Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Aktuellt just nu, för chefer och ledare

Här kommer det tredje nyhetsbrevet i år, för chefer och ledare i Skåne.


Löneöversyn 2021

Vi befinner oss i det tredje avtalsåret med HÖK -19. Ett avtal med fokus på att lönenivåer och lönespridning ska öka och ett avtal med fokus på att skapa möjlighet till lönekarriär i yrket över tid genom att bland annat prioritera dem med lång erfarenhet och särskilt yrkesskicklighet. 

Vårdförbundets chefsmedlemmars löneutveckling, lönekarriär samt identifiering av särskilt yrkesskickliga chefer har varit och är ett viktigt samtalsämne, och som Vårdförbundet avdelning Skåne använder i möten med arbetsgivare i både region och kommun.

Nationellt har Vårdförbundet upplevt att arbetsgivaren på vissa håll har haft problem med hur de tillämpat väsentliga skrivningar i löneavtalet. Av den anledningen har Vårdförbundet, SKR och Sobona kommit överens om att det behövs förtydligande gällande avtalets avsikter samt att dessa avsikter efterlevs. 

Samsynsdokumentet (2020-12-22) innehåller förtydligade skrivningar om parternas syn på tillämpningen av HÖK -19 samt utvecklat innehåll i delar av partsarbetena.

Att arbetsgivaren identifierar särskilt yrkesskickliga chefer, skapar möjlighet till lönekarriär för chefer. 

I Region Skåne har lönerevisionen 2021 börjat med den regionala överläggningen som ägde rum den 26 januari. När det gäller de 33 kommunerna ser det lite olika ut. En del kommuner hade uppstart redan i december 2020, medan andra startat upp under början av året och några påbörjar lönerevisionen nu i mars. 

I överläggningarna är Vårdförbundet avdelning Skåne tydliga med att chefernas löneutveckling och möjlighet till lönekarriär behöver tydligt synas i lönerevisionen 2021, inte minst för att på en del håll har medarbetare kommit upp i och även gått om sin chefs lön. Vilka är lönekriterierna för chefer och hur arbetar arbetsgivaren för att identifiera särskilt yrkesskickliga chefer? Det är en del av dialogen mellan Vårdförbundet och arbetsgivare vid överläggningar.

I Region Skåne är definitionen för särskilt yrkesskicklig formulerad på följande sätt i protokollet:

“Medarbetare med längre yrkeserfarenhet, kompetens och specialistkunskap som leder till förbättrade resultat och bidrag till verksamhetens mål utifrån Region Skånes gemensamma lönekriterier som brutits ner på verksamhets-/enhets-/avdelningsnivå.”  

Kriterierna för särskilt yrkesskicklig tas fram av arbetsgivaren tillsammans med fackliga representanter. Dessa kriterier kan se olika ut hos olika arbetsgivare. Exempelvis kan kriterierna för särskilt yrkesskicklig i ena kommunen vara helt andra i en annan kommun och även skilja sig från regionens. 

Det är viktigt att även du som chef förbereder dig inför ditt medarbetarsamtal och ditt lönesamtal. Vi ger dig lite tips som du kan fundera över redan nu i början av lönerevisionen 2021, frågor som du kan ställa både dig själv och din arbetsgivare, för att tillsammans med Vårdförbundet lyckas med våra avsikter i HÖK 19 - att du får både god löneutveckling och möjlighet till lönekarriär. 

  • Vet du vilka lönekriterier du lönesätts efter? 
  • Har du tydliga mål som du arbetar efter - både verksamhetsmål och egna mål? 
  • Vet du om du har bedömts som särskilt yrkesskicklig chef?
  • Om du inte har bedömts som särskilt yrkesskicklig, vet du vad du konkret behöver göra för att kunna bli det? 
  • Vet du hur långt du är ifrån att vara en särskilt yrkesskicklig chef? 


20 minuters digital träff

Varje månad erbjuder vi en digital fikastund i 20 minuter, där du får möjlighet att träffa oss och andra chefs- och ledarkollegor i Skåne för att byta erfarenheter, hämta inspiration samt diskutera aktuella frågor. Varje träff har ett tema och den här gången handlar det om friska arbetsplatser.

Nästa digitala träff är den 23 mars - Anmäl dig HÄR

 

Webbinarium

Den 30 mars är du välkommen att delta i ett nationellt webbinarium Arbetsrätt och samsyn kring HÖK -19, för dig som  chef.

Läs mer och anmäl dig HÄR


Missade du det förra webbinariet Krisstress? Vi kan med glädje meddela att det spelades in och kommer så småningom publiceras på Vårdförbundets webbplats, sidan för chef. Vi informerar när det finns på plats.

 

Boktips

Mera arbetsglädje- att utveckla och stärka arbetslusten, utgiven 2018.

Kan arbetsglädje vara något att arbeta med under en pandemi?

Enligt Bosse Angelöw, forskare och författare, är arbetsglädje en av de viktigaste förutsättningarna för att skapa en arbetsplats med bra resultat och friska anställda, så det borde väl gälla under en pandemi också. Kanske inte just nu för att effektivisera utan för att göra ett mycket tungt och påfrestande arbete lite lättare att hantera.

På sjukhusbiblioteket kan du låna ett flertal nyare böcker som ljud- eller E-bok om du har ett lånekort med pin-kod.

Bland dessa böcker hittar du E-boken: Mera arbetsglädje- att utveckla och stärka arbetslusten, utgiven 2018. På bibliotekets webbplats finner du en beskrivning av boken om du vill ha mer information.

 

Har du frågor eller funderingar på ditt uppdrag, undrar över något i  i nyhetsbrevet eller kanske vill bidra med innehåll?

Kontakta chefsansvariga Birgitta Björk eller Monica Rat via birgitta.m.bjork@skane eller monica.rat@vardforbundet.se

 

Hälsningar 
Birgitta Björk och Monica Rat
VÅRDFÖRBUNDET, avdelning Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -