Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Aktuellt just nu, för chefer och ledare

Tacka med lön

Ledarskapets betydelse för en framgångsrik organisation är ingen kontroversiell fråga. Det är nöjda chefer och ledare som trivs med sitt uppdrag och som känner sig uppskattade för sina insatser, som stannar i organisationen och kontinuerligt bidrar till dess utveckling och framgång.  

Idag vittnar många chefer om utmaningar i form av pressad arbetsmiljö i kombination med dålig löneutveckling som orsaken till den ökade omsättningen bland chefer.  ”Arbetsbördan har ökat under pandemin. Det uppger en majoritet, 64 procent, av cheferna ” anger tidningen Chef som hänvisar till undersökningen som tidningen gjorde i slutet av januari 2021.

Tidningen Chefs undersökning: Chefer jobbar mer under pandemin  

Vårdförbundet menar att chefernas löneutveckling måste spegla ansvaret och insatserna och är en mycket viktig faktor för att en organisation ska bli en framgångsrik sådan. En bra löneutveckling krävs för att chefer ska välja att stanna kvar i uppdraget samt för att nya chefer ska rekryteras.  

Att Tacka med Lön anser Vårdförbundet är den självklara vägen för arbetsgivaren för att verkligen visa uppskattningen för alla dom enorma insatser chefer och ledare har gjort under pandemin. 

Vårdförbundet vill gärna se att arbetsgivare i regionen och kommuner runt om i Skåne lever upp till HÖK 19 och även visar en särskild uppskattning i lönekuvertet till särskilt yrkesskickliga chefer och ledare. 

 

Är du chefen som vinner 500 000 kr?

Fredagen den 29 oktober 2021 är det dags för årets Vårdgala. Där det delas ut priser i tre kategorier, till personer som under det gångna året gjort exceptionella insatser inom vården.

Vårdförbundspriset 500 000 kronor

Årets Vårdchef 50 000 kronor

Årets studenthandledare 25 000 kronor

Läs mer och nominera till Vårdgalan HÄR

 

Ledarskapsutbildning för chefer

Vårdförbundet satsar stort på att utveckla stödet till chefsmedlemmar i Vårdförbundet.

Två chefspecialister är anställda för att leda arbetet nationellt med att förbättra stöd och utbildning till chefer.  Vårdförbundet avdelning Skåne kan redan nu avslöja att den pausade ledarskapsutbildningen återkommer till årsskiftet, med nytt fokus på utveckling av det personliga ledarskapet. Håll utkik, då antalet platser är begränsat!

 

ROKA för chefernas arbetsmiljö

Förvaltningsledningen på SUS har tagit beslut om att ROKA ska utföras inom alla verksamheter med avseende på chefernas och medarbetarnas behov av krishantering, återhämtning och balansering av arbete i samband med pandemin.

Vårdförbundet menar att en risk- och konsekvensanalys av chefernas behov och möjlighet till krishantering, återhämtning och balansering av arbete är mycket viktig. Arbetsgivaren på SUS har valt att göra denna ROKA gemensamt för både medarbetare och chefer.

Vårdförbundet är av den åsikten att det behövs en separat analys för enbart chefernas arbetsmiljö då chefernas arbetsuppgifter och ansvar skiljer sig från medarbetarnas. Vårdförbundet avdelning Skåne har framfört dessa synpunkter till arbetsgivaren på SUS och väntar på återkoppling.

 

20 minuters digital träff 

Tema - Sommarbemanning svårigheter och möjligheter

Varje månad erbjuder vi en digital fikastund i 20 minuter, där du får möjlighet att träffa oss och andra chefs- och ledarkollegor i Skåne för att byta erfarenheter, hämta inspiration samt diskutera aktuella frågor. Varje träff har ett tema och den här gången handlar det om sommarbemanning – hur påverkas du och din hälsa av de svårigheter du möter som chef och ledare och vilka möjliga lösningar kan du dela med dig av till oss och till dina kollegor.

Nästa träff är den 21 maj anmäl dig -  HÄR

 

Fira med oss

Den 15 firades internationella Biomedicinska analytikerdagen. Hoppas att du som chef och biomedicinsk analytiker hann titta på den intressanta föreläsningen om Vaccinracet, av Matti Sällberg. Det kommer en ny chans längre fram, vi publicerar den på Vårdförbundets webbplats, så du kan titta i lugn och ro när det passar dig.

På internationella Barnmorskedagen den 5 maj uppmärksammades yrkeskåren med bland annat en föreläsning om Digital arbetsmiljö, som forskaren Diane Golay från Uppsala universitet höll. Vi hoppas du fick inspiration i ditt fortsatta arbete.

Den 12 maj firar vi Internationella Sjuksköterskedagen. Är du chef och sjuksköterska? Anmäl dig till ett intressant webbinarium om digitalisering!

Läs mer och anmäl dig HÄR


Läsning vi rekommenderar

1.Arbetsrätt i praktiken av Lars Viklund och Martin Wästfelt

”Arbetsrätt i praktiken lär ut grundläggande kunskaper i arbetsrätt. Efter en inledande grundkurs beskrivs arbetsrättens regelverk utifrån en systematisk indelning: aktörerna på arbetsmarknaden, kollektivavtal, anställningen, anställningsförmåner, diskriminering, ledighet, anställningen samt medbestämmande och arbetsmiljö. Ett stort antal rättsfall från Arbetsdomstolen och ett fylligt register är till stor nytta för läsaren.”

2. Skyddsombudsrätt av Maria Stenberg 

Boken riktar sig i första hand till Skyddsombud men även du som chef kan ha stor nytta av att ha denna bok tillgänglig.

 

Har du frågor eller funderingar på ditt uppdrag, undrar över något i  i nyhetsbrevet eller kanske vill bidra med innehåll?

Kontakta chefsansvariga Birgitta Björk eller Monica Rat via birgitta.m.bjork@skane eller monica.rat@vardforbundet.se

 

Hälsningar 
Birgitta Björk och Monica Rat
VÅRDFÖRBUNDET, avdelning Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -