Presentation av Madelene Meramveliotaki

Nominerad till vice ordförande.

Beskriv din yrkesbakgrund

Legitimerad Röntgensjuksköterska i tio år. Tog examen juni -09. Arbetade kliniskt under tre år, började arbeta fackligt 2012.

Slump att det blev att jag valde utbilda mig till röntgensjuksköterska, hittade utbildningen när jag gick igenom kurskatalogen. Jag attraherades av utmaningen i att skapa ett förtroende i det korta mötet med patienten samt att det ingick en hel del teknik och fysik i utbildningen. Jag har aldrig ångrat mig, ett mycket spännande yrkesval.

Beskriv din fackliga bakgrund

Efter tre år på min arbetsplats kände jag att det var dags för nya utmaningar och tackade därför ja när jag fick frågan om uppdrag för Vårdförbundet. Jag började då på Vårdförbundets expedition i Lund.

Sen dess har jag haft olika uppdrag inom Vårdförbundet såsom varit en del av utbildningsteamet, för att därefter bli teamledare. Invald i avdelning Skånes styrelse september 2015 till september 2017 och var tillförordnad ordförande mellan juni-september 2017.

Jag har idag uppdrag som huvudskyddsombud Medicinsk service – och valdes till kongressen 2018 in i Vårdförbundets förbundsstyrelse som ledamot under perioden 2018-2022.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringen till Vice ordförande?

Samma anledningar som till ordförande. Den stora skillnaden är vem som tar ut riktning eller stötta den, som är ordförande, som tar ut riktningen. 

Vilken erfarenhet har du av ledarskapsuppdrag?

Att sitta som ledamot i förbundsstyrelsen är en typ av ledarskap i Vårdförbundets organisation. Jag var tillförordnad ordförande under en kort men intensiv period under 2017. Jag är idag huvudskyddsombud där jag leder andra skyddsombud.

Varit ordförande i olika kommittéer, styrelser, nationsarbete, varit ansvarig för många personer och ekonomi. Har gedigen erfarenhet idéburet ledarskap inom Vårdförbundets organisation.

Vad vill du uppnå med uppdraget som vice ordförande?

Stöd till ordförande. Tight samarbete mellan ordförande och vice ordförande. Vi måste jobba mer politiskt.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

  • Att lön återspeglar våra professioners kunskap och kompetens.
  • Delaktighet/Påverkansmöjlighet – vad medlemskapet står för.
  • Arbetsmiljö- förbättra dagens arbetsmiljö. Hur mycket arbetsgivaren betalar i lön kompenserar det inte en usel arbetsmiljö.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Nytt avtal möjliggör tydlighet. Stort arbete kommer att läggas i lokala överenskommelsen (LOK). Att använda medlemmarnas uttryck i förhandlingar lokalt och påverka politiker, vilken bild önskar arbetsgivaren förmedla. Region Skåne är som största arbetsgivare tongivande.

Förtroendevalda på arbetsplatsen är viktiga- har vi inga förtroendevalda ingen påverkan/delaktighet. Vi måste fortsätta stärka förtroendevalda så att alla känner sig trygga och handlingskraftiga. En målsättning är att Vårdförbundets organisation behöver utvecklas så att den tydligare möjliggör ett nära samarbete med de förtroendevalda.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Erfarenhet, kunskap och engagemang och driv. Jag har goda kunskaper om Vårdförbundets politik samt ser mig själv som en strateg. Får ofta höra att jag är tydlig i mitt sätt att kommunicera.

Hur skapar du bäst förutsättningar för bra samarbete i en grupp?

Generellt, vägen till ett gott samarbete – kommunikation och relation. Att vara tillsammans för att skapa relationer. Lättare att skapa en förståelse för varandra vid fysiska träffar. Sen bör det finnas en tydlighet i vad som ska göras, annars finns risk för olika tolkningar.

Vilka förutsättningar behöver finnas på plats i gruppen för ett bra samarbete?

Gemensam bas, grundförståelse, det gör att allting blir lättare. Det är avdelningens ordförande som tar ut riktningen, då vet alla vart vi är på väg, sedan får man tillsammans lösa hur-frågan. Utifrån tagna beslut från förbundsstyrelsen, ta ut riktning. Vara tydlig.

Vilka är dina styrkor som ledare?

Jag får ofta höra att jag är tydlig. Sen har de sju åren i Vårdförbundet gjort att jag har blivit mer strategisk i mitt fackliga arbete.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som vice ordförande?

Förväntningarna på samarbetet, om jag blir ordförande tar jag ett större ansvar för att det ska fungera, men om jag blir vice ordförande så inväntar jag ordförandes initiativ.