Kan du inte läsa mejlet, eller vill du läsa en utskriftsvänlig version? Klicka här
Du kan inte svara på detta nyhetsbrev. Om du har frågor, vänligen kontakta Vårdförbundet Direkt 0771-420 420 eller besök www.vardforbundet.se

Du får gärna skriva ut detta mejl och sätta upp på arbetsplatsen. Har du en kollega som är medlem och inte får mejlet? Be hen att uppdatera sina uppgifter och lämna sin privata e-postadress

Skånes årsrapport

År 2020 är nu sammanfattad i årsrapporten som finns att läsa här. Allt går inte att få med i berättelsen, utan det är ett urval. Vi kan dock konstatera att det händer väldigt mycket i Skåne. Stort tack till dig som är medlem, förtroendevalda på olika nivåer eller anställd i Vårdförbundet för allt gott arbete!

Vaccination av personal

Arbetsgivare runt om erbjuder nu vaccination mot Covid -19, vilket är positivt. Viktigt att tänka på är hur det eventuellt registreras samt att arbetsgivare inte kan tvinga någon att vaccinera sig eller att du måste uppvisa något intyg. I Vårdförbundets FAQ för Coronaviruset och ditt arbete hittar du mer information om vad som gäller kring Covid-19 och vaccination.

Utbildningar för förtroendevalda/skyddsombud

Vårens digitala utbildningar för dig som förtroendevald/skyddsombud är nu öppna för anmälan. Det finns grundutbildning på fyra dagar samt utbildningsdagar kring semester- och andra ledighetslagar. Se våra aktiviteter och utbildningar och anmäl dig här.

Tacka med lön – en skånsk kampanj!

Kampanjen #tackamedlön syftar till att synliggöra vår verklighet och skapa opinion kring värderingen av våra yrkesgrupper.

Hur kan du hjälpa till?

  • Skriv på namninsamlingen. Varje namn på listan räknas - nu är det viktigt att vi är så många som möjligt! 
  • Visa en kollega, skicka ett sms till din granne eller ring till en kompis.
  • Dela på sociala medier!
  • Spela in en kort film där du berättar om din dag och avsluta med #tackamedlön som du skickar till nedan kontaktpersoner
  • Skicka in en bild som symboliserar budskapet. Bilden kan vara på en sak, på dig, på en grupp kollegor – egentligen vad som helst som kan symbolisera vår verklighet just nu.
  • Skriv en debattartikel/insändare, tagga med #tackamedlön
  • Kontakta politiker, tagga med #tackamedlön

Kontaktpersoner för kampanjen är Charlotte Wikander: charlotte.wikander@vardforbundet och Johanna Ödell: johanna.odell@vardforbundet.se.

Vårt löneavtal i kommun och region, HÖK 19, består avtalstiden ut

Beslutet att fortsätta med avtalet HÖK 19 har på inget sätt varit lätt och har föregåtts av att Vårdförbundet genomfört mer än ett års utvärdering av avtalet med mycket vridande och vändande på för- och nackdelar. Syftet med avtalet har på flera håll uppfyllts i form av satsning på särskilt yrkesskickliga och ökad lönespridning, medan det på andra håll inte hänt särskilt mycket.

Vid en sammanvägd bedömning har Vårdförbundet ändå landat i en fortsatt stark tro på avtalet och att det behöver längre tid för att få fullt genomslag. Du som medlem har mer att vinna på att avtalets intentioner får ordentligt fäste och börjar tillämpas så som det var tänkt. Läs gärna mer om HÖK19 och utvärderingen av avtalet.

Uppstart av löneöversynen 2021

Nu börjar uppstarterna kring löneöversynen 2021 i de skånska kommunerna, Sobona-företagen och Region Skåne. Från Vårdförbundets sida kommer vi att fortsätta kämpa för satsningen på de särskilt yrkesskickliga och att det ska skilja (mer) i lön mellan den som är ny i yrket och den som är väldigt erfaren.

Detta är viktiga frågor för att det ska kännas meningsfullt att stanna i yrket och för att man ska ha möjlighet att kunna göra lönekarriär. Vi ser även att det är viktigt för kompetensförsörjningen, arbetsmiljön och patientsäkerheten. En god löneutveckling ger dessutom en högre pension när det är dags.

Kontaktvägar till Vårdförbundet

Du kan alltid kontakta våra kompetenta medarbetare på Vårdförbundet Direkt när det är något du undrar över och/eller behöver hjälp. Ring 0771-420 420 eller lägg ett ärende via webben. Vårdförbundet Direkt har öppet alla vardagar klockan 8-18 och vid behov lämnas ärendet över till oss i Skåne.

Följ oss på sociala medier

Du vet väl om att vi finns på sociala medier? Där hittar du alltid senaste nytt från Skåne. Följ oss där och häng med i den fackliga vardagen!

 Var rädd om dig och alla människor i din närhet, du är viktig!

Styrelsen
Vårdförbundet Skåne

 
Vårdförbundet Direkt

0771-420 420

Ställ en fråga
Ändra dina uppgifter

Avsluta din prenumeration
Facebook Facebook Twitter Instagram
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -