Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Tacka med lön – en skånsk kampanj!

Kampanjen #tackamedlön syftar till att synliggöra vår verklighet och skapa opinion kring värderingen av våra yrkesgrupper.

Hur kan du hjälpa till?

  • Skriv på namninsamlingen. Varje namn på listan räknas - nu är det viktigt att vi är så många som möjligt! 
  • Visa en kollega, skicka ett sms till din granne eller ring till en kompis.
  • Dela på sociala medier!
  • Spela in en kort film där du berättar om din dag och avsluta med #tackamedlön som du skickar till nedan kontaktpersoner
  • Skicka in en bild som symboliserar budskapet. Bilden kan vara på en sak, på dig, på en grupp kollegor – egentligen vad som helst som kan symbolisera vår verklighet just nu.
  • Skriv en debattartikel/insändare, tagga med #tackamedlön
  • Kontakta politiker, tagga med #tackamedlön

Kontaktpersoner för kampanjen är Charlotte Wikander: charlotte.wikander@vardforbundet och Johanna Ödell: johanna.odell@vardforbundet.se.

Bibehållet löneavtal och dags för löneöversyn

Vårdförbundet har beslutat att det avtal som är tecknat med SKR/Sobona ska löpa på avtalsperioden ut. Nu startar vi upp löneöversynen för 2021 med ambitionen och förhoppningen att avtalets syfte ska uppfyllas i årets revision.

Bibehållet löneavtal med SKR och Sobona

I avtalet, kallat HÖK19 finns en stupstock, en möjlighet att i förtid säga upp avtalet vid årsskiftet 20/21. Beslutet att fortsätta med HÖK 19 har på inget sätt varit lätt och har föregåtts av att Vårdförbundet genomfört mer än ett års utvärdering av avtalet med mycket vridande och vändande på för- och nackdelar. Syftet med avtalet har på flera håll uppfyllts i form av satsning på särskilt yrkesskickliga och ökad lönespridning, medan det på andra håll inte hänt särskilt mycket.

Vid en sammanvägd bedömning har Vårdförbundet ändå landat i en fortsatt stark tro på avtalet och att det behöver längre tid för att få fullt genomslag. Du som medlem har mer att vinna på att avtalets intentioner får ordentligt fäste och börjar tillämpas så som det var tänkt. 

Uppstart av löneöversynen 2021

Nu börjar uppstarterna kring löneöversynen 2021 i de skånska kommunerna, Sobona-företagen och Region Skåne. Från Vårdförbundets sida kommer vi att fortsätta kämpa för satsningen på de särskilt yrkesskickliga och att det ska skilja (mer) i lön mellan den som är ny i yrket och den som är väldigt erfaren.

Detta är viktiga frågor för att det ska kännas meningsfullt att stanna i yrket och för att man ska ha möjlighet att kunna göra lönekarriär. Vi ser även att det är viktigt för kompetensförsörjningen, arbetsmiljön och patientsäkerheten. En god löneutveckling ger dessutom en högre pension när det är dags.

Läs mer om HÖK19 och utvärderingen av avtalet.
Hur påverkar juridiken dina försäkringar?

Vad handlar juridik om? Vem får vad vid en skilsmässa och är det någon skillnad på att vara gift eller sambo om det händer er något? Nu har du möjlighet att delta i en digital informationsträff, där en representant från Folksam pratar juridik och berättar om vad du faktiskt får för det du betalar! Träffen är den 16 februari kl. 14-15.30.

Anmäl dig senast 9 februari
Det här gjorde vi i avdelning Skåne 2020

År 2020 är nu sammanfattad i årsrapporten. Allt går inte att få med i , utan det är ett urval. Vi kan dock konstatera att det händer väldigt mycket i Skåne. Stort tack till dig som är medlem, förtroendevald på olika nivåer eller anställd i Vårdförbundet för allt gott arbete!

Läs årsrapporten
Vaccination av vårdpersonal

Arbetsgivare runt om erbjuder nu vaccination mot Covid -19, vilket är positivt. Viktigt att tänka på är hur det eventuellt registreras samt att arbetsgivare inte kan tvinga någon att vaccinera sig eller att du måste uppvisa något intyg. I Vårdförbundets FAQ för Coronaviruset och ditt arbete hittar du mer information om vad som gäller kring Covid-19 och vaccination.

Till FAQ om Coronaviruset och ditt arbete
Digitala medlemsmöten

Vi vill träffa gärna dig som är medlem och höra hur du har det på din arbetsplats. Vi erbjuder digitala medlemsmöten på din arbetsplats. Det kan vara många frågor och ämnen som till exempel kring arbetsmiljö och lön som du/ni vill diskutera med oss.

Boka in ett möte med Vårdförbundet!

Kontaktvägar till Vårdförbundet

Du kan alltid kontakta våra kompetenta medarbetare på Vårdförbundet Direkt när det är något du undrar över och/eller behöver hjälp. Ring 0771-420 420 eller lägg ett ärende via webben. Vårdförbundet Direkt har öppet alla vardagar klockan 8-18 och vid behov lämnas ärendet över till oss i Skåne.

Följ oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Där hittar du alltid senaste nytt från Skåne. Följ oss där och häng med i den fackliga vardagen!

 Var rädd om dig och alla människor i din närhet, du är viktig!

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -