Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Hej alla Vårdförbundare!

Året har börjat med en rivstart flera nya lagar som skall implementeras och en del som tas bort. Vi märker av att politiken börjar förändras på gott och ont nu när alla nämnder är på plats.

I dag den 28 januari finns Vårdförbundets lokala styrelse för Skåne i Ängelholm för att träffa medlemmar. Kom förbi och träffa din lokala styrelse på Vårdförbundets expedition, Södra vägen i Ängelholm. Drop-in mellan kl 13:00-15:00. Berätta vad som är viktigt för dig eller ta reda på vad som är aktuellt för Vårdförbundet just nu.

Du är välkommen oavsett vilken arbetsplats du har eller vem som är din arbetsgivare. Vi bjuder på kaffe och te.

Vill du hellre att vi besöker din arbetsplats? Kontakta oss via info.skane@vardforbundet.se

Vårdförbundet och Sensus

Vårdförbundet och Sensus studieförbund har nyligen träffat avtal om att i konstruktivt samarbete erbjuda ett utbud som är ett komplement till Vårdförbundets övriga verksamhet. Mer information kommer efterhand på hemsidan och Facebook.

Sjuklöneavdrag

Ändring i sjuklönelagenmed anledning av införandet av ett karensavdrag. Ändringarna träder i kraft 2019-01-01. Syftet med lagändringen är att uppnå en mer rättvis självrisk vid sjukdom. Arbetstagaren ska få ett likvärdigt avdrag oavsett vilket dag eller tid på dagen som sjukdomen inträffar.

Läs mer på Försäkringskassans sida

Region och Kommun

Vårdförbundet kommer aldrig acceptera att våra förtroendevalda/skyddsombud särbehandlas på grund av sitt uppdrag. Som ni kanske minns har Vårdförbundet avdelning Skåne fått in och drivit ett flertal tvisteförhandlingar gällande kränkningar av våra skyddsombud på SUS i Lund.

Slutligen kom parterna fram till följande lösning:

 •  med stöd av Huvudskyddsombud ska arbetsgivaren skyndsamt och aktivt ta initiativ till samtal mellan berörda chefer och förtroendevalda i syfte att skapa ett gott samarbetsklimat.
 •  ett gemensamt arbete för förbättrat samverkan och lyckat arbetsmiljöarbete ska initieras inom SUS.
 • Region Skåne utbetalar 100 000 kr till Vårdförbundet.

Ett oacceptabelt beteende ska alltid medföra en tydlig konsekvens. I detta fall har vi förhoppningsvis även fått en framåtskridande lösning som ska leda till att våra förtroendevalda känner trygghet i sin roll som skyddsombud och ges möjlighet till att använda sina mandat fullt ut. Vi håller handen på pulsen och ser fram emot ett förbättrat samverkansarbete på SUS.

Huvudöverenskommelsen (HÖK16), som är vårt löneavtal med Sveriges Kommun och Landsting (SKL) är uppsagt.
Det innebär att Vårdförbundet, inte kan påbörja någon löneöversyn 2019 med arbetsgivaren.

Dessutom innebär det att arbetsgivare inte heller får genomföra några lönesamtal som innehåller siffror eller procent med sina medarbetare som tillhör Vårdförbundets yrkeskategorier.
Vi har ju som bekant ett medarbetarsamtal som handlar om framtiden och ett lönesamtal som handlar om prestation under det gångna året samt lön. Cheferna kan ha ett "prestationssamtal" som handlar om vad medarbetaren har presterat under året som gått, vad man har gjort, vilka arbetsuppgifter man haft o.s.v. Men ingen värdering får göras och inte heller vad detta kan generera i lön d.v.s. inget pengasamtal.

Tyvärr gör många chefer ingen skillnad mellan medarbetar- och lönesamtal, utan tar "två i ett". Är det så läget är på din arbetsplats – avstå från lönesamtalet helt i nuläget med stöd i informationen ovan.

Löneöversynen görs först när förhandlingarna på nationell nivå är klara och därmed också lönesamtalen som innehåller siffror, beroende på vilket avtal som tecknas.

Privat anställda

Sänkt veckoarbetstid vid nattarbete i privat sektor
Vårdförbundet vill passa på att uppmuntra medlemmar som funderar på att specialistutbilda sig, att ta kontakt med arbetsgivaren för att undersöka möjligheten till en utbildningsanställning.

Arbetsgivarna har ju uttryckt ett starkt intresse för att erbjuda betald specialistutbildning som ett sätt att vara en attraktiv arbetsgivare. Vår rekommendation är dock att kontakta Vårdförbundet Direkt på tel 0771-420 420 innan du eller någon kollega skriver på ett kontrakt, för att försäkra er om att villkoren blir som ni tänkt er. Läs mer om Vårdförbundets modell för Akademisk specialisttjänstgöring AST, ett upplägg som vi tycker att ni ska sträva mot. 

Fakta om avtalen
Avtalen omfattar Vårdförbundets fyra yrkesgrupper barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor.

Avtalen träder i kraft den 1 januari 2019, men olika delar av avtalet implementeras vid olika tidpunkter. Arbetstidsförkortningarna kan införas direkt, men ska vara införda senast den 1 juli 2020. Undantaget är redan upphandlade verksamheter och upphandlingar inlämnade innan 1 februari 2019 – där gäller förkortningen senast från nästa upphandling. Överenskommelsen om utbildningsanställningar gäller från 1 januari 2019, men arbetsgivaren avgör om och i vilken omfattning dessa ska erbjudas.

Arbetstidsförkortningarna har möjliggjorts dels genom en temporär frysning av ob-tillägg dels genom en mindre avräkning från löneökningsutrymmet i sambandmed att arbetstidsförkortningen genomförs. Avräkningarna görs inte förrän arbetstidsförkortningen införs.

Avtal Företagshälsovård
Eftersom det inte förekommer nattarbete inom företagshälsovården var denna fråga inte aktuell här. Här ser vi dock att möjligheten till utbildningsanställningar kan ge fler medlemmar förutsättningar att få betald specialistutbildning.

Avtal Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet

 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 30 procent nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 20 procent nattjänstgöring från 37 timmar/vecka till 36 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 40 minuter per vecka.
 • Avtalsskrivningar om möjlighet till utbildningsanställningar med betald specialistutbildning
 • Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid beredskap
 • Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid förskjuten arbetstid

Avtal Äldreomsorg

 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid ständig nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 30 procent nattjänstgöring från 36 timmar och 20 minuter/vecka till 34 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 2 timmar per vecka.
 • Sänkning av arbetstidsmåttet vid minst 20 procent nattjänstgöring från 37 timmar/vecka till 36 timmar och 20 minuter/vecka. Alltså en sänkning med 40 minuter per vecka.
 •  Avtalsskrivningar om möjlighet till utbildningsanställningar med betald specialistutbildning
 • Uppräkning med 2 procent av ersättningen vid beredskap
 • Uppräkning 2 procent av ersättningen vid förskjuten arbetstid

Har du frågor i detalj om vad avtalen innebär, kontakta gärna din riksklubb eller Vårdförbundet Direkt 0771-420 420

Följ Vårdförbundet avdelning Skåne på Facebook

Vårdförbundet Skåne
Styrelsen

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -