Kontaktpersoner dialogtemet

Malmö
Nina Wallin nina.wallin@skane.se  Tel: 0725 99 84 85

Lund
Göran Winholt goran.winholt@skane.se  Tel: 0725 93 93 06

Landskrona
Göran Winholt goran.winholt@skane.se  Tel: 0725 93 93 06

Trelleborg
Lena Persson lena.x.persson@skane.se  Tel: 0725 93 90 19

Kristianstad
Sara Holmberg sara.p.holmberg@skane.se  Tel: 0724 68 55 35

Hässleholm
Sara Holmberg sara.p.holmberg@skane.se  Tel: 0724 68 55 35

Helsingborg
Lisa Hansson lisa.hansson@skane.se  Tel: 0725 97 17 10

Ängelholm
Lisa Hansson lisa.hansson@skane.se  Tel: 0725 97 17 10

Ystad
Maria Lundström maria.s.lundstrom@skane.se  Tel: 0725 97 58 92