Nominera till årets skyddsombud Vårdförbundet avdelning Skåne 2019

Två sjukvårdsklädda personer står och pratar med varandra i en korridor

Vem vill du nominera till årets skyddsombud, som är den person som engagerat och målmedvetet skapar en bra arbetsmiljö, där personalen mår bra och känner tillfredsställelse i sitt arbete?

Skyddsombuden är en av de viktigaste personerna på arbetsplatsen som driver på utvecklingen på arbetsplatserna och kommer med förslag och idéer om vad som kan förbättras i arbetsmiljön.

Skyddsombudspriset består, förutom ära och uppmärksamhet även av en gåva. Juryn är avdelningsstyrelsen för Vårdförbundet avdelning Skåne och uppmärksammas den 23 oktober 2019 på Skyddsombudens dag.

Årets skyddsombud är den person som engagerat och målmedvetet skapar en bra arbetsmiljö, där personalen mår bra och känner tillfredsställelse i sitt arbete. Har man dessutom bedrivit samverkan med arbetsgivaren är det ett extra plus. Förbättrad arbetsmiljö kan ha betydelse för lägre sjukfrånvaro, ökad trivsel, färre arbetsskador och ett förebyggande arbete.

Syftet med Årets skyddsombud är att lyfta fram arbetsmiljöarbetet och låta det arbete och resultat som ligger bakom att bli ett gott exempel och uppmuntra andra arbetsplatser att ta efter.
Nominera genom att fylla i nedanstående formulär senast den 21 oktober 2019.