Utvärdering av löneöversyn

Vi är tacksamma om ni fyller i utvärderingen snarast möjligt men senast den 20 augusti!

Utvärdering av löneöversyn 2018

1. Har ni haft en protokollförd löneöverläggning på verksamhetsnivå?
2. Ingick en löneanalys vid löneöverläggningen?
3. Har ni inför löneöverläggningen fått underlag (förteckning på medlemmarnas löner) av arbetsgivaren?
4. Har arbetsgivaren presenterat sina prioriteringar?
5. Har ni fått era yrkande protokollförda?
6. Fick ni igenom något av era yrkande?
7. Har ni tydliga lönekriterier kopplade till enhetens/verksamhetens mål?
8. Har alla erbjudits medarbetarsamtal med lönesättande chef? (Även föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga)
9. Har alla erbjudits lönesamtal med lönesättande chef? (Även föräldralediga, sjukskrivna och tjänstlediga)
10. Har medlemmarna fått förslag på ny lön och motivering till lönesättning kopplat till lönekriterier vid lönesamtalet?
11. Har du som förtroendevald fått listan med arbetsgivarens förslag på nya löner?
12. Har du som förtroendevald begärt överläggning inom 14 dagar?
13. Är det bokat datum för utvärdering?
14. Känner du dig trygg i din roll som förtroendevald i löneöversynen?