Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Huvudskyddsombud till HSO-teamet Vårdförbundet avdelning Skåne

Vårdförbundet avdelning Skåne söker ett nytt huvudskyddsombud till HSO-teamet (huvudskyddsombuds-teamet) med placering på Helsingborgs lasarett.

HSO-teamet

HSO-teamet svarar för kommunikation, informations- och kunskapsspridning till förtroendevalda/skyddsombud i Skåne. Alla i teamet bidrar till att samordna, informera och stödja förtroendevalda/skyddsombud på alla nivåer i arbetsgivarens organisation.

Teamet stödjer och uppmuntrar förtroendevalda/skyddsombud att ta egna initiativ i sina kontakter med medlemmar och med arbetsgivaren. Teamet har kontinuerlig dialog och samarbetar med de andra teamen i Vårdförbundet för att hitta gemensamma Skåneövergripande strategier.

Som huvudskyddsombud ska du aktivt medverka vid samverkansmöten och andra partsgemensamma möten på sjukhusnivå/motsvarande och driva frågor i enlighet med Vårdförbundets politik samt medverka vid rehabiliteringsärenden som stöd för medlemmen.

Vårdförbundets avdelningsstyrelse har övergripande mål och syfte för HSO- teamet och som teammedlem beslutar du tillsammans med teamledare och övriga teammedlemmar, om arbetets inriktning utifrån de övergripande mål som är uppsatta av avdelningsstyrelsen.

Som huvudskyddsombud ingår en del engagemangstid och resor i Skåne. Allt arbete ska utgå från Vårdförbundets stadgar, kongressbeslut, strategier och vision för hälsa och helhet 2018.

Mål för HSO-teamet

  • Att öka NMI, nöjd medlemsindex.
  • Att öka stödet och informationsöverföringen mellan HSO och förtroendevalda/skyddsombud.
  • Att öka motivationen och engagemanget hos medlemmar och förtroendevalda/skyddsombuden för att stärka påverkanskraften.
  • Organisera skyddsombudens dag minst 2 gånger/år och skyddsombudsträffar för förtroendevalda.
  • Att öka antalet förtroendevalda/skyddsombud på arbetsplatserna.
  • Att öka inflytande, delaktighet och påverkansmöjligheter där beslut fattas.
  • Att få genomslag för Vårdförbundets politik i MBL/Samverkan genom att aktivt delta.

Ansökan

Vill du driva Vårdförbundets frågor, är entusiastisk och engagerad, har en god samarbetsförmåga och är lösningsfokuserad, då är du välkommen med din ansökan!

Uppdraget som huvudskyddsombud i HSO-teamet är på heltid, 100 %, fram till 31 januari 2019 och uppdragets mandat förlängs med ett år i taget.

Uppdraget är på facklig tid som är förhandlad med Region Skåne. Möjlighet finns att gå bredvid nuvarande huvudskyddsombud. Mentor och handledning erbjuds. Tillträde sker enligt överenskommelse, dock senast 180528.

Meriterande är om du som förtroendevald har kunskap och erfarenhet av det systematiska arbetsmiljöarbetet på arbetsplatsen, har kännedom om Helsingborgs lasarett och har gått minst grundutbildningen som facklig förtroendevald i Vårdförbundet.

För vidare upplysningar eller frågor kontakta:
Jenny Primorac, Teamledare HSO- teamet avdelning Skåne
tel 0705-327924 eller jenny.primorac@mittvardforbund.se

Välkommen med din ansökan senast den 20 april till Vårdförbundet avdelning Skåne info.skane@vardforbundet.se

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -