Har du en bra arbetsmiljö?

Ryggen av en sjuksköterska i en korridor.

Vårdförbundet avdelning Skåne undersöker kunskapen om begreppen och upplevelsen av e-hälsa/digitalisering bland våra medlemmar i primärvården Skåne. Syftet är att förbättra arbetsmiljön utifrån dessa perspektiv.

Får vi låna dig några minuter att fylla nedanstående formulär som givetvis blir ett anonymt svar.  Vi är tacksamma om vi kan få ditt svar inom 2 veckor. 

Har du en bra arbetsmiljö?

1. Är du bekant med begreppet e-hälsa?
2. Är du bekant med begreppet digitalisering?
3. Använder du e-hälsa/digitalisering i ditt dagliga arbete?
4. Påverkar e-hälsa/digitalisering din arbetsmiljö?
5. Om du svarat "ja" på föregående fråga anser du att din arbetsmiljö påverkas