Presentation av Maria Buhre

Nominerad till vice ordförande

Beskriv din yrkesbakgrund

Jag blev färdig Laboratorieassistent 1995 och hade då läst dubbel behörighet; Klinisk Kemi samt Klinisk Mikrobiolog. Sedan 2006, då legitimationen kom, är jag numera legitimerad Biomedicinsk analytiker. Min anställning har jag på Transfusionsmedicin i Lund, där jag har varit i drygt 20 år, först på tappnings- och stamcellsverksamheten och sedermera på det blodgruppsimmunologiska laboratoriet där jag innehar en nattjänst.

Innan jag började på Transfusionsmedicin, så har jag även jobbat på ett privat forskningslaboratorium samt inom livsmedelsbranschen.

Beskriv din fackliga bakgrund

2011 var vår dåvarande förtroendevalda på arbetsplatsen på väg att gå i pension och jag valdes till att axla hennes roll. Ungefär samtidigt började jag bli sugen på att testa göra något annat, men ville inte byta arbetsplats eftersom jag trivdes så bra.

Hösten 2013 fick jag erbjudande om en plats i huvudskyddombudsteamet och eftersom jag tyckte att det fackliga uppdraget var så intressant och spännande så nappade jag direkt! Mellan februari 2014 och september 2017 så hade jag uppdraget som huvudskyddsombud inom förvaltning Medicinsk Services samt divisionerna Labmedicin och IT/MT. Först på deltid och sedan på heltid.

I september 2017 blev jag invald i avdelning Skånes styrelse och tillika kongressombud.

Vad är det som gjort att du har tackat ja till nomineringarna till vice ordförande?

Efter nästan två år som styrelseledamot har jag byggt upp en erfarenhet som gör att jag känner mig redo att ta ett större ansvar inom avdelning Skånes styrelse.

Under våren och sommaren har jag dessutom haft rollen som tillförordnad vice ordförande vilket gett mig andra, fördjupade erfarenheter, så när jag fick frågan om nominering så kändes det självklart att tacka ja.

Vilken erfarenhet har du av ledarskapsuppdrag? 

Mina främsta erfarenheter av ledarskap har jag dels som ledare och ordförande inom Friskis & Svettis, där man måste vara bekväm med att stå i centrum och veta att alla tittar på dig och gör som du gör, och kommenterar allt man gör.

Som ordförande blir ju ansvaret ännu mer uttalat, där leder du hela föreningen med 1500 medlemmar och ska kunna stå för allt från att presentera “röda” bokslut, fatta beslut om ombyggnationer och investeringar för 200 000 kr, men även stänga av enskilda medlemmar som missköter sig. Jag är också föreningens ansikte gentemot Friskis & Svettis Riks och övriga 160 föreningar runt om i världen.

Under våren och sommaren har jag fått förtroendet från avdelningsstyrelsen att träda in som tillförordnad vice ordförande då vice ordförande utsågs till tillförordnad ordförande, ett uppdrag jag egentligen bara hunnit nosa på men som gav mersmak. Under denna tid hann jag uppleva en enormt spännande, men också krävande avtalsrörelse med omfattande förberedelser inför en eventuell konflikt.

Vad vill du uppnå med uppdraget som vice ordförande?

Jag vill tillsammans med ordförande och övriga styrelseledamöter verka för att avdelning Skåne uppfattas som en stark, drivande, stabil och växande avdelning.

Vilka är de tre viktigaste fackliga frågorna för dig?

  • Fortsatt kamp för att alla våra fyra yrkesgrupper ska bli rätt värderade.
  • Ökat arbetsmiljötänk, det ska genomsyra alla processer och beslut
  • Bra arbetsvillkor som inte är tillfälliga och godtyckliga för att lösa bemanningsproblematik, och som istället gör att problemen bara flyttar runt.

Hur vill du jobba med dessa frågor?

Genom förbättrad samverkan. Samverkan med arbetsgivare, politiker, tvärfacklig samverkan och att fungera som stöd för olika former av nätverk och mötesplatser. Vårdförbundet är inte styrelse och förtroendevalda, vi är alla tillsammans Vårdförbundet och det ska vara lika självklart att vara med i Vårdförbundet om man jobbar inom privat verksamhet som om man jobbar inom kommun eller region.

Vilka egenskaper har du som kan vara till nytta för Vårdförbundet Skåne?

Jag är driven och påläst. Efter att ha varit avdelning Skånes representant i regional samverkan i mer än två år, så har jag skapat ett brett kontaktnät med god insyn i samt påverkan av tjänstemannabeslut.

En erfarenhet jag även har nytta av i kontakter med kommuner och privat sektor, för att inte nämna vid politikermöten. Jag är diplomatisk och agerar aldrig i affekt. Jag har lätt för att formulera mig i de flesta sammanhang.

Hur skapar du bäst förutsättningar för bra samarbete i en grupp?

Jag har själv lätt för att samarbeta och gör det gärna med olika personer. Det i sin tur smittar förhoppningsvis av sig och öppnar upp för fler samarbeten. Vid diskussioner pusslar jag ofta ihop förslag från flera personer till ett gemensamt förslag som alla känner sig delaktiga i.

Vilka förutsättningar behöver finnas på plats i gruppen för ett bra samarbete? 

Att man har ett öppet sinne med acceptans för allas olikheter och åsikter, men också en samsyn kring vissa saker, t.ex. Vårdförbundets politik och inriktningsbeslut fattade av kongress och förbundsstyrelse.

Vad har du för förväntningar på ditt eventuella uppdrag som vice ordförande?

Jag förväntar mig ett spännande, ansvarsfyllt uppdrag som jag trivs med och lika mycket som jag ger i det uppdraget får jag tillbaka. Varje dag.