arbetstidsmått. Vi har även skickat inbjudan till samtliga kommuner för uppföljning kring lokala avtal och stämma av deras vilja för att teckna AST (akademisk specialisttjänstgöring) och såklart teckna om de är intresserade. Vi kommer att genomföra en rad medlemsmöten i kommunerna. Hör gärna av dig om du vill att vi kommer till just din arbetsplats!

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -