Presentation Madelene Meramveliotaki

Beskriv din yrkesbakgrund

Legitimerad Röntgensjuksköterska i tio år. Tog examen juni 2009. Arbetade kliniskt under tre år, började arbeta fackligt 2012.
Slump att det blev att jag valde utbilda mig till röntgensjuksköterska, hittade utbildningen när jag gick igenom kurskatalogen. Jag attraherades av utmaningen i att skapa ett förtroende i det korta mötet med patienten samt att det ingick en hel del teknik och fysik i utbildningen. Jag har aldrig ångrat mig, ett mycket spännande yrkesval.

Beskriv din fackliga bakgrund

Efter tre år på min arbetsplats kände jag att det var dags för nya utmaningar och tackade därför ja när jag fick frågan om uppdrag för Vårdförbundet. Jag började då på Vårdförbundets expedition i Lund.

Sen dess har jag haft olika uppdrag inom Vårdförbundet såsom varit en del av utbildningsteamet, för att därefter bli teamledare. Invald i avdelning Skånes styrelse september 2015 till september 2017 och var tillförordnad ordförande mellan juni-september 2017.

Jag har idag uppdrag som huvudskyddsombud Medicinsk service – och valdes till kongressen 2018 in i Vårdförbundets förbundsstyrelse som ledamot under perioden 2018-2022.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringarna till styrelseledamot

Det var inte självklart att tacka ja till nomineringen då jag inte fick förnyat förtroende förra gången. Men kan se att jag har mycket kunskap och erfarenhet att bidra med till nuvarande avdelnings styrelse. Finns alltid en risk med att göra om misstag när bakgrunden till varför beslut togs saknas.

Vad vill du uppnå med uppdraget som styrelseledamot?

Ordförande har ett ansvar i att peka ut en riktning som avdelningsstyrelsen ska jobba mot och ledamöter ska ”backa” upp ordföranden, min upplevelse är att här finns utvecklingspotential.

Om jag får möjligheten att ingå i avdelningsstyrelsen kommer jag att göra mitt bästa för att sprida kunskap kring Vårdförbundets organisation och politik samt försöka vara en bro mellan förbundsstyrelsen och avdelningsstyrelsen.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

1. Att lön återspeglar våra professioners kunskap och kompetens.
2. Delaktighet/Påverkansmöjlighet – vad medlemskapet står för.
3. Arbetsmiljö- förbättra dagens arbetsmiljö. Hur mycket arbetsgivaren betalar i lön kompenserar det inte en usel arbetsmiljö.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Nytt avtal möjliggör tydlighet. Stort arbete kommer att läggas i lokala överenskommelsen (LOK). Att använda medlemmarnas uttryck i förhandlingar lokalt och påverka politiker, vilken bild önskar arbetsgivaren förmedla. Region Skåne är som största arbetsgivare tongivande.

Förtroendevalda på arbetsplatsen är viktiga- har vi inga förtroendevalda ingen påverkan/delaktighet. Vi måste fortsätta stärka förtroendevalda så att alla känner sig trygga och handlingskraftiga. En målsättning är att Vårdförbundets organisation behöver utvecklas så att den tydligare möjliggör ett nära samarbete med de förtroendevalda.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Erfarenhet, kunskap och engagemang och driv. Jag har goda kunskaper om Vårdförbundets politik samt sig mig själv som en strateg. Får ofta höra att jag är tydlig i mitt sätt att kommunicera.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som styrelseledamot?

Då jag sitter som ledamot i förbundsstyrelsen- samtidigt som jag har ett uppdrag som huvudskyddsombud så händer det att jag sitter på mer information än avdelningsstyrelsen.

Om jag får förtroendet i att ingå i avdelningens styrelse skulle jag kunna sprida den kunskapen på ett naturligare sätt vilket kan få avdelning Skåne att gå framåt. Jag vet att det kommer att krävas arbete, diplomati och upplever inte att det blir bara att ”glida in”.

Det är väldigt roligt att vara förtroendevald!