Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se
Aktuellt just nu, för chefer och ledare

Tiden går fort och det är dags för det andra nyhetsbrevet för chefer i Skåne. Covid-19 är fortfarande det mest överskuggande problemet och även om antalet smittade verkar sjunka, är trycket på vården fortfarande högt. Som chef och ledare har du ett viktigt och speciellt uppdrag.


Löneöverläggning 2021

I slutet av januari hade Vårdförbundet avdelning Skåne uppföljning och analys av lönerörelsen 2020 i Region Skåne. Det totala utfallet blev 2,73 %. Vi var särskilt intresserade av hur lönespridningsnivåerna har förändrats under 2020 och även på satsningen arbetsgivaren gjort på de särskilt yrkesskickliga (SYS).

Sammantaget visar resultatet att arbetsgivaren Region Skåne behöver under 2021, satsa tydligt för att leva upp till HÖK 19-s intentioner. Samtidigt har Vårdförbundet i avdelning Skåne och arbetsgivaren Region Skåne påbörjat överläggningarna gällande löneöversynen 2021 på regional nivå. 

Uppföljning och analys av lönerörelsen 2020 har även gjorts i samtliga 33
kommuner. Utfallet varierar mellan kommunerna och vissa kommuner har kommit en bit på vägen när det gäller att “hitta” de särskilt yrkesskickliga medan andra fortfarande jobbar med det. Löneöverläggningar för 2021 har påbörjats även i kommunerna. Håll utkik i nästa nyhetsbrev då fler detaljer kan komma.


Medarbetarsamtal

Nu väntar arbetet med att genomföra medarbetarsamtal med dina medarbetare och även ditt eget medarbetarsamtal med närmsta chef.
Här får du några tips på vad samtalet bör innehålla:

 • Verksamhetens mål - Eget bidrag
 • Egna mål - Långsiktig kompetensutveckling och karriärplaner
 • Kompetensutvärdering - Styrkor, utvecklingsbehov
 • Förutsättningar - Kontinuerlig kommunikation, återkoppling, stöd


Dina förutsättningar och din arbetsmiljö

Chefens villkor och arbetsmiljö är viktiga förutsättningar för vilka värden och resultat en verksamhet levererar. Det har betydelse även för organisationens attraktivitet för framtida medarbetare och dem som verksamheten finns till för. I länkarna finns både information och en användbar checklista som kan hjälpa dig att se över din arbetsmiljö.

Checklista för chefens arbetsmiljö - SKR

Checklista kan förbättra chefens arbetsmiljö - Suntarbetsliv


Planera inför sommaren

Det är hög tid att börja planera inför sommar och semester. Dina medarbetare har säkert stort behov av vila och återhämtning efter en tuff period och att planera strukturerat i god tid, underlättar arbetet med sommarbemanning. Den pågående pandemin påverkar verksamheterna olika, så också förutsättningarna för semesterplaneringen.

Vad säger lagar och regler?

Semesterledigheten regleras i semesterlagen. För dig som arbetar inom region, kommun eller kommunalt bolag finns dessutom regler i Allmänna bestämmelser 2017 och i förekommande fall lokala kollektivavtal och enskilda överenskommelser.

Praktiska tips och råd

Som chef känner du din arbetsplats och dina medarbetare. I dialog med skyddsombudet och med er samlade kunskap, ökar möjligheten att hitta lokala lösningar och nya samarbetsformer.

Här är några tips på hur arbetet kan se ut:

 • Samarbeta i semesterplaneringen med medarbetare, skyddsombud och chefskollegor.
 • För att du ska kunna bedriva patientsäker vård och ge medarbetarna en god arbetsmiljö även i semestertider, behöver du ha rätt förutsättningar och tillräckliga mandat från din egen chef.
 • Ha en dialog med din chef, HR och ledningsgrupp för att hitta lösningar för din verksamhet och dina medarbetare.
 • Kommunicera behov och föreslå ersättningsmodeller till din chef och ledning, för att kunna lösa semesterplaneringen.
 • Inventera ditt eget kontaktnät för att hitta möjliga semestervikarier.
 • Ta hjälp av HR vid rekrytering – betona vikten av kompetensmix och stabilitet i teamet.
 • Begär administrativt stöd för avlastning inför och under semestern.

Den här tidsplaneringen kan du använda dig av:

3 månader innan semesterperiodens start
Alla medarbetare önskar sin huvudsemester
samt eventuell föräldraledighet.

10 dagar innan besked
Förtroendevald och medlemmar får förslag på
semesterlista av arbetsgivaren.

2 månader innan semesterperiodens start
Arbetsgivaren lämnar besked om semester.


20 minuters digital träff

Varje månad erbjuder vi en digital fikastund i 20 minuter, där du får möjlighet att träffa oss och andra chefs- och ledarkollegor i Skåne för att byta erfarenheter, hämta inspiration samt diskutera aktuella frågor.

Nästa digitala träff är den 23 februari - Anmäl dig HÄR


Boktips

Den andra boken vi rekommenderar kan bli din bästa vän på skrivbordet!

"Arbetsrätt 2020"

Boken innehåller en sammanställning av de vanligaste svenska arbetsrättslagarna. Den är alltså inte heltäckande men tar upp de arbetsrättsregler som är mest frekventa på en arbetsplats. Den uppdateras dessutom minst en gång per år.


Vad händer i Vårdförbundet Chef nationellt?

 • Det pågår en rekrytering för ytterligare en chefsspecialist, som ska arbeta med den som finns idag.
 • Under våren erbjuds du tre webbinarium via Teams.
  Det första webbinariet Krisstress och hur vi kan hantera den hålls den 18 februari klockan 14:00-15:00.
   Läs mer och anmäl dig HÄR
 • Vårdförbundet uppdaterar Ledarskapsutbildningen och gör den digital. Förhoppningen är att starta den nya utbildningen i slutet på året.

 

Har du frågor eller funderingar på ditt uppdrag, undrar över något i  i nyhetsbrevet eller kanske vill bidra med innehåll?

Kontakta chefsansvariga Birgitta Björk eller Monica Rat via birgitta.m.bjork@skane eller monica.rat@vardforbundet.se

 

Hälsningar 
Birgitta Björk och Monica Rat
VÅRDFÖRBUNDET, avdelning Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -