Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Nyhetsbrev juni månad

Vad händer i avdelning Skåne?

Träffa styrelsen för avdelning Skåne

Under året kommer styrelsen att besöka de orter där regionen har sjukhus. Vi vill gärna träffa dig som medlem oavsett om du jobbar privat, i kommunen eller i regionen! Det kan vara allt från litet till stort eller att du bara är nyfiken på vilka vi är. I maj var vi i Ystad där vi var runt på olika enheter, men fanns även på plats för drop-in. Under sommaren har vi uppehåll med de besöken och först på tur i höst är Malmö den 18 september.

Kongressen

Under fyra intensiva dagar ägde årets kongress rum i Uddevalla. Vi har 22 kongressombud från Skånes alla hörn som var med och tog beslut kring över 200 motioner och flera propositioner. Vad som bestämdes kommer att presenteras under olika möten under hösten. Är ni på din arbetsplats intresserade kommer vi gärna ut och berättar om det under ett medlemsmöte.

Skåne fick flera personer invalda i nationella sammanhang, Madelene Meramveliotaki som är röntgensjuksköterska och Marie-Charlotte Nilsson som är barnmorska blev invalda i förbundsstyrelsen och Johanna Ödell som är sjuksköterska blev invald i den nationella valberedningen.

Möten med partiledare i Skåne

Under våren och försommaren träffar vi i avdelningsstyrelsen de olika partiledarna i Skåne och pratar bland annat om vilka förutsättningar Vårdförbundets medlemmar har på jobbet och vilka villkor vi ser behövs för att man ska vilja stanna kvar på arbetsplatsen. Vi pratar alltså om lön, arbetsmiljö, arbetsbelastning, stress, arbetstider och AST (= betald specialistutbildning).

Årsmöte 2018 avdelning Skåne

Årsmöte den 26 september, Hotell Statt i Hässleholm, Avprickning, mat och mingel från klockan 16:30 och årsmötet startar klockan 18:00. Save the date! Kallelse till årsmötet kommer.

Start av inlämning av motioner till årsmötet är också på gång, så börja att fundera och skriva. Det kommer att finnas en mall på avdelning Skånes webbsida om detta, men mer information kommer. 

Internationellt Studiebesök 7-8 juni

7-8 juni var Vårdförbundet avdelning Skåne värd för representanter från Tyskland, Norge och Danmark. Tillsammans deltog vi i ett kunskapsutbyte gällande sjuksköterskornas grundutbildning ,specialistutbildning, lönenivåer, utvecklingsmöjligheter, med mera.

Styrelseledamoten Monica Rat  representerade Vårdförbundet avdelning Skåne och ansvarade för organisering och planering av dessa två dagar. Med sig under dagarna hade hon Pernilla Knutsson teamledare för utbildningsgruppen i avdelning Skåne.

Tyska delegationen som bestod av sjuksköterskor, läkare , politiker och beslutsfattare fick möjligheten att besöka Sjukvårdsrådgivningen i Malmö, Larmcentralen i Malmö och vårdcentralen Getingen i Lund.

Stort tack vill Vårdförbundet rikta till sjuksköterskorna April Malmborn, Elisabeth Lo, Ywa Boogard och Annika Malmberg som bidrog med sina fina verksamhetspresentationer. Delegationen fick inblick i hur sjuksköterskorna i Sverige, med sin höga kompetens, arbetar självständig och tar kontinuerliga medicinska beslut .

Bland representanterna fanns Franz Wagner- ordförande för Sjuksköterskorna i Tyskland, från Danmark Edel-Marie Thompson professor i vårdutbildning och studiechef för sjuksköterskeutbildningen i Danmark samt Jarle Grumstad från norska sjuksköterskeföreningen.

Det som framkom tydligt från båda dagarna är den gedigna kompetens våra svenska sjuksköterskor har. Samtidigt visades att våra kollegor från Tyskland kämpar för att höja sin kompetens och status i en kamp där tyska läkare håller hårt i arbetsuppgifter som i Sverige utförs enbart av sjuksköterskor.

Löneskillnaderna mellan sjuksköterskorna i deltagarländerna visade sig vara obetydliga trots olika utbildningsnivåer.

Kunskapsutbytet visar tydligt behovet som finns både på hemmaplan men också ute i Europa att påverka politiker och beslutsfattare i att inse vikten och betydelsen av sjuksköterskors unika kompetens som också måste värderas rätt lönemässigt.

Akademisk specialisttjänstgöring (AST)

Det där med AST...gör inte som Malmö Stad...Ni medlemmar i såväl kommun som landsting, främst kommunanställda, tänk på att lyfta upp ert intresse för AST (och verksamhetens behov av specialistsjuksköterskor) på APT.

De Skånska kommunerna, med ett fåtal undantag, tar i nuläget knappt något ansvar och väljer istället att blunda för det ökande behovet av formell kompetens.

Med det vill vi säga att påtryckningen måste komma från er, tas upp på APT, lyftas upp på varje samverkansnivå och återfinnas i så många protokoll som möjligt för att kunna nå hela vägen upp till beslutsfattarna på kommuncentralt nivå.

Utan ert visade, påtalade och dokumenterade intresse kommer era arbetsgivare även fortsättningsvis blunda för det egentliga behovet.

Det trycket som ni i så fall skapar minskar risken att våra förhandlare även i fortsättningen möts av arbetsgivarens totala ointresse, likt den som vi stötte på i förhandlingarna om AST i Malmö Stad där arbetsgivarens motivering grundar sig på att "intresse från era medlemmar om att gå AST saknas helt".

Med andra ord menar kommunen att 19 000 lockar er mer än akademisk specialisttjänstgöring med bibehållen lön och alla förmånerna, vilket vi inte alls tror på.

Dags att höja era röster!

Försäkringar och pensionsfrågor

Samarbetet med Folksam blev en succé. Nu har vi tillsammans besökt nio orter i Skåne och mötena har varit välbesökta. Till hösten planeras nya möten kring vardagsjuridik, mer information kommer längre fram. 

Region Skåne

Styrelsen har utsett Dani Ivarsdottir till huvudskyddsombud för Division 5 SUS.

Dialogteamet har fått nya medarbetare Camilla Hindorf och Sara Holmberg.

Inom Region Skåne har, äntligen, förhandlingarna påbörjats gällande arbetstidsmodell för anestesi- och operationsavdelningarna i Helsingborg, Kristianstad och Malmö och det finns en facklig referensgrupp tillsatt.

Privata

Styrelsen har utsett Åke Neman till Huvudskyddsombud för Samariten Ambulans.

Förenade Care har vunnit en upphandling KVS i Ängelholm så nu startar in rangerings förhandlingar. Vi kommer även att bjuda in medlemmarna i Förenade Care Skåne till informations möte för att diskutera bla nattavtalet, AST, lätthelg, övertid mm.

Kommun

Styrelsen har utsett;

Torgny Öhrn till Huvudskyddsombud för Skol- och fritidsförvaltningen samt centralt Helsingborg

Lotta Bengtsson till Huvudskyddsombud för Omsorgsförvaltningen Hässleholm.

Beatrice Wallden till Huvudskyddsombud för Sjöbo Kommun.

Mattias Linde till Huvudskyddsombud för Bjuvs Kommun.

Linda Vennerlund till Huvudskyddsombud för Bjuvs Kommun.

Kristina Waldemarsson till Huvudskyddsombud för Hemsjukvården Eslöv Kommun.

Anna Lennwall till Huvudskyddsombud för lärande och familj Ängelholm Kommun.

Under våren har fler valts till förtroendevalda inom kommunerna, kanon att fler vill engagera sig i våra viktiga frågor.

Under våren har vi påbörjat vår runda till Skånes 33 kommuner för att prata om AST och nattarbetstidsmått. Flera kommuner säger att det inte är någon fråga för dom. De ger redan bidrag vid specialistutbildning och nätterna är inte några problem att lösa... En bild som inte delas av medlemmarna.

För att få till en förändring behöver vi alla hjälpas åt, styrelsen och du som medlemmar genom att lyfta frågan på APT och medarbetarsamtal. Vårdförbundet vill att man ska gå specialistutbildning med full lön och samma rättigheter och förmåner som när man arbetar (=AST). När det gäller arbetstidsmåttet för natt vill få igenom max 32 timmar/vecka. Det innebär att man kan gå upp i tid och kanske inte behöver arbeta deltid.

Pensionär

Du vet väl om att du kan fortsätta vara medlem i Vårdförbundet som pensionär? Det kostar endast 360 kronor per år. För att ändra till pensionärsmedlem kontaktar du Vårdförbundet direkt 0771–420420.

Vårdförbundet Direkt finns här för dig - hela sommaren!

Även som förtroendevald kan du få snabb och proffsig hjälp i ditt uppdrag genom Vårdförbundet Direkt. Du når oss varje vardag på 0771- 420 420.

Ta hjälp av oss i sommar!

Tack för alla era insatser under våren och förhoppningar om en skön sommar!

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

 

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -