Covid -19 i Skåne

Smittspridningen har nu tagit en alldeles för snabb fart. Hoppas på stor följsamhet till de nya rekommendationerna som gäller i Skåne och i vissa fall ytterligare förstärkningar i kommunen. Det är viktigt att vi alla gör vad vi kan för att hindra smittspridningen, för vår egen skull, för kollegernas skull, för patienterna och för alla människor.

Förtroendevalda/skyddsombud fortsätter arbetet med att bevaka arbetsmiljön och föra dialog med arbetsgivare kring arbetsmiljöfrågor. Det kan vara aktuellt för skyddsombuden att tillsammans med arbetsgivaren se över de risk- och konsekvensanalyser med tillhörande handlingsplaner som är gjorda utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. Stämmer de fortfarande, är riskerna rätt bedömda samt är åtgärderna de rätta?

Har ni inte någon som är förtroendevald och skyddsombud för Vårdförbundet på din arbetsplats är det hög tid att välja någon.

Mer information och valblankett hittar du här. 

När det gäller Vårdförbundets verksamhet har vi valt att göra om samtliga utbildningar till digitala utbildningar vilket kommer att gälla åtminstone året ut.