Presentation Madelene Meramveliotaki

Nominerad till ordförande

Beskriv din yrkesbakgrund

Legitimerad röntgensjuksköterska i tio år. Tog examen juni 2009. Arbetade kliniskt under tre år, började arbeta fackligt 2012.

Slump att det blev att jag valde utbilda mig till röntgensjuksköterska, hittade utbildningen när jag gick igenom kurskatalogen. Jag attraherades av utmaningen i att skapa ett förtroende i det korta mötet med patienten samt att det ingick en hel del teknik och fysik i utbildningen. Jag har aldrig ångrat mig, ett mycket spännande yrkesval.

Beskriv din fackliga bakgrund

Efter tre år på min arbetsplats kände jag att det var dags för nya utmaningar och tackade därför ja när jag fick frågan om uppdrag för Vårdförbundet. Jag började då på Vårdförbundets expedition i Lund. Sen dess har jag haft olika uppdrag inom Vårdförbundet såsom varit en del av utbildningsteamet, för att därefter bli teamledare. Invald i avdelning Skånes styrelse september 2015 till september 2017 och var tillförordnad ordförande mellan juni-september 2017.

Jag har idag uppdrag som huvudskyddsombud Medicinsk service och valdes till kongressen 2018 in i Vårdförbundets förbundsstyrelse som ledamot under perioden 2018-2022.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till ordförande

Jag känner att jag har mycket att ge när det kommer till denna post. Känslan är att Vårdförbundets politik måste vara tydligare. Vi måste jobba med Vårdförbundets politik och nå ut med detta till medlemmarna.

Nu vid det senaste lokala kollektivavtalet (LOK19) upplever jag att Vårdförbundets politik har tappats bort lite. Jag har inte suttit i styrelsen på två år, men jag ser inte att det finns en levande politisk diskussion i avdelning Skåne. En levande politisk diskussion är vägen framåt, annars fastnar förbundet i polisrollen. Avtalen är golvet inte taket.

Vilken erfarenhet har du av ledarskapsuppdrag?

Att sitta som ledamot i förbundsstyrelsen är en typ av ledarskap i Vårdförbundets organisation. Jag var tillförordnad ordförande under en kort men intensiv period under 2017. Jag är idag huvudskyddsombud där jag leder andra skyddsombud. Varit ordförande i olika kommittéer, styrelser, nationsarbete, varit ansvarig för många personer och ekonomi. Har gedigen erfarenhet idéburet ledarskap inom Vårdförbundets organisation.

Vad vill du uppnå med uppdraget som ordförande?

Hade varit underbart om vi fått till ett bra löneavtal med bl.a. Region Skåne så att medlemmarna blir nöjda. Vill även få upp anslutningsgraden så vi måste arbeta med rekrytering. Vi måste ut och möta våra medlemmar, de som kommer till organiserade aktiviteter är få.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

  • Att lön återspeglar våra professioners kunskap och kompetens.
  • Delaktighet/Påverkansmöjlighet – vad medlemskapet står för.
  • Arbetsmiljö- förbättra dagens arbetsmiljö. Hur mycket arbetsgivaren betalar i lön kompenserar det inte en usel arbetsmiljö.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Nytt avtal möjliggör tydlighet. Stort arbete kommer att läggas i lokala överenskommelsen (LOK). Att använda medlemmarnas uttryck i förhandlingar lokalt och påverka politiker, vilken bild önskar arbetsgivaren förmedla. Region Skåne är som största arbetsgivare tongivande.

Förtroendevalda på arbetsplatsen är viktiga- har vi inga förtroendevalda ingen påverkan/delaktighet. Vi måste fortsätta stärka förtroendevalda så att alla känner sig trygga och handlingskraftiga. En målsättning är att Vårdförbundets organisation behöver utvecklas så att den tydligare möjliggör ett nära samarbete med de förtroendevalda.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Erfarenhet, kunskap och engagemang och driv. Jag har goda kunskaper om Vårdförbundets politik samt sig mig själv som en strateg. Får ofta höra att jag är tydlig i mitt sätt att kommunicera.

Hur skapar du bäst förutsättningar för bra samarbete i en grupp?

Generellt, vägen till ett gott samarbete – kommunikation och relation. Att vara tillsammans för att skapa relationer. Lättare att skapa en förståelse för varandra vid fysiska träffar. Sen bör det finnas en tydlighet i vad som ska göras, annars finns risk för olika tolkningar.

Vilka förutsättningar behöver finnas på plats i gruppen för ett bra samarbete?

Gemensam bas, grundförståelse, det gör att allting blir lättare. Det är avdelningens ordförande som tar ut riktningen, då vet alla vart vi är på väg, sedan får man tillsammans lösa hur-frågan. Utifrån tagna beslut från förbundsstyrelsen, ta ut riktning. Vara tydlig.

Vilka är dina styrkor som ledare?

Jag får ofta höra att jag är tydlig. Sen har de sju åren i Vårdförbundet gjort att jag har blivit mer strategisk i mitt fackliga arbete.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som ordförande?

Upplever att det finns utvecklingspotential i styrelsearbetet, men jag har inte full insyn. Kan endast uttala mig som förtroendevald inom organisationen.

Inte en dans på rosor, det finns saker att skruva på, som kan förbättras. Både för dem som har fackligt uppdrag men också för att vi ska få nöjdare medlemmar. Måste jobba mot våra motparter, arbetsgivare och politiker. Vi måste framföra vår politik.